تبیان، دستیار زندگی
فواید ورزش شنا
فواید ورزش شنا
فواید ورزش شنا
ورزش شنا یكی از محبوب ترین ورزشها در بین اقشار مختلف مردم است. فردی كه شنا می كند، نه تنها از این طریق احساس راحتی و نشاط می كند بلكه در اثر شنا كردن قابلیتهای جسمانی خود را از قبیل استقامت دستگاه گردش خون و تنفس، قدرت، سرع...
ایمنی و بهداشت شناگران
ایمنی و بهداشت شناگران
ایمنی و بهداشت شناگران
مسافرت تابستانی به شهرهای شمالی كشور و دیگر مناطق دیدنی و سرسبز اغلب با شنا كردن در دریا و رودخانه ها همراه است. بخشی از مردم نیز استخرهای شنا را جهت تفریح و سپری نمودن اوقات فراغت انتخاب می كنند. این در حالیست كه عمدتاً ای...
آنچه یك شناگر باید بداند
آنچه یك شناگر باید بداند
آنچه یك شناگر باید بداند
اینجا به نظر می رسد كه آفتاب فقط دشمن پوست است، و ماباید تا آنجا كه می توانیم خود را دور از آن نگه داریم. در صورتی كه آثار میكروب كش اشعه ماورای بنفش خورشید بر كسی پوشیده نیست. همچنین همه پزشكان تایید می كنند كه اشعه خورشید د...
آنچه یك شناگر باید بداند
آنچه یك شناگر باید بداند
آنچه یك شناگر باید بداند
اشعه آفتاب و پوست صورت به طور طبیعی همه شما دهقانان را دیده اید. دهقانانی كه از صبح تا شب جلوی آفتاب زحمت می كشند گندم می كارند، می چینند، و درو می كنند، محصول برمی دارند و ... خواه ناخواه از اشعه آفتاب به طور دایم برخوردارن...
آموزش گام به گام شنا (28)
آموزش گام به گام شنا (28)
آموزش گام به گام شنا (28)
مقدماتی قبل از اینكه استارت آموزش داده شود و از شاگرد كارآموز خواسته شود كه به مانند شناگران ماهر استارت مسابقات را تمرین كنند لازم است كه ابتدا روش شیرجه رفتن های ساده را به او آموزش دهیم . در حقیقت لازم است كه یاد بگیرد به ...
آموزش گام به گام شنا ( 27 )
آموزش گام به گام شنا ( 27 )
آموزش گام به گام شنا ( 27 )
دست ها در شنای پروانه ( همانند وضعیت بدن و عملكرد پا) تا اندازه زیادی به حركت دست در شنای كرال سینه شباهت دارد. چون در این شنا، مرحله كشش و مرحله بازگشت به حالت اولیه( حركت دست در خارج آب ) با هر دو دست و بطور همزمان انجام می...
آموزش گام به گام شنا ( 26 )
آموزش گام به گام شنا ( 26 )
آموزش گام به گام شنا ( 26 )
لكرد پا در شنای پروانه ( شكل پایینی ) بسیار شبیه به عملكرد پا در شنای كرال سینه می باشد. كرستن (kersten ) اثر دو نوع ضربه دلفین را مورد بررسی قرار داد – ضربه الف ( حداكثر عملكرد زانو- حداقل مفصل ران ) و ضربه  ب ( حداكثر ...
آموزش گام به گام شنا ( 25 )
آموزش گام به گام شنا ( 25 )
آموزش گام به گام شنا ( 25 )
مین شنا از نظر سرعت دربین چهارنوع شنای اصلی می باشد. این شنا درسال های 1930 از تحول شنای قورباغه سنتی بوجود آمد . در سال 1956این شنا به طور رسمی وارد مسابقات المپیك شد. اولین مرحله  تحول شنای قورباغه  ابداع مرحله&nb...
آموزش گام به گام شنا ( 24)
آموزش گام به گام شنا ( 24)
آموزش گام به گام شنا ( 24)
همان طوری كه از نامش پیداست شناگر در حالی كه به پهلو بر روی آب شناور است شنا می نماید در این شنا خستگی كمی به شناگر دست می دهد و به همین علت است كه ناجیان غریق برای حمل غریق هایی كه مسافت آنها با خشكی زیاداست از این نوع شنا ...
آموزش گام به گام شنا ( 23 )
آموزش گام به گام شنا ( 23 )
آموزش گام به گام شنا ( 23 )
ارت كرال پشت شناگر ،  پشت به مسیر شنا در داخل آب می ایستد . در این هنگام قسمتی از بالا تنه ی او از آب خارج خواهد بود سپس شناگر با دو دست میله ای را كه در زیر سكوی استارت به این منظور بسته شده است میگیرد ( برای تمرین استا...
آموزش گام به گام شنا(22)
آموزش گام به گام شنا(22)
آموزش گام به گام شنا(22)
س كردن دیوار آرنج خود را خم كنید بدین ترتیب عمل چرخش به پشت و قرارگرفتن  در مسیر جدید شنا بهتر صورت می گیرد در این حالت سر وقسمت پایین بدن زیر سطح آب قرار دارند سپس زانوها را به یكدیگر چسبانیده و به لگن نزدیك نمائید .&nb...
آموزش گام به گام شنا(21)
آموزش گام به گام شنا(21)
آموزش گام به گام شنا(21)
نكته ای كه در هنگام برگشت كرال پشت باید به آن توجه شود ، تشخیص صحیح  و دقیق  شناگر از دیوار می باشد . شناگران كم تجربه و جوان درهنگام برگشت سالتوی كرال پشت ، اغلب چندین بار چرخش كرده و به عقب نگاه میكند تا فاصله خود...
آموزش گام به گام شنا (20)
آموزش گام به گام شنا (20)
آموزش گام به گام شنا (20)
یه ی حركات دست وپای كرال پشت با هم توصیف حركت اجرای حركات دراین مرحله مانند دو قسمت گذشته كه توضیح داده شد ، است ولی موضوع اصلی هماهنگی و همكاری منظم حركات دست و پاها با یكدیگر است. توجه داشته باشید كه با دو حركت دست چپ و راس...
آموزش گام به گام شنا (19)
آموزش گام به گام شنا (19)
آموزش گام به گام شنا (19)
ها توصیف حركت درشنای كرال پشت، دست ها به طور متناوت در داخل و خارج آب حركت می نمایند. هنگامی كه یك دست ازآب خارج می شود پنجه ی دست دیگر به داخل آب فرو می رود. حركت دست – به طور كلی حركت دركرال پشت به دو مرحله تقسیم می شود كه...
آموزش گام به گام شنا (18)
آموزش گام به گام شنا (18)
آموزش گام به گام شنا (18)
ال پشت را به سادگی می توان یاد گرفت . چون سرهمیشه خارج از آب قرار دارد، دم و بازدم به آسانی انجام پذیراست. ابتدایی ترین نوع شنای كرال پشت درسال 1794 توسط شخصی به نام برناردی چنین تعریف شد: بدن به شكل افقی به پشت به موازات سطح...
آموزش گام به گام شنا (17)
آموزش گام به گام شنا (17)
آموزش گام به گام شنا (17)
یه حركات و هماهنگی دست و پا و عمل تنفس توصیف حركت به طور كلی شنای قورباغه مرحله به مرحله توضیح داده می شود: 1- شناگر در حالت سر خوردن با بدن كشیده و افقی بر روی آب است. حدود 80% سرش داخل آب است و صورتش كمی رو به جلو و روبرو م...
آموزش گام به گام شنا (16)
آموزش گام به گام شنا (16)
آموزش گام به گام شنا (16)
ست ها با تنفس BREAST STROKE ARMPULL  توصیف حركت با شروع مرحله كشش ، سر به تدریج از آب بالا می آید، به طوری كه در آغاز مرحله فشار، سر آنقدر از آب خارج شده كه دهان برای عمل دم آزاد است و انگشت ها به طرف پایین قرار دارد. بد...
آموزش گام به گام شنا (15)
آموزش گام به گام شنا (15)
آموزش گام به گام شنا (15)
1-  در حالی كه كار آموز شناگر به روی سینه در آب قرار گرفته ، برای تعادل بهتر با یك دست تخته شنا را گرفته و با دست دیگر تمرین می كند و بعد با دست راست تخته شنا را می گیرد و با دست چپ شروع به تمرین می كند، برای برقراری ت...
آموزش گام به گام شنا ( 14 )
آموزش گام به گام شنا ( 14 )
آموزش گام به گام شنا ( 14 )
ناگر همانند شكل زیر روی لبه  استخربه قراری كه هر دو دست به عقب تكیه داده شده می نشیند. در این حالت ساق هر دو پا آویزان در داخل آب  قرار می گیرند. زانو ها به اندازه عرض شانه ها از یكدیگر فاصله دارند و درحالی كه پنجه ...