تبیان، دستیار زندگی
اولین اقدام قبل از رانندگی در مناطق شنی یا باتلاقی، کم کردن باد لاستیک هاست. مناطق کویری به علت نبود پوشش گیاهی، دایماً در معرض فرسایش شدید آب و باد قرار دارند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هرگز تنها به کویر سفر نکنید

کویر، بیابان

اولین اقدام قبل از رانندگی در مناطق شنی یا باتلاقی، کم کردن باد لاستیک هاست. مناطق کویری به علت نبود پوشش گیاهی، دایماً در معرض فرسایش شدید آب و باد قرار دارند. این عوامل باعث پوک شدن جنس خاک و نرمی و نفوذ پذیری آن می گردند. بارش های ناگهانی و شدیدی که عموماً در ماه های سرد سال در کویر انجام می شود عاملی برای ایجاد باتلاق ها است. این پدیده و تبخیر شدید سطحی آب باعث می شود که رطوبت سطح زمین به سرعت تبخیر گردد و لایه نازکی (معمولاً بین 1 تا 3 سانتی متر) از قشر سخت نمکی بر روی زمین شکل گیرد. این سطح سخت اجازه تبخیر لایه های زیرین را نمی دهد در نتیجه لایه های زیرین مرطوب باقی می مانند. این زمین های باتلاقی به وفور در کویرهای ایران یافت می شود. سون هدین  کویرنورد سوئدی در کتاب کویرهای ایران، این زمین ها را زمین های موذی نامیده است. از این رو رانندگی در این نوع مناطق باید با احتیاط کامل و آشنایی با تکنیک های رانندگی در باتلاق همراه باشد. رانندگی در زمین های شنی نیز به علت سستی مقاومت زمین دارای تکنیک های خاصی است که به آن اشاره می کنیم.

نکته مهم در رانندگی در مناطق شنی حفظ سرعت در حال حرکت است. از آنجا که زمین قدرت تحمل انرژی که از چرخ ها برای افزایش سرعت بر آن وارد می شود را ندارد، هرگونه افزایش سرعت به سختی و در پاره ای از موارد غیر ممکن است.

محسن ادیب، سایت بیابان های ایران

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش