• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/09/25
  • تاريخ :

ایوانكوویچ‎: گروه‎ دوم‎ بسیارسخت‎‎ تر است


تهران‎‎ ـ سرمربی‎‎ تیم‎ ملـی فـوتبـال‎ ایـران صعود از گروه‎ دوم‎‎ مسابقات‎ مقدمـاتـی‎ جـام جهانی‎ 2006 آلمان‎ در منطقه‎ آسیـا را سخـت‎ تر از گروه‎ نخست‎‎‎ این‎ رقابت ها دانست.

به‎ گـزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خبـر, بـرانكـو ایوانكوویچ‎ با اشاره‎‎‎‎ به ایـنكـه سـه تیـم‎ ایران‎‎‎, بحرین و ژاپن در مسابقات‎‎ جام‎ ملـت های‎ آسیا در سال‎ 2004 چین‎ به‎‎‎ مرحله نیمـه نهایی‎ صعود كرده‎ بودند, این‎ امر را علـت‎ اصلی‎ ادعای‎ خود درباره‎‎ سخت‎ تر بودن‎ گـروه دوم‎‎ رقابت‎ های‎ مقدماتی‎‎ جام جهانی در آسیا دانست‎.

وی‎ همچنین‎ با اشاره‎‎‎ به اینكه فهرست‎ اسامی‎ تیم‎ ملـی‎ فـوتبـال‎ ایـران‎ بـرای‎ مسـابقـه‎ تداركاتی‎ با تیم‎ پاناما فردا ( سه‎‎ شنبه ) اعلام‎ می‎ شود, گفـت‎: بـا پـایـان‎‎ یـافـتـن مسابقات‎‎ باشگاهی‎ در كشورهای‎ قطر و امارات علی‎‎‎ كریمی و حسین‎‎ كعبی بازیكنان تیم‎ هـای‎ الاهلی‎ امارات‎ و السد قطر به‎‎ مسـابقـه بـا تیم‎ پاناما خواهند رسید.

ایوانكوویچ‎ تصریح‎ كرد: برخلاف‎ عقیده‎ برخی‎ بازی‎‎‎ با پاناما برای ارتقای فنی‎‎ تیم‎ ملـی و هماهنگی‎ بازیكنان‎ بـا یكـدیگـر بسـیـار ثمربخش‎ است‎.

سرمربی‎‎ تیم‎ ملی فوتبـال‎ ایـران‎‎ هـمچـنیـن درباره‎‎ نتیجه گفتگوهـای‎ خـود با فـریـدون‎ زنـدی‎ بـازیكـن‎ ایـرانــی‎ تیــم‎ كایزرسلاترن‎‎ آلمان گفت‎: زندی‎ از اینكه‎ ما پی‎ گیر بازی‎‎ های او در فوتبال‎‎ دسـتـه‎ اول باشگاههای‎ آلمان‎ بوندس‎ لیگا هستیم‎ بسیـار ابراز خوشحالی‎‎ و از ما قدردانی كرد.

ایوانكوویچ‎ تصریح‎ كرد: زندی‎ بازیكن‎ بسیار تكنیكی‎‎ و خوبی است‎‎ كه‎ از من‎ 20 روز فرصـت خواست‎ تا درباره‎ حضورش‎ در تیم‎ ملی‎ فوتبال‎ ایران‎ تصمیم‎ گیری‎ كند.

ایوانكوویچ‎ سرمربی‎‎ تیم‎ ملـی فوتبال‎ ایران‎ پس‎ از سفر به‎ آلمان‎ و كرواسی‎ دوشنبه‎‎ به تهران‎ بازگشت‎.

UserName