تبیان، دستیار زندگی
ن در ورزشگاه تختى اهواز نیكبخت بازداشت شد علیرضا واحدى نیكبخت بعد از بازى استقلال اهواز - استقلال تهران براى ساعتى بازداشت شد.بازیكن استقلال در حالى كه به سمت رختكن مى رفت از سوى سكوها مورد انتقاد قرار گرفت و هنگامى كه قصد پ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درگیرى با هواداران در ورزشگاه تختى اهواز

نیكبخت بازداشت شد


علیرضا واحدى نیكبخت بعد از بازى استقلال اهواز - استقلال تهران براى ساعتى بازداشت شد.بازیكن استقلال در حالى كه به سمت رختكن مى رفت از سوى سكوها مورد انتقاد قرار گرفت و هنگامى كه قصد پاسخگویى را داشت با یكى از مأموران نیروى انتظامى در ورزشگاه به طور لفظى درگیر شد. بعد از درگیرى واحدى نیكبخت، مأموران حراست ورزشگاه او را بازداشت و به كلانترى ?? اهواز هدایت كردند. براساس شنیده ها، نیكبخت در كلانترى با دادن تعهد و جلب رضایت شاكى و پیگیرى یكى از مسؤولان انتظامى ورزشگاه آزاد شده و به جمع تیم برمى گردد. واحدى نیكبخت در این باره گفت: «حدود 40هزار نفر توهین كردند، من حرفى نزدم اما از مأمور نیروى انتظامى كه خود باید مجرى نظم باشد انتظار نداشتم. همه چیز تمام شد و اصلاً بازداشت و كلانترى هم در كار نبود.»نیكبخت دیشب شام را با دیگر بازیكنان استقلال خورد.