تبیان، دستیار زندگی
تمام نقشه ها باید به درستی جمع شوند. نقشه ها باید برای کوچکتر شدن و قابل حمل شدن، تا شوند تا به راحتی مورد استفاده قرار گیرند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراقبت از نقشه ها

نقشه

تمام نقشه ها باید به درستی جمع شوند. نقشه ها باید برای کوچکتر شدن و قابل حمل شدن، تا شوند تا به راحتی مورد استفاده قرار گیرند. لازم نیست که برای هر بار استفاده کل تاها را باز کنیم. پس از تا کردن، نقشه را در مکانی مطمئن بگذارید تا خراب نشود. طوری آن را تا بزنید که لبه ها و گوشه های نقشه در هنگام باز شدن صدمه نبیند.

نقشه های ضد آب

بیشتر نقشه ها چاپی هستند بنابراین باید در برابر آب، رطوبت و گل و لای محافظت شوند. برای حفاظت بیشتر نقشه ها را در جلدهای ضد آب بگذارید. برای این کار پوشش های مناسب و قابل حمل دردسترس هست. در گردش های پیاده از نقشه هایی استفاده می شود که روی کاغذ پلاستیکی که ضدپارگی و ضد آب است چاپ شده باشند.

علامت گذاری نقشه

اگر لازم است نقشه را علامت گذاری کنید از ماژیک های روشن استفاده کنید که بتوان بدون اینکه نقشه کثیف یا لکه شود آن را پاک کرد.

اطلاعاتی که لازم است باید مرتب و تمیز در حاشیه نقشه نوشته شود. اطلاعاتی مثل: اطلاعات گرید و اطلاعات خمیدگی و مورب شدن مغناطیسی.

مینو اصفهانی - سایت بیابان های ایران

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش