تبیان، دستیار زندگی
روابط عمومی دانشگاه تبریز روز شنبه اعلام کرد: در این جلسه پس از ارایه گزارش هیات مدیره و بازرسان انجمن، خط مشی و فعالیتهای آتی این انجمن بررسی و به تصویب اعضای شرکت کننده رسید و سپس انتخابات هیات مدیره جدید این انجمن برای دومین دوره فعالیت انجام شد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیران جدید ترویج زبان فارسی

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره

اعضای جدید هیات مدیره انجمن ترویج زبان فارسی ایران انتخاب شدند 

تبریز- همزمان با برگزاری همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه تبریز جلسه مجمع عمومی عادی این انجمن تشکیل شد.

روابط عمومی دانشگاه تبریز روز شنبه اعلام کرد: در این جلسه پس از ارایه گزارش هیات مدیره و بازرسان انجمن، خط مشی و فعالیتهای آتی این انجمن بررسی و به تصویب اعضای شرکت کننده رسید و سپس انتخابات هیات مدیره جدید این انجمن برای دومین دوره فعالیت انجام شد.

براساس این انتخابات دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر مهدی محقق، دکتر کاووس حسن بی، دکتر مهری باقری، دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، دکتر توفیق سبحانی، دکتر محمد مهدیپور، دکتر محمد کاظم کهدویی، دکتر رحمان مشتاق مهر، و دکتر حسن اکبری بیرق به عنوان اعضای اصلی و دکتر قدسیه رضوانیان و دکتر مجتبی جوادی نیا به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت چهار سال انتخاب شدند.

همچنیندکتر عبدالرضامدرس زاده به عنوان بازرس اصلی و دکتر زهرا استادزاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)