• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 900
 • سه شنبه 1383/10/1
 • تاريخ :

پیروزی‎ رئال‎‎ مادرید با گل زیدان‎

مادرید ـ در هفته‎ شانـزدهـم‎ از مسـابقـات‎ قهرمانی‎ فوتبال‎ باشگاههای‎ برتر اسپـانیـا شنبه‎‎ شب‎ رئال‎ مادریـد بـه مصـاف‎ ریسـینـگ‎ سانتاندر رفت‎.

رئال‎ موفق‎ شـد در خـانـه‎‎ حـریـف‎ بـه پیروز3 ی‎ بر 2 دست‎ یابد. گلهای‎ رئال‎‎‎ مادرید رامایكل اوون‎, رائول و زین‎‎‎ الدین زیدان در وقت‎ های‎ تلف‎ شـده‎‎ بـه ثمر رساندند. در دیگر دیدار بارسلون‎ یك‎‎ بر یـك در مصاف‎ با والنسیا متوقف‎ شد. سایر دیدارها امشب‎ پیگیری‎ می‎ شود. در رده‎ بندی‎ كلی‎ بارسلون‎ بـا 39 امتـیـاز پیشتاز رقـابـت‎‎ هـاسـت و رئال‎ مـادریـد, والنسیا و اسپانیول‎ هر سه‎ با 29 امتیاز در مكان‎ بعد قرار دارند.

UserName