تبیان، دستیار زندگی
نتایج مرحله بازبینی نمایشهای خیابانی متقاضی شركت در جشنواره تئاتر فجر اعلام شد. ایسنا- به گزارش روابط عمومی مركز هنرهای نمایشی از میان ?? نمایش تهرانی ?? نمایش و از میان ?? نمایش شهرستانی ?? نمایش برای شركت در جشنواره انتخا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

?? نمایش به جشنواره فجر راه یافت


نتایج مرحله بازبینی نمایشهای خیابانی متقاضی شركت در جشنواره تئاتر فجر  اعلام شد.

ایسنا- به گزارش روابط عمومی مركز هنرهای نمایشی از میان ?? نمایش تهرانی ?? نمایش و از میان ?? نمایش شهرستانی ?? نمایش برای شركت در جشنواره انتخاب شدند كه نتایج آن بدین شرح است:

نمایش شركت كننده از تهران: مجلس غم (فهیمه باروتی، مشروط) انتظار (عبدالرضا فریدزاده، قبول) كی بود (قدسی راد، قبول)چای دارچین (كتایون آقاكاظم، مشروط) تیك (امیرحسین شفیعی، مشروط) یه جو غیرت (حسین پیروج، قبول) البته شنونده باید عاقل باشد (اكبر قهرمانی، قبول) پستور (ایرج كله چاهی، مشروط) آخرین النگو (جمشید عسگری، قبول) آخرین نمونه (حمیدرضا مرادی، مشروط) مزاحم ( ابوذر چل امیرانی، مشروط) نیم ساعت نفس گیر (وحید میر یونسی، مشروط) مگه شهر آتیش گرفته (حمیدرضا حسینعلی، مشروط) قوانین شهروندی (داریوش نصیری، مشروط) یك لقمه نان (بهروز عروجی، مشروط) نقل زندگی (مرتضی وكیلیان، مشروط) خانه دوست (جمشید عسگری، مشروط) خیمه شب بازی (بهناز مهدی خواه، مشروط)