تبیان، دستیار زندگی
در طول تاریخ تمام عمال خائن در ایران چه در دستگاه دولت و چه خارج از دستگاه دولت متصل به یك رشته بوده اند و سران رشته هم در سفارت انگلیس بوده اند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با انگلیس روبرو نمی شوم

آیت الله کاشانی

نوشته زیر برگزیده ای از اظهارات آیت الله سیدابوالقاسم كاشانی در حوادث منجر به ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از انگلیس است.

مردم ایران میل ندارند هیچ دولت بیگانه ای یا عمال دولت اجنبی در كارهای داخلی مملكت ما دخالت كنند ولی عمال انگلیسی ها در انتخابات ما دخالت می كنند من سیاست انگلستان را همیشه برای ممالك اسلامی پرضرر دیده ام و از بس شاهد مشقات و رنجهایی بوده ام كه برادران مسلمان و هموطن ایرانی از سیاست انگلیس دیده اند حاضر نیستم حتی با انگلیسی ها روبرو شوم.

دولت انگلیس در مدت پنجاه سال در امور ایران مداخلات ناروا كرده این دولت به هیچ وجه خود را پایبند به استقلال و احترام به دولتها نمی نماید. در سابق دولت روسیه تزاری با انگلیسی ها همدست بود. در شمال ایران روسها و در جنوب ایران انگلیسیها بودند و مظالم بی شماری مشتركا نسبت به ملت رنجدیده ایران می كردند. پس از جنگ بین الملل اول یك بار دیگر ایران تحت نفوذ سیاسی انگلستان قرار گرفت... من از سن 20سالگی دارای افكار آزادیخواهانه بوده ام و از استعمار و ظلم و تعدی كه برخلاف حق خدادادی به جامعه بشری می شود بیزار و متنفر بوده ام و ابراز مخالفت كرده ام. در بین النهرین علیه سیاست تجاوزكارانه انگلیسیها مبازره كردم و برای نجات آن خطه از شر استعمار انگلیس با سایر آزادیخواهان همكاری نمودم سپس به ایران آمدم و پس از 30 سال زحمت و مشقت متوالی به خواست خداوند متعال، ملت ایران را بیدار كردم و با همكاری سایر رهبران موفق به ریشه كن نمودن نفوذ سیاسی انگلستان از این مملكت شدم... شهرت من روی اصل مجاهدات و مبارزات شدید و متمادی من علیه سیاست استعماری بریتانیا بوده است... ملتهای جهان اعم از مسیحی و مسلمان بایستی دست به دست هم بدهند و مظالم دولتهای استعماری را از هر ناحیه و به هر وسیله هر كس كه باشد برطرف كنند. تا زمانی كه سیاست استعماری در دنیا باقی است جنگهای خانمانسوز و فناكننده جامعه بشری از دنیا محو نابود نخواهد شد.

در طول تاریخ تمام عمال خائن در ایران چه در دستگاه دولت و چه خارج از دستگاه دولت متصل به یك رشته بوده اند و سران رشته هم در سفارت انگلیس بوده اند

اگر ریشه استعمار و استثمار از جهان بركنده شود قطعا دنیا روی سعادت خواهد دید و ملتها در رفاه و آسایش دائمی به سر خواهند برد (مجموعه مكتوبات، سخنرانیها و پیامهای آیت الله كاشانی، ج دوم، صفحات 15 به بعد) دولت انگلستان سالهاست كه برای تسخیر سیاسی و اقتصادی كشورهای خاورمیانه یك مكتب استعمار و استثمار داشته است اگر روش سیاسی انگلستان در ایران و سایر كشورهای خاورمیانه با تجاوز و تعدی و ظلم توام نمی بود دولت آن كشور این قدر مورد نفرت و كینه مردم خاورمیانه و به خصوص ایرانیان نبود... در نتیجه سیاست ظالمانه انگلستان طی سالهای متمادی اگر امروز كسی به سیاست آن كشور اظهار علاقه كند منفور و مبغوض مردم خواهد شد... پس از سقوط حكومت تزارها اتكاء تمام افراد و اشخاصی كه بر دوش مردم زحمتكش این مملكت سوار شده و تعدی می كرده اند فقط و فقط به انگلستان و سیاست استعماری آن كشور مربوط می شود. در طول تاریخ تمام عمال خائن در ایران چه در دستگاه دولت و چه خارج از دستگاه دولت متصل به یك رشته بوده اند و سران رشته هم در سفارت انگلیس بوده اند. اگر انگلیسی ها از خائنین ایران

پرچم انگلستان

حمایت نمی كردند سالها بود مردم تمام آنها را نابود كرده بودند زیرا تعداد خائنین كم ولی حمایت انگلستان از آنها زیاد بوده است... برای اینكه به میزان عدم رضایت مردم ایران نسبت به سیاست استعماری بریتانیا بهتر پی ببرید یادآوری می كنم كه در اوایل جنگ جهانی دوم كه من در بازداشت انگلیسی ها بودم و ارتش انگلیسی و سایر متفقین در مملكت ما حضور داشتند مردم ایران مرا به نمایندگی خود در مجلس انتخاب كردند و اگر سوابق مبارزات من با سیاست استعماری بریتانیا در نظر گرفته شود، انتخاب من به نمایندگی مردم تهران آن هم در چنان وضع و موقع دشواری در حقیقت یك رفراندوم برای سنجش میزان عدم رضایت مردم ایران از سیاست استعماری انگلستان است. (روزنامه اطلاعات 20 و 21 مرداد 1330) یكی از خوشبختی های ملت ایران آن است كه قطع معاملات با انگلیسی ها بشود. اولا ایران محاصره اقتصادی نمی شود و از تمام دنیا اجناس به نازل ترین قیمت در دسترس ایران قرار خواهد گرفت... دوران حكومت زور، دیگر سپری شده... اگر فشار اقتصادی بر ما وارد آورند، نه تنها در ایران معامله با آنها به كلی از بین می رود، بلكه شاید تمام ممالك اسلامی را وادار كنیم با انگلیسیها قطع معاملات كنند و یقین است كه خطر و ضرر این كار برای انگلیسی ها از حد و حساب خارج خواهد شد

منبع : کیهان

تهیه و تنظیم برای تبیان: سعید آقازاده