تبیان، دستیار زندگی
بیت بدنی نهایی شد؛ 5 درصد كاهش اعتبارات جاری و 11 درصد افزایش اعتبارات عمرانی لایحه‌ی بودجه‌ی سازمان تربیت بدنی برای ارایه‌ به هیات دولت و طرح آن در مجلس شورای اسلامی، نهایی شد. همدان لو رییس مركز توسعه‌ی مدیریت و منابع سازما...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لایحه‌ی بودجه‌ی سازمان تربیت بدنی نهایی شد؛

5 درصد كاهش اعتبارات جاری و 11 درصد افزایش اعتبارات عمرانی

لایحه‌ی بودجه‌ی سازمان تربیت بدنی برای ارایه‌ به هیات دولت و طرح آن در مجلس شورای اسلامی، نهایی شد.

همدان لو رییس مركز توسعه‌ی مدیریت و منابع سازمان تربیت بدنی با اعلام خبر فوق ، گفت: طبق آخرین رایزنی‌های انجام شده با مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتبارات جاری سازمان تربیت بدنی در سال ‌84، 363میلیارد ریال تعیین شد كه نسبت به سال ‌83، با ‌5 درصد كاهش مواجه شد. در بخش عمرانی نیز با اختصاص ‌407 میلیارد ریال اعتبار نسبت به سال ‌83 با ‌11 درصد افزایش اعتبار مواجه هستیم.

وی در ادامه به ایجاد فصلی جدید در یكی از تبصره‌ها برای دستگاه ورزش كشور اشاره كرد و افزود: با این تبصره دولت، شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مكلف كرده است كه در سند بودجه‌ی سالانه‌ی استان دستیابی به سرانه‌ی فضاهای ورزشی از 5/0 به 6/0برای اتمام پروژه‌های ملی محقق شود.اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد همان ‌760 میلیارد اعتباری كه برای افزایش سرانه‌ی فضاهای ورزشی از 5/0 به 6/0مد نظر ما بود را می‌توانیم به نوعی تامین كنیم.

وی در پایان گفت: ما به میزان اعتبارات جذب شده از طریق بند چ تبصره‌ی 7(اختصاص یك درصد از درآمد دستگاه‌های دولتی به ورزش) امیدواری زیادی داریم تا بخشی از پروژه‌های ورزشی را از این طریق به اجرا برسانیم.