تبیان، دستیار زندگی
فضای منحنی تراز در بالا عریض و در پایین نزدیک به هم است. توجه داشته باشید که جاده ای ممکن است در سرازیری باشد که این جاده باعث به وجود آمدن منطقه ای مسطح در روی شیب می شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 • انواع شیب ها

 • نقشه

  مثال های زیر نشان می دهد که منحنی های تراز شیب های مختلف چگونه است.

  شیب ملایم: منحنی های تراز جدا از هم و با فاصله هستند.

  شیب محدب: فضای منحنی تراز در بالا عریض و در پایین نزدیک به هم است. توجه داشته باشید که جاده ای ممکن است در سرازیری باشد که این جاده باعث به وجود آمدن منطقه ای مسطح در روی شیب می شود.

  تپه: تپه را با منحنی های تراز متحدالمرکز نشان می دهند. بالاترین نقطه تپه با کوچکترین دایره نشان داده می شود. نوک تپه با X یا ارتفاع عددی آن نوشته می شود.

  دره ها: وقتی که منحنی تراز دره را با A نشان می دهند یعنی اینکه همه منحنی های تراز به هم رسیده و با هم سقوط کرده اند B یعنی اینکه خط های به هم رسیده با خطی ضخیم و پر رنگتر مشخص شده و بعد خطوط سقوط داشته اند. این علایم کوچک تر از علامت های تو رفتگی ها هستند.

  شیب با زاویه ای تند: منحنی های تراز خیلی به هم نزدیک هستند و به ندرت فاصله دارند. هرچه منحنی ها نزدیکتر باشند شیب تندتر است.

  شیب مقعر: منحنی های تراز از نوک تپه نزدیک به هم هستند؛ در میانه تپه فضای بین منحنی ها کمی بیشتر از نوک تپه است و در پایین تپه فاصله منحنی های تراز کاملاً باز و جدا از هم است.

  برش ها و پرشدگی ها: ساخته دست بشر است در موارد زیر کاربرد دارد:

  1- ساختن راه آهن، 2- جاده ساختن، 3- ساختن بالکن های پله ای، 4- ساختمان سازی روی شیب.

  برش زمانی است که خاک از ارتفاع بلند برداشته شود.

  پرشدگی زمانی است که خاک به جایی اضافه شود. خط منحنی های تراز در امتداد برش ها و پرشدگی ها عریض و پهن می شوند.

  اگر برش و پرشدگی، 10 فوت یا بیشتر باشد نشان داده می شوند

  1- نوک تپه

  2- دره یا میان کوه

  به سمت جنوب که برویم به دره می رسیم. شیب دره رو به پایین از شرق به غرب است. به یاد داشته باشید که نقاط U شکل منحنی تراز به سمت شرق است که نشان دهنده ارتفاع بیشتر در این ناحیه است و ارتفاع کمتر در غرب است. با نگاهی دیگر به دره می فهمیم که مناطق مرتفع به سمت شمال و جنوب دره است.

  3- خط الرأس

  چهار تا خط الرأس وجود دارد. در انتهای خط الرأس یک خط الرأس و در جنوب آنها دو خطالرأس وجود دارد. در هر سه جهت، تمام خط الرأس ها در مناطق کم ارتفاع هستند و هر یک جهت در نواحی مرتفع.

  4- ستیغ کوره

  ستیغ دارای زمین پست در دو جهت و زمین مرتفع تر در دو جهت مخالف می باشد. منحنی تراز هر ستیغ به شکل یک نیمه ساعت شنی است.

  به خاطر اندازه های متفاوت نواحی مرتفع در طرفین مخالف ستیغ، شکل یک ساعت شنی کامل امکان پذیر نیست.

  5- فرورفتگی

  در سمت غربی دره یک فرورفتگی وجود دارد. در ته فرو رفتگی، نواحی مرتفع در تمام جهات دیده می شود.

  6- گودی

  بین خط الرأس ها و برآمدگی ها، گودی ها قرار دارند. آنها به دره شباهت دارند. از سه طرف به مناطق مرتفع و از یک طرف به مناطق پست می رسند. نقاط منحنی تراز U و V به سمت مناطق مرتفع است.

  7- برآمدگی ها

  چندین برآمدگی وسیع در جنوب رشته کوه وجود دارد. مانند کوه ها از سه طرف به مناطق پست و از یک طرف به مناطق مرتفع می رسد. منحنی های تراز U شکل از مناطق بلند دور است.

  8- دره

  سه منحنی تراز شمالی نوک کوه تقریباً قابل لمس است. علاماتی روی آنست که نشان دهنده شیب یا دره عمودی یا تقریباً عمودی است.

  9- شکاف cut

  10- پرشدگی fill

  مقطع جاده در قسمت شرقی شروع شده، شکاف ها و پرشدگی آنها مشخص شده است.

  برش ها در منحنی تراز نشان دهنده شکاف است و نقاط هاشورزده دور از بستر جاده نشانه پر شدن است.

  مینو اصفهانی - سایت بیابان های ایران

  تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش