• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1381/08/25
  • تاريخ :

در آداب غسل کردن

ابو منصور سجستانی فقیه را پرسیدند که چون در صحرایی بر سرچشمه رسیم و خواهیم که غسلی برآوریم ، روی به کدام سمت کنیم ؟

گفت : به سمت جامه های خود تا دزد نبرد!

 لطایف الطوایف

UserName