تبیان، دستیار زندگی
دوستان خوب تبیانی من سلام آیا تا به حال شده درباره دعاهای روزانه ماه رمضان فکر کنید؟ بله همین دعاهای کوتاه یکی دو خطی را می گویم! این دعاهای کوتاه، خیلی جالب و پر محتوا هستند آدم می تواند میانشان یک سیر و ارتباط منطقی و تربیتی پیدا کند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دعای روزهای ماه مبارک رمضان

آثار و فوائد دعا،مناجات ،استغفار

دوستان خوب تبیانی من سلام

آیا تا به حال شده درباره دعاهای روزانه ماه رمضان فکر کنید؟ بله همین دعاهای کوتاه یکی دو خطی را می گویم!

این دعاهای کوتاه، خیلی جالب و پر محتوا هستند آدم می تواند میانشان یک سیر و ارتباط منطقی و تربیتی پیدا کند. امام علیه السلام در این دعاها، هر روز از خدا یک چیز را درخواست می کند که وقتی قطعه های این پازل سی تایی را کنار هم می چینید متوجه می شوید که هر روز داشتید قطعه های باغ سعادت خودتان را جور می کردید.

تصمیم گرفتم این دعاها را هر روز بصورت فلش برایتان بسازم و تقدیم کنم تا هم لذت ببرید و هم از این زاویه به آنها بنگرید.

یک خواهش کوچک هم دارم و آن اینکه برداشتهایتان را از هر دعا در قسمت نظرات بنویسید تا یک اتاق فکر تشکیل شود و همه از فهم هم استفاده کنند.

خوشبختی خورشت افطار  و  سحرتان

گروه دین و اندیشه - حسین عسگری

دعای روز اولدعای روز دوم
دعای روز سومدعای روز چهارم
دعای روز پنجمدعای روز ششم
دعای روز هفتمدعای روز هشتم
دعای روز نهمدعای روز دهم
دعای روز یازدهمدعای روز دوازدهم
دعای روز سیزدهمدعای روز چهاردهم
دعای روز پانزدهمدعای روز شانزدهم
دعای روز هفدهمدعای روز هجدهم
دعای روز نوزدهمدعای روز بیستم
دعای روز بیست و یکمدعای روز بیست و دوم
دعای روز بیست و سومدعای روز بیست و چهارم
دعای روز بیست و پنجمدعای روز بیست و ششم
دعای روز بیست و هفتمدعای روز بیست و هشتم
دعای روز بیست و نهمدعای روز سی‌ام

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.