• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/09/18
  • تاريخ :

گل های دیدار استقلال تهران – پیكان


Play

Download

استقلال تهران –  پیكان

تهران ورزشگاه آزادی

جمعه  13 / 9 / 83

گل 1 استقلال : كاظمی ( 24 )


Play

Download

استقلال تهران –  پیكان

تهران ورزشگاه آزادی

جمعه  13 / 9 / 83

گل 2 استقلال : قربانی ( 89 )

Play

Download

استقلال تهران –  پیكان

تهران ورزشگاه آزادی

جمعه  13 / 9 / 83

گل 1 پیكان : وزیری ( 9 )

UserName