تبیان، دستیار زندگی
عقربه قطب نما هنگام باز کردن درِ آن، آزاد می شود و حول محور خود می‌چرخد و سپس به علت نیروی مغناطیسی كره زمین همیشه در یك جهت معین كه همان قطب شمال مغناطیسی است می‌ایستد و آن را به ما نشان می دهد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قطب نما و طرز کار با آن

  • قطب نما

عقربه قطب نما هنگام باز کردن درِ آن، آزاد می شود و حول محور خود می‌چرخد و سپس به علت نیروی مغناطیسی كره زمین همیشه در یك جهت معین كه همان قطب شمال مغناطیسی است می‌ایستد و آن را به ما نشان می دهد. عقربه مذكور هیچگاه اشتباه نمی ‌كند مگر آن كه در نزدیكی اشیای آهنی یا فولادی یا كابلی قرار گرفته باشد. بنابراین هنگام استفاده از قطب نما بایستی مطمئن شویم كه از اشیای انحراف دهنده آن، به طور كلی دور است.

كاربردهای قطب نما

به كمك قطب نما می‌توانیم گرای مغناطیسی كلیه امتدادهای مورد نظر را اندازه بگیریم و با در دست داشتن گرای مغناطیسی یك امتداد، جهت یابی كنیم. در كشتی ها و هواپیماها برای جهت یابی از قطب نما استفاده می‌شود. در صنایع نظامی كاربرد وسیعی دارد از جمله دیده‌بان‌ها در مناطق عملیاتی به كمك آن جهت یابی می‌كنند.

در صنایع مخابرات، كارهای پژوهشی و ساختمانی، قبله نماها به كار برده می شود.

قطب نمای پیشرفته

قطب نماهای پیشرفته كه بیشتر در صنایع مخابرات و امور نظامی به كار برده می‌شوند، مجهز به سلول‌های شب نما هستند تا حتی در تاریكی شب عمل جهت نمایی را صورت دهند. این نوع قطب نماها در دوربین‌های دو چشمی نظامی، تآن كها، نفربرها و حتی در ساختمان برخی خودروهای پیشرفته نیز به كار می رود. از قطب نماهای پیشرفته در اندازه گیری طول و عرض جغرافیایی محل نیز استفاده می‌كنند كه در نقشه خوانی، پیاده سازی عملیات نظامی، دیده بانی در مناطق جنگی و... نقش تعیین كننده دارند.

سایت بیابان های ایران

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش