• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/10/10
  • تاريخ :

"محمدعلى صنعتکاران " : "فیلا" همیشه به ضرر کشتى کار کرده است


"محمدعلى صنعتکاران " قهرمان اسبق کشتى آزاد جهان و بازیهاى المپیک ورییس سازمان تیم هاى ملى کشتى آزاد و فرنگى ایران در مورد تصمیم گیرى هاىفدراسیون بین المللى کشتى/ فیلا/ براى این ورزش گفت : فیلا همیشه به ضرر کشتىکار کرده است .

صنعتکاران که مسابقه هاى کشتى آزاد قهرمانى بزرگسالان ایران در شهرکرمانشاه را از نزدیک شاهد بود، روز چهارشنبه در مورد قوانین و مقررات جدید برگزارى مسابقه هاى کشتى اظهار داشت :مسوولان فدراسیون بین المللى کشتى طى سالهاى اخیر به بهانه جذاب ساختن وتماشاگرپسند کردن کشتى به طور مرتب قوانین و مقررات کشتى را تغییر داده اندکه این مساله به اصل ورزش کشتى لطمه زده است . در واقع روح پهلوانى کشتى

از بین رفته است .

وى افزود : تفکرات مسوولان و گردانندگان فیلا معمولا نتیجه اى معکوس براىکشتى دارد و تصمیماتى که آنان براى کشتى مىگیرند ، ضررش بیشتر از منفعتآن است .

صنعتکاران گفت : من موافق این کار نیستم و امیدوارم روزى برسد کهکشتى مثل سالهاى گذشته طرفداران واقعى خود را پیدا کند و فنون زیبایى که

سابق بر این توسط کشتىگیران اجرا مىشد ، دوباره در کشتى رواج پیدا کند.رییس سازمان تیم هاى ملى کشتى آزاد و فرنگى ایران گفت : متاسفانه

امروز کشتى دنیا گرفتار تفکرات آدمهایى غیرمتخصص در فیلاست . آنهایى کهدر فیلا قوانین و مقررات را براى کشتى دنیا طراحى و برنامه ریزى مىکنند ،تخصص لازم را در کشتى ندارند و خبره این کار نیستند. در واقع آنها با چم وخم این ورزش آشنایى ندارند. جاى قهرمانان کشتى دنیا در تشکیلات هیات رئیسهفدراسیون بین المللى کشتى واقعا خالى است .

صنعتکاران افزود : فیلا طى سالهاى اخیر قوانینى را وضع کرده است کهاصلا به نفع کشتى ایران نیست که نمونه بارز آن قانون "سینه به سینه " و یا

"کمر تو کمر" در کشتى آزاد بود که فیلا آن را حذف کرد. طى دو سه سال اخیربیشتر کشتىگیرانى که در مسابقه هاى جهانى و المپیک از این قانون لطمهخوردند ، ایرانى بودند.

دارنده سه مدال طلاى ، نقره و برنز جهان و المپیک در دهه ?? میلادىاظهار داشت : مافیاى فیلا که داوران کشورهاى استقلال یافته شوروى سابق و

کشورهاى بلوک شرق اروپا را حمایت مىکند ، کشتى را به نابودى کشانده است .

این داوران پول مىگیرند و به نفع کشتىگیران اقمار شوروى سابق قضاوتمىکنند. در جریان بازیهاى المپیک ، همین داوران حق علیرضا حیدرى را مقابل

کشتىگیر ازبکستان خوردند و پیروزى را به نام کشتىگیر ازبک نوشتند.صنعتکاران گفت : داوران کشورهاى استقلال یافته شوروى سابق که مافیایى

کار مىکنند ، پولکى شده اند. حتى خود "رافى مارتینتى" رییس فیلا،از اعضاىاین باند به شمار مىرود.

صنعتکاران افزود : ما براى اینکه در مسابقه هاى جهانى و المپیک برندهاز تشک خارج شویم باید از تهران ??? هزار دلار پول نقد را در یک چمدانقرار داده و با خود حمل کنیم و به داوران کشتى و آدمهاى فیلا بدهیم که اینکار شدنى نیست .

وى گفت : ما براى اینکه بتوانیم در تشکیلات فیلا حرف خود را به کرسىبنشانیم ، به تلاش بیشترى نیاز داریم . سالها تلاش کردیم تا اینکه در جریان

بازیهاى المپیک ???? بارسلون ، دکتر "محمد توکل" به عنوان نماینده ایرانبه عنوان عضو هیات رئیسه در تشکیلات فیلا راه پیدا کرد و پس از آن رئیس

کمیته پزشکى فیلا شد. اما این کافى نیست .مدیر تیم هاى ملى کشتى آزاد و فرنگى ایران در مورد نتایجى که کشتىایران در بازیهاى المپیک ???? آتن بدست آورد ، اظهار داشت : من دربازیهاى المپیک آتن حضور نداشتم اما به کارنامه کشتى ایران در المپیک آتننمره منفى نمىدهم . زیرا ما در کشتى آزاد به دو مدال نقره و یک برنزرسیدیم که از نظر من نتیجه خوبى است . حق "علیرضا حیدرى" نیز مدال برنزنبود و اگر داوران مافیایى فیلا حق وى را ضایع نمىکردند ، حیدرى برندهمدال طلا یا حداقل نقره مىشد.

وى افزود : در کشتى فرنگى نیز توانستیم دو مقام چهارمى بدست آوریم .در حالیکه حق "مسعود هاشم زاده " مقام چهارمى نبود و او برنده مدال برنز

بود اما داوران ، هاشم زاده را مقابل کشتىگیر ترکیه قربانى کردند تا مدالبرنز از چنگ کشتى فرنگى ما خارج شود. بنابراین فدراسیون کشتى و مربیان

تیم هاى ملى کشتى آزاد و فرنگى ایران را نباید ناموفق قلمداد کرد و کشتىما را در المپیک شکست خورده توصیف کرد.

صنعتکاران گفت : من همیشه به آینده کشتى ایران خوشبین بوده ام و مطمئنهستم که کشتى ما در بازیهاى المپیک سال???? در پکن صددرصد رنگ مدال طلارا خواهد دید. ما حتى در کشتى فرنگى نیز مىتوانیم در المپیک پکن صاحبمدال طلا شویم و این دور از دسترس نیست .

مدیر تیم هاى ملى کشتى آزاد و فرنگى ایران در مورد شروع به کار خود درفدراسیون کشتى گفت : من کار خود را باحضور در مسابقه هاى کشتى آزاد

قهرمانى بزرگسالان ایران در کرمانشاه آغاز کردم . در واقع در کرمانشاهاستارت زدم . با خاتمه مسابقه هاى کشتى آزاد لیگ برتر ، مربیان جدید تیم

ملى نیز کار خود را شروع مىکنند.

صنعتکاران درباره حیطه مسوولیت خود در کشتى فرنگى گفت : من بهعنوان مدیر تیم هاى ملى کشتى آزاد و فرنگى ایران همچون کشتى آزاد در کشتى فرنگى نیز مسوولیت دارم و سعى دارم که این رشته همپاى کشتى آزاد روان ترحرکت کند. نظر من این است چه در کشتى آزاد و چه در کشتى فرنگى باتوجه به در پیش بودن بازیهاى آسیایى سال???? دوحه قطر و مهمتر از آن بازیهاىالمپیک سال???? پکن باید روى امیدها بیشتر کار کنیم .صنعتکاران درباره پیش بینى خود از پیکارهاى جهانى سال???? دربوداپست مجارستان گفت : ما در مسابقه هاى جهانى کشتى آزاد در مجارستانباید بتوانیم بین سه تیم برتر جهان قرار بگیریم . این حق کشتى ما است .

مدیر تیم هاى ملى کشتى آزاد و فرنگى ایران گفت : براى کشتىگیرانسنگین وزن تیم ملى کشتى آزاد ایران نیز در نظر داریم که یک مربى سنگین

وزن به کادر فنى تیم ملى اضافه کنیم . این مساله در فدراسیون کشتى موردبررسى قرار خواهد گرفت .

UserName