تبیان، دستیار زندگی
شهره ی نه آسمان - شعر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهره ی نه آسمان...

میلاد امام مهدی ( عج )

مصدر هر هشت گردون، مبدأ هر هفت اختر

خالق هر شش جهت نورِ دلِ هر پنج مصدر

والى هرچار عنصر، حكمران هر سه دفتر

پادشاه هر دو عالم حجت یكتاى داور

آن كه جودش شهره نه آسمان، بل لامكان شد

مصطفى سیرت، على فر، فاطمه عصمت، حسن خو

هم حسین قدرت، على زهد و محمد علم و مه رو

شاه جعفر فیض و كاظم علم و هشتم قبله گیسو

هم تقى تقوا، نقى بخشایش و هم عسكرى مو

مهدى قائم كه در وى جمع اوصافى چنان شد

پادشاه عسكرى طلعت، نقى حشمت، تقى فر

بوالحسن فرمان و موسى قدرت و تقدیر جعفر

علم باقر، زهد سجاد و حسینى تاج افسر

مجتبى حكم و رضیّه عصمت و دولت چو حیدر

مصطفى اوصاف مجلاى خداوند جهان شد

ثبت شده توسط: puriya_j

در بخش مطالب روزانه اعضاء

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.