• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/10/14
  • تاريخ :

شبكه اترنت

دستیابی به اطلاعات با روش های مطمئن و با سرعت بالا یكی از رموز موفقیت هر سازمان و موسسه است . طی سالیان اخیر هزاران پرونده و كاغذ كه حاوی اطلاعات با ارزش برای یك سازمان بوده ، در كامپیوتر ذخیره شده اند. با تغذیه دریائی از اطلاعات به كامپیوتر ،  امكانمدیریت الكترونیكی اطلاعات فراهم  شده است . كاربران متفاوت در اقصی نقاط جهان قادر به اشتراك اطلاعات بوده و تصویری زیبا از همیاری و همكاری اطلاعاتی را به نمایش می گذارند.

شبكه های كامپیوتری در این راستا و جهت نیل به اهداف فوق نقش بسیار مهمی را ایفاء می نمایند.اینترنت كه عالی ترین تبلور یك شبكه كامپیوتری در سطح جهان است، امروزه در مقیاس بسیار گسترده ای استفاده شده و ارائه دهندگان اطلاعات ،  اطلاعات و یا فرآورده های اطلاعاتی خود را در قالب محصولات تولیدی و یا خدمات در اختیار استفاده كنندگان  قرار می دهند. وب كه عالی ترین سرویس خدماتی اینترنت می باشد كاربران را قادر می سازد كه در اقصی نقاط دنیا اقدام به خرید، آموزش ، مطالعه و ... نمایند.

با استفاده از شبكه، یك كامپیوتر قادر به ارسال  و دریافت اطلاعات از كامپیوتر دیگر است . اینترنت نمونه ای عینی از یك شبكه كامپیوتری است . در این شبكه میلیون ها كامپیوتر در اقصی نقاط جهان به یكدیگر متصل شده اند.اینترنت شبكه ای است مشتمل بر زنجیره ای از شبكه های كوچكتراست . نقش شبكه های كوچك برای ایجاد تصویری با نام اینترنت بسیار حائز اهمیت است . تصویری كه هر كاربر با نگاه كردن به آن گمشده خود را در آن پیدا خواهد كرد. در این بخش به بررسی شبكه های كامپیوتری و جایگاه مهم آنان در زمینه تكنولوژی اطلاعات و مدیریت الكترونیكی اطلاعات خواهیم داشت .

شبكه های محلی و شبكه های گسترده

تاكنون شبكه های كامپیوتری بر اساس مولفه های متفاوتی تقسیم بندی شده اند. یكی از این مولفه ها " حوزه جغرافیائی  " یك شبكه است . بر همین اساس شبكه ها  به دو گروه عمدهLAN)Local area network) وWAN)Wide area network) تقسیم می گردند. در شبكه هایLAN مجموعه ای از دستگاه های موجود در یك  حوزه جغرافیائی محدود، نظیر یك ساختمان به یكدیگر متصل می گردند . در شبكه هایWAN تعدادی دستگاه كه از یكدیگر كیلومترها فاصله دارند به یكدیگر متصل خواهند شد. مثلا" اگر دو كتابخانه كه هر یك در یك ناحیه از شهر بزرگی مستقر می باشند، قصد اشتراك اطلاعات  را داشته باشند، می بایست شبكه ایWAN ایجاد و كتابخانه ها را به یكدیگر متصل نمود. برای اتصال دو كتابخانه فوق می توان از امكانات مخابراتی متفاوتی نظیر خطوط اختصاصی(Leased) استفاده نمود. شبكه هایLAN نسبت به شبكه هایWAN دارای سرعت بیشتری می باشند. با رشد و توسعه دستگاههای متفاوت مخابراتی میزان سرعت شبكه هایWAN ، تغییر و بهبود پیدا كرده  است . امروزه با بكارگیری و استفاده از فیبر نوری در شبكه هایLAN امكان ارتباط دستگاههای متعدد كه در مسافت های طولانی  نسبت بیكدیگر قرار دارند،  فراهم شده است .

اترنت

در سال 1973 پژوهشگری با نام "Metcalfe" در مركز تحقیقات شركت زیراكس، اولین شبكه اترنت را بوجود آورد.هدف وی ارتباط كامپیوتر به یك چاپگر بود. وی روشی فیزیكی بمنظور كابل كشی بین دستگاههای متصل بهم در اترنت  ارائه نمود. اترنت  در مدت زمان كوتاهی بعنوان یكی از تكنولوژی های رایج برای برپاسازی شبكه در سطح دنیا مطرح گردید. همزمان با پیشرفت های مهم در زمینه شبكه های كامپیوتری ، تجهیزات و دستگاه های مربوطه، شبكه های اترنت نیز همگام با تحولات فوق شده و  قابلیت های متفاوتی را در بطن خود ایجاد نمود.  با توجه به  تغییرات و اصلاحات انجام شده  در شبكه های اترنت ،عملكرد و نحوه كار آنان  نسبت به  شبكه های اولیه تفاوت چندانی نكرده است . در اترنت اولیه، ارتباط تمام دستگاه های موجود در شبكه از طریق یك كابل انجام می گرفت كه توسط تمام  دستگاهها به اشتراك گذاشته می گردید. پس از اتصال یك دستگاه به كابل مشترك ،   می بایست پتانسیل های لازم بمنظور ایجاد ارتباط با سایر دستگاههای مربوطه  نیز در بطن دستگاه وجود داشته باشد (كارت شبكه ) . بدین ترتیب امكان گسترش شبكه بمنظور استفاده از دستگاههای چدید براحتی انجام  و نیازی به اعمال تغییرات بر روی دستگاههای موجود در شبكه نخواهد بود.

اترنت یك تكنولوژی محلی(LAN) است. اكثر شبكه های اولیه  در حد و اندازه یك ساختمان بوده و دستگاهها نزدیك به هم  بودند. دستگاههای موجود بر روی یك شبكه اترنت صرفا" قادر به استفاده از چند صد متر كابل  بیشترنبودند.اخیرا" با توجه به توسعه امكانات مخابراتی و محیط انتقال، زمینه استقرار دستگاههای موجود در یك شبكه اترنت با مسافت های چند كیلومترنیز  فراهم شده است .

پروتكل

پروتكل در شبكه های كامپیوتری به مجموعه قوانینی اطلاق می گردد كه نحوه ارتباطات را قانونمند می نماید. نقش پروتكل در كامپیوتر نظیر نقش زبان برای انسان است . برای مطالعه یك كتاب نوشته شده به فارسی می بایست خواننده شناخت مناسبی از زبان فارسی را داشته باشد. بمنظور ارتباط موفقیت آمیز دو دستگاه در شبكه  می بایست هر دو دستگاه از یك پروتكل مشابه استفاده نمایند.

اصطلاحات اترنت

شبكه های اترنت از مجموعه قوانین محدودی بمنظور قانونمند كردن عملیات اساسی خود استفاده می نمایند. بمنظور شناخت مناسب قوانین موجود لازم است كه با برخی از اصطلاحات مربوطه در این زمینه بیشتر آشنا شویم :

Medium (محیط انتقال ) . دستگاههای اترنت از طریق یك محیط انتقال به یكدیگر متصل می گردند.

Segment (سگمنت  ) . به یك محیط انتقال به اشتراك گذاشته شده منفرد،  " سگمنت " می گویند.

Node ( گره ) .  دستگاههای متصل شده به یكSegment  را گره و یا " ایستگاه " می گویند.

Frame (فریم) .  به یك بلاك اطلاعات كه گره ها از طریق ارسال آنها با یكدیگر مرتبط می گردند، اطلاق می گردد

فریم ها مشابه جملات در زبانهای طبیعی ( فارسی، انگلیسی ... ) می باشند. در هر زبان طبیعی برای ایجاد جملات، مجموعه قوانینی وجود دارد مثلا" یك جمله می بایست دارای موضوع و مفهوم باشد. پروتكل های اترنت مجموعه قوانین لازم برای ایجاد فریم ها را مشخص خواهند كرد .اندازه یك فریم محدود بوده ( دارای یك حداقل و یك حداكثر ) و مجموعه ای  از اطلاعات ضروری و مورد نیار می بایست در فریم وجود داشته باشد. مثلا" یك فریم می بایست دارای آدرس های مبداء و مقصد باشد. آدرس های فوق هویت فرستنده و دریافت كننده پیام را مشخص خواهد كرد. آدرس بصورت كاملا" اختصاصی  یك گره را مشخص می نماید.( نظیر نام یك شخص كه بیانگر یك شخص خاص است ) . دو دستگاه متفاوت اترنت نمی توانند دارای آدرس های یكسانی باشند.

 یك سیگنال اترنت بر روی محیط انتقال به هر یك از گره های متصل شده در محیط انتقال خواهد رسید. بنابراین مشخص شدن آدرس مقصد، بمنظوردریافت پیام نقشی حیاتی دارد. مثلا" در صورتیكه كامپیوترB ( شكل بالا)اطلاعاتی را برای چاپگرC ارسال می دارد  كامپیوترهایA وD نیز فریم را دریافت و آن را بررسی خواهند كرد. هر ایستگاه زمانیكه  فریم را دریافت می دارد، آدرس آن را بررسی  تا مطمئن گردد كه پیام برای وی ارسال شده است یا خیر؟ در صورتیكه پیام برای ایستگاه مورد نظر ارسال نشده باشد،  ایستگاه فریم را بدون بررسی محتویات آن كنار خواهد گذاشت  ( عدم استفاده ).

یكی از نكات قابل توجه در رابطه با آدرس دهی اترنت، پیاده سازی یك آدرسBroadcast است . زمانیكه آدرس مقصد یك  فریم از نوعBroadcast باشد،  تمام گره های موجود در شبكه آن را دریافت و پردازش خواهند كرد.

CSMA/CD

تكنولوژیCSMA/CD)carrier-sense multiple access with collision detection ) مسئولیت تشریح و تنظیم  نحوه ارتباط گره ها  با یكدیگررا برعهده دارد. با اینكه واژه فوق پیچیده بنظر می آید ولی با تقسیم نمودن واژه فوق به بخش های كوچكتر، می توان با نقش هر یك از آنها سریعتر آشنا گردید.بمنظور شناخت تكنولوژی فوق مثال زیر را در نظر بگیرید :

فرض كنید سگمنت  اترنت، مشابه یك میز ناهارخوری باشد. چندین نفر ( نظیر گره ) دور تا دور میز نشسته و به گفتگو مشغول می باشند. واژهmultiple access ( دستیابی چندگانه) بدین مفهوم است كه : زمانیكه یك ایستگاه اترنت اطلاعاتی را ارسال می دارد تمام ایستگاههای دیگر موجود ( متصل ) در محیط انتقال ، نیز از انتقال اطلاعات آگاه خواهند شد.(.نظیر صحبت كردن یك نفر در میز ناهار خوری و گوش دادن سایرین ). فرض كنید كه شما نیز بر روی یكی از صندلی های میز ناهار خوری نشسته و قصد حرف زدن  را داشته باشید، در همان زمان  فرد دیگری در حال سخن گفتن است در این حالت می بایست شما در انتظار اتمام سخنان گوینده  باشید. در پروتكل اترنت وضعیت فوقcarrier sense نامیده می شود.قبل از اینكه ایستگاهی قادر به ارسال اطلاعات باشد می بایست گوش خود را بر روی محیط انتقال گذاشته و بررسی نماید كه آیا محیط انتقال آزاد است ؟ در صورتیكه صدائی از محیط انتقال به گوش ایستگاه متقاضی ارسال اطلاعات نرسد، ایستگاه مورد نظر قادر به استفاده از محیط انتقال و ارسال اطلاعات خواهد بود.

Carrier-sense multiple access شروع یك گفتگو  را قانونمند و تنظیم می نماید ولی در این رابطه  یك نكته دیگر وجود دارد كه  می بایست برای آن نیز راهكاری اتخاذ شود.فرض كنید در مثال میز ناهار خوری در یك لحظه سكوتی حاكم شود و دو نفر نیز قصد حرف زدن  را داشته باشند.در چنین حالتی در یك لحظه سكوت موجود توسط دو نفر  تشخیص و  بلافاصله هر دو   تقریبا" در یك زمان یكسان شروع به حرف زدن می نمایند.چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ در اترنت پدیده فوق را تصادم(Collision) می گویند و زمانی اتفاق خواهد افتاد كه دو ایستگاه قصد استفاده از محیط انتقال و ارسال اطلاعات را بصورت همزمان داشته باشند. در  گفتگوی انسان ها ، مشكل فوق را می توان بصورت كاملا" دوستانه حل نمود. ما سكوت خواهیم كرد تا این شانس به سایرین برای حرف زدن داده شود.همانگونه كه در زمان حرف زدن من، دیگران این فرصت را برای من ایجاد كرده بودند! ایستگاههای اترنت زمانیكه  قصد ارسال اطلاعات را داشته باشند، به محیط انتقال گوش فرا داده تا به این اطمینان برسند كه تنها ایستگاه موجود برای ارسال اطلاعات می باشند. در صورتیكه ایستگاههای ارسال كننده اطلاعات متوجه نقص در ارسال اطلاعات خود گردند ،از بروز یك تصادم در محیط انتقال آگاه خواهند گردید. در زمان بروز  تصادم ، هر یك از ایستگاههای مربوطه به مدت زمانی كاملا" تصادفی در حالت انتظار قرار گرفته و پس از اتمام زمان انتظار می بایست برای ارسال اطلاعات شرط آزاد بودن محیط انتقال را بررسی نمایند! توقف تصادفی و تلاش مجدد یكی از مهمترین بخش های پروتكل است .

محدودیت های اترنت

یك شبكه اترنت دارای محدودیت های متفاوت از ابعاد گوناگون (بكارگیری تجهیزات ) است .طول كابلی كه تمام ایستگاهها بصورت اشتراكی از آن بعنوان محیط انتقال استفاده می نمایند یكی از شاخص ترین موارد در این زمنیه است  . سیگنال های الكتریكی در طول كابل بسرعت منتشر می گردند. همزمان با طی مسافتی، سیگنال ها ضعیف می گردند. وچود  میدان های الكتریكی كه توسط دستگاههای مجاور كابل نظیرلامپ های  فلورسنت ایجاد می گردد ،   باعث تلف شدن  سیگنال می گردد. طول كابل شبكه می بایست كوتاه بوده تا امكان دریافت سیگنال توسط دستگاه های موجود در دو نقطه ابتدائی و انتهائی كابل بصورت شفاف و با حداقل تاخیر زمانی فراهم گردد. همین امر باعث بروز محدودیت در طول كابل استفاده شده، می گردد

 پروتكلCSMA/CD امكان ارسال اطلاعات برای صرفا" یك دستگاه را در هر لحظه فراهم می نماید، بنابراین  محدودیت هائی از لحاظ تعداد دستگاههائی كه می توانند بر روی یك شبكه مجزا وجود داشته باشند، نیز بوجود خواهد آمد. با اتصال دستگاه های متعدد (فراوان )  بر روی یك سگمنت مشترك، شانس استفاده از محیط انتقال برای هر یك از دستگاه های موجود بر روی سگمنت كاهش پیدا خواهد كرد. در این حالت هر دستگاه بمنظور ارسال اطلاعات می بایست مدت زمان زیادی را در انتظار سپری نماید .

تولید كنندگان تجهیزات شبكه دستگاه های متفاوتی را بمنظور غلبه بر مشكلات و محدودیت گفته شده ، طراحی و عرضه نموده اند. اغلب دستگاههای فوق مختص شبكه های اترنت نبوده ولی در سایر تكنولوژی های مرتبط با شبكه نقش مهمی را ایفاء می نمایند.

تكراركننده(Repeater)

اولین محیط انتقال استفاده شده در شبكه های اترنت  كابل های مسی كواكسیال بود كهThicknet ( ضخیم) نامیده می شوند. حداكثر طول یك كابل ضخیم 500 متر است . در یك ساختمان بزرگ ،  كابل 500 متری جوابگوی تمامی دستگاه های شبكه نخواهد بود. تكرار كننده ها با هدف حل مشكل فوق، ارائه شده اند. . تكراركننده ها ، سگمنت های متفاوت یك شبكه اترنت را به یكدیگر متصل می كنند. در این حالت تكراركننده سیگنال ورودی خود را از یك سگمنت اخذ و با تقویت سیگنال آن را برای سگمنت بعدی ارسال خواهد كرد. بدین تزتیب با استفاده از چندین تكرار كننده  و اتصال كابل های مربوطه توسط  آنان ، می توان قطر یك شبكه را افزایش داد. ( قطر شبكه به حداكثر مسافت موجود  بین دو دستگاه متمایز در شبكه  اطلاق می گردد )

Bridges

 و سگمنتشبكه های اترنت همزمان با  رشد (بزرگ شدن)  دچار مشكل تراكم می گردند. در صورتیكه تعداد زیادی ایستگاه به یك سگمنت متصل گردند،  هر یك  دارای ترافیك خاص خود خواهند بود . در شرایط فوق ، ایستگاههای متعددی  قصد  ارسال اطلا عات را دارند ولی با توجه به ماهیت این نوع از شبكه ها در هر لحظه یك ایستگاه شانس و فرصت استفاده از محیط انتقال  را پیدا خواهد كرد. در چنین وضعیتی تعداد تصادم در شبكه افزایش یافته و عملا" كارآئی شبكه افت خواهد كرد. یكی از راه حل های موجود بمنظور برطرف نمودن مشكل تراكم در شبكه تقسیم یك سگمنت به چندین سگمنت است . با این كار برای تصادم هائی كه در شبكه بروز خواهد كرد،  دامنه وسیعتری  ایجاد می گردد.راه حل فوق باعث بروز یك مشكل دیگر می گردد:  سگمنت ها قادر به اشتراك اطلاعات با یكدیگر نخواهند بود.

بمنظور حل مشكل فوق،Bridges در شبكه اترنت پیاده سازی شده است .Bridge دو و یا چندین سگمنت را به یكدیگر متصل خواهد كرد. بدین ترتیب دستگاه فوق باعث افزایش قطر شبكه خواهد شد. عملكردBridge از بعد افزایش قطر شبكه نظیر تكراركننده است ، با  این نفاوت كهBridge قادر به ایجاد نظم در ترافیك  شبكه نیز خواهد بود .Bridge نظیر سایر دستگاههای موجود در شبكه قادر به ارسال و دریافت اطلاعات بوده ولی عملكرد آنها دقیقا" مشابه یك ایستگاه نمی باشد.Bridge قادر به ایجاد ترافیكی كه خود سرچشمه آن خواهد بود، نیست ( نظیر تكراركننده ) .Bridge  صرفا" چیزی را كه از سایر ایستگاهها می شنود ، منعكس می نماید. (Bridge قادر به ایجا د یك نوع فریم خاص اترنت بمنظور ایجاد ارنباط با سایرBridge ها می باشند  )

همانگونه كه قبلا" اشاره گردید هر ایستگاه موجود در شبكه تمام فریم های ارسال شده بر روی محیط انتقال را دریافت می نماید.(صرفنظر ازاینكه مقصد فریم همان ایستگاه باشد و یا نباشد.)Bridge با تاكید بر ویژگی فوق سعی بر تنظیم ترافیك بین سگمنت ها دارد.

همانگونه كه در شكل فوق مشاهده می گرددBridge دو سگمنت را به یكدیگر متصل نموده  است . در صورتیكه ایستگاهA و یاB قصد ارسال اطلاعات را داشته باشندBridge نیز فریم های اطلاعاتی را دریافت خواهد كرد. نحوه برخوردBridge با فریم های اطلاعاتی دریافت شده به چه صورت است؟ آیا قادر به ارسال اتوماتیك فریم ها برای سگمنت دوم می باشد؟ یكی ازاهداف استفاده ازBridge كاهش ترافیك های غیرضروری در هر سگمنت است . در این راستا، آدرس مقصد فریم ، قبل از هر گونه عملیات بر روی آن،  بررسی خواهد شد. در صورتیكه آدرس مقصد، ایستگاههایA و یاB باشد نیازی به ارسال فریم برای سگمنت شماره دو وجود نخواهد داشت . در این حالتBridge عملیات خاصی را انجام نخواهد داد. نحوه برخوردBridge با فریم فوق مشابه فیلتر نمودن  است . درصورتیكه آدرس مقصد فریم یكی از ایستگاههایC و یاD باشد و یا فریم مورد نظر دارای یك آدرس از نوعBroadcast باشد ،Bridge فریم فوق را برای سگمنت شماره دو ارسال خواهد كرد. با ارسال و هدایت فریم اطلاعاتی توسطBridge امكان ارتباط چهار دستگاه موجود در شبكه فراهم می گردد. با توجه به مكانیزم فیلتر نمودن فریم ها توسطBridge ، این امكان بوجود خواهد آمد كه ایستگاهA اطلاعاتی را برای ایستگاهB ارسال و در همان لحظه نیز ایستگاهC اطلاعاتی را برای ایستگاهD ارسال نماید.بدین ترتیب امكان برقراری دو ارتباط  بصورت همزمان بوجود آمده است .

روترها : سگمنت های منطقی

با استفاده ازBridge امكان ارتباط همزمان بین ایستگاههای موجود در چندین سگمنت فراهم می گردد.Bridge در رابطه با ترافیك موجود در یك سگمنت عملیات خاصی را انجام نمی دهد. یكی از ویژگی های مهمBridge  ارسالی فریم های اطلاعاتی از نوعBroadcast برای تمام سگمنت های متصل شده به یكدیگر است.  همزمان با رشد شبكه و گسترش سگمنت ها، ویژگی فوق  می تواند سبب بروز مسائلی در شبكه گردد. زمانیكه تعداد زیادی از ایستگاه های موجود در شبكه های مبتنی برBridge ، فریم هایBroadcast را ارسال می نمایند، تراكم اطلاعاتی بوجود آمده بمراتب بیشتر از زمانی خواهد بود كه تمامی دستگاهها در یك سگمنت قرار گرفته باشند.

روتر یكی از دستگاههای پیشرفته در شبكه بوده كه قادر به تقسیم یك شبكه به چندین شبكه منطقی مجزا  است . روتر ها یك محدوده منطقی برای هر شبكه  ایجاد می نمایند. روترها بر اساس پروتكل هائی  كه مستقل از تكنولوژی خاص در یك شبكه است، فعالیت می نمایند. ویژگی فوق این امكان را برای روتر فراهم خواهد كرد كه چندین شبكه با تكنولوژی های متفاوت را به یكدیگر مرتبط نماید. استفاده از روتر در شبكه های محلی و گسترده امكان پذیراست .

وضعیت فعلی اترنت

از زمان مطرح شدن  شبكه های اترنت تاكنون تغییرات فراوانی از بعد تنوع دستگاه های مربوطه ایجاد شده است . در ابتدا از كابل كواكسیال  در این نوع شبكه ها استفاده می گردید.امروزه شبكه های مدرن اترنت  از كابل های بهم تابیده و یا فیبر نوری  برای اتصال ایستگاه ها به یكدیگر استفاده می نمایند. در شبكه های اولیه اترنت سرعت انتقال اطلاعات ده  مگابیت در ثانیه بود ولی امروزه این سرعت به مرز 100و حتی 1000 مگابیت در ثانیه رسیده است . مهمترین تحول ایجاد شده در شبكه های اترنت امكان استفاده از سوئیچ های اترنت است .سگمنت ها توسط سوئیچ به یكدیگر متصل می گردند. ( نظیرBridge با این تفاوت عمده كه امكان اتصال چندین سگمنت توسط سوئیچ فراهم می گردد) برخی از سوئیچ ها امكان اتصال صدها سگمنت  به یكدیگر را فراهم می نمایند. تمام دستگاههای موجود در شبكه، سوئیچ و یا ایستگاه می باشند . قبل از ارسال فریم های اطلاعاتی برا ی هر ایستگاه ،  سوئیچ فریم مورد نظر را دریافت و پس از بررسی، آن را برای ایستگاه مقصد مورد نظر ارسال خواهد كرد . عملیات فوق  مشابهBridge است ، ولی در مدل فوق هر سگمنت دارای صرفا" یك ایستگاه است و فریم صرفا" به دریافت كننده واقعی ارسال خواهد شد. بدین ترتیب امكان برقراری ارتباط همزمان بین تعداد زیادی ایستگاه در شبكه های مبتنی بر سوئیچ فراهم خواهد شد.

همزمان با مطرح شدن سوئیچ های اترنت مسئلهFull-duplex نیز مطرح گردید.Full-dulex یك اصطلاح ارتباطی است كه نشاندهنده قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات بصورت همزمان است . در شبكه های اترنت اولیه وضعیت ارسال و دریافت اطلاعات بصورت یكطرفه(half-duplex) بود.در شبكه های مبتنی بر سوئیچ،  ایستگاهها صرفا" با سوئیچ ارتباط برقرار كرده و قادر به ارتباط مستقیم با یكدیگر نمی باشند. در این نوع شبكه ها از كابل های بهم تابیده  و فیبر نوری استفاده  و سوئیچ مربوطه دارای كانكنورهای لازم در این خصوص می باشند.. شبكه های مبتنی بر سوئیچ عاری از تصادم بوده و همزمان با ارسال اطلاعات توسط یك ایستگاه به سوئیچ ، امكان ارسال اطلاعات توسط سوئیچ برای ایستگاه دیگر نیز فراهم خواهد شد.

اترنت و استاندارد802.3

شاید تاكنون اصطلاح 802.3  را در ارتباط با شبكه های اترنت شنیده باشید . اترنت بعنوان یك استاندارد شبكه توسط شركت های : دیجیتال،  اینتل و زیراكس(DIX) مطرح گردید. در سال 1980 موسسهIEEE كمیته ای  را مسئول استاندار سازی تكنولوژی های مرتبط با شبكه كرد. موسسهIEEE نام گروه فوق را 802 قرار داد. ( عدد 802 نشاندهنده سال و ماه تشكیل كمیته استاندارسازی است ) كمیته فوق از چندین كمیته جانبی دیگر تشكیل شده بود . هر یك از كمیته های فرعی نیز مسئول بررسی جنبه های خاصی از شبكه گردیدند. موسسهIEEE برای تمایز هر یك از كمیته های جانبی از روش نامگذاری :x802.x استفاده كرد.X یك عدد منصر بفرد بوده كه برای هر یك از كمیته ها در نظر گرفته شده بود . گروه 802.3 مسئولیت استاندارد سازی عملیات در شبكه هایCSMA/CD را برعهده داشتند. ( شبكه فوق در ابتداDIX Ethernet نامیده می شد )  اترنت و 802.3 از نظر فرمت داده ها در فریم های اطلاعاتی با یكدیگر متفاوت می باشند.

تكنولوژی های متفاوت شبكه

متداولترین مدل موجود در شبكه های كامپیوتری( رویكرد  دیگری از  اترنت ) توسط شركتIBM و با نامToken ring عرضه گردید. در شبكه های اترنت بمنظور دستیابی از محیط انتقال از فواصل خالی(Gap) تصادفی در زمان انتقال فریم ها استفاده می گردد.  شبكه هایToken ring از یك روش پیوسته در این راستا استفاده می نمایند. در شبكه های فوق ، ایستگاه ها از طریق یك حلقه منطقی به یكدیگر متصل می گردند. فریم ها صرفا" در یك  جهت حركت و پس از طی طول حلقه ، فریم كنار گذاشته خواهد شد. روش دستیابی به محیط انتقال برای ارسال اطلاعات تابعCSMA/CD نخواهد بود و از روشToken passing استفاده می گردد. در روش فوق در ابتدا یكToken ( نوع خاصی از یك فریم اطلاعاتی ) ایجاد می گردد .Token فوق در طول حلقه می چرخد . زمانیكه یك ایستگاه قصد ارسال اطلاعات را داشته باشد، می بایستToken را در اختیار گرفته و فریم اطلاعاتی خود را بر روی محیط انتقال ارسال دارد. زمانیكه فریم ارسال شده مجددا" به ایستگاه ارسال كننده برگشت داده شد ( طی نمودن مسیر حلقه )،  ایستگاه  فریم خود را حذف و یكToken جدید را ایجاد وآن را بر روی حلقه قرار خواهد داد. در اختیار گرفتنToken شرط لازم برا ی ارسال اطلاعات  است . سرعت ارسال اطلاعات در این  نوع شبكه ها چهار تا شانزده مگابیت در ثانیه است .

اترنت با یك روند ثابت همچنان به رشد خود ادامه می دهد. پس از گذشت حدود سی سال ازعمر  شبكه های فوق استانداردهای مربوطه ایجاد و برای عموم متخصصین شناخته شده هستند و همین  امر نگهداری و پشتیبانی شبكه های اترنت را آسان نموده است . اترنت با صلابت  بسمت افزایش سرعت  و بهبود كارآئی و عملكرد  گام بر می دارد.

برگرفته از سایت www.srco.ir

UserName