تبیان، دستیار زندگی
می توانید با استفاده از موقعیت تقریبی، جهت و مسیر خود را روی نقشه انتخاب کنید. همچنین نقاط تعیین شده و نشانه ها را به عنوان مرجع و امتیاز درنظر بگیرید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفر بدون قطب نما

قطب نما

موقعیت یابی از روی نقشه بدون قطب نما

برای دیدن کل منطقه به یک مکان بلند یا بالای درخت بروید.

به دنبال علایم مشخص بگردید مثل رودخانه ها، تپه ها، دره ها، صخره ها، باتلاق ها، جنگل ها، رشته کوه ها یا علایم خطی و هموارتر مثل جاده ها، ریل ها، سیم های برق رسانه ها، نرده ها و غیره.

* بر روی نقشه ها راه یا جهتی را مرتبط با موقعیت خود پیدا کنید.

* دو نقطه مشخص را درنظر بگیرید. موقعیت شان را با یکدیگر و با موقعیت خودتان مقایسه کنید و آنها را به هم ربط دهید. تعداد نقاط بیشتر در تشخیص موقعیت دقیق تر به شما کمک خواهد کرد.

* مطمئن شوید که نقشه را برعکس نگرفته اید. انتخاب نقطه سوم، خطاهای بالقوه و سهوی شما را تصحیح می کند. جهت را می توانید توسط محل استقرار خورشید و زمان روز پیدا کنید.

* از روی مشاهدات می توانید موقعیت خود را روی نقشه حدس بزنید.

* می توانید با استفاده از موقعیت تقریبی، جهت و مسیر خود را روی نقشه انتخاب کنید. همچنین نقاط تعیین شده و نشانه ها را به عنوان مرجع و امتیاز درنظر بگیرید.

مشخص کردن مکان از روی نقشه بدون تطبیق قطب نما با دقت بیشتر

این روش شبیه روش بالا است. نقشه را مانند بالا روی سطح مسطحی قرار دهید.

* حداقل دو نقطه برجسته را انتخاب کنید و روی نقشه علامت بگذارید.

خط کش را روی نقشه بگذارید، یک سر خط کش را روی یکی از نقاطی که قبلاً علامت زدید بگذارید. بین علامت روی نقشه و مکان مشخصی که درنظر داشتید خط مستقیمی بکشید.

* برای دومین نقطه برجسته این کار را تکرار کنید.

گذر از مانع بدون استفاده از قطب نما

این متد به دو عامل متمایز نیاز دارد که از هر دو طرف مانع دیده شود. این مثال یک درخت بزرگ پشت سر شماست و یک تپه در فاصله ای دور درمقابل شماست. در موقعیت A به درختی که پشت سرتان است نگاه کنید و 180 درجه بچرخید و به تپه مقابل خود نگاه کنید. قوس رودخانه را طی کنید تا به جایی برسید که بین درخت و تپه قرار گیرید. در نقطه B شما در مسیر و به سمت تپه درحالت حرکت هستید.

قبل از رسیدن به تپه به هدف تان رسیده اید.

مینو اصفهانی سایت بیابان های ایران

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش