تبیان، دستیار زندگی
اگر جهت قبله را بدانیم، می‌توانیم شمال را تشخیص دهیم. مثلاً اگر در تهران 37 درجه از جنوب به سمت غرب متمایل شویم (یعنی حدوداً جنوب غربی)،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جهت‌یابی در سفر

قبله، قبرستان

اگر جهت قبله را بدانیم، می‌توانیم شمال را تشخیص دهیم. مثلاً اگر در تهران 37 درجه از جنوب به سمت غرب متمایل شویم (یعنی حدوداً جنوب غربی)، به طرف قبله ایستاده‌ایم. پس هرگاه جهت قبله را بدانیم، اگر 37 درجه از سمت قبله در جهت عقربه‌های ساعت بچرخیم، به طرف جنوب ایستاده‌ایم، و اگر 143 درجه (143=37-180) در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخیم، به طرف شمال ایستاده‌ایم.

قبله یابی

• قبله‌نما: دقیق‌ترین روش تعیین قبله، به ‌وسیله‌ ی قبله ‌نماست، که آن هم با یک قطب‌نما انجام می‌گیرد؛ و اگر ما قطب‌نما داشته باشیم، با آن قطب را مشخص می‌کنیم!

• محراب مسجد: محراب مساجد به طرف قبله است. در نمازخانه‌ها هم معمولاً جهت قبله مشخص شده است.

برخلاف تصور برخی، پای مرده در قبر رو به قبله نیست. بلکه پای محتضر (کسی که نزدیک به مرگ است) را رو به قبله می ‌کنند. ولی مرده را طوری روی دست راست می‌خوابانند که چهره اش رو به قبله باشد.

• قبرستان: مرده را در قبر روی دست راست، به سمت قبله می‌خوابانند. پس اگر شما طوری ایستاده باشید که نوشته‌های سنگ قبر را به درستی می‌خوانید، سمت چپ‌تان قبله است.

• دستشویی: از آنجا که قضای حاجت رو به قبله نباید باشد، معمولاً دستشویی ها را عمود بر قبله می ‌سازند. این هم - در جایی که اصول اسلامی ساخت رعایت شده- می‌تواند کمک‌ کار باشد.

سایت بیابان های ایران

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش