• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 9168
 • سه شنبه 1383/9/17
 • تاريخ :

پرسشنامه تحقیق تعدد زوجات در سریال های تلویزیونی

كاربران محترم !

 این پرسشنامه بر اساس سریال های تلویزیونی " مهر خاموش" ، " مسافری ازهند" و " بانویی دیگر"  ، پیرامون مسئلهتعدد زوجات طراحی شده است . لطفاً پس از مطالعه هر قسمت ، نظر موافق یا مخالف خود را بیان كنید. دقت نظر شما به كسب نتایج معتبرتر كمك می نماید.

برای درك بهتر از سوال های پرسشنامه ، بخش هایی از سریال " بانویی دیگر " را انتخاب نموده ایم . برای مشاهده هر نما ، می توانید بر روی آن كلیك كنید.

تنوع طلبی مرد

اصرار زن برای ازدواج مجدد مرد

الزامات شرعی و عرفی برای خانواده ها

بیوه جوان زیبایی كه مورد مزاحمت مردان دیگر قرار میگیرد

سن :  

جنسیت:       زن         مرد

وضعیت تأهل:       متاهل

تحصیلات:      زیردیپلم  دیپلم     بالایدیپلم

* چند قسمت از سریال 13 قسمتی مهر خاموش ( شبكه تهران) را دیده اید؟ ( فقط در صورتی كه از موضوع اصلی سریال اطلاع دارید به سوال های زیر پاسخ دهید )

 تمام قسمتها          حداقل 5 قسمت   اصلاً ندیده ام

       

1- گزینه های زیر دلایل گرایش به تعدد زوجات را نشان می دهد . نظر خود را بفرمایید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-1 - زن نازا است و خود اصرار می كندكه شوهرش زن دوم بگیرد

2-1- زن نازا ، ولی خوشرو و متعهد است . پس دلیلی برای ازدواج مجدد وجود ندارد

3-1- مشكل بداخلاقی زن می تواند با صبر وگذشت مرد برطرف شود و این دلیلی برایازدواج مجدد مرد نیست

4-1- بداخلاقی زن و تنوع طلبی مرد ، دلیلمناسبی برای ازدواج مجدد مرد است

2- زنی قرار است همسر دوم یك مرد شود. نظر خود را در هر مورد مشخص كنید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-2- دختر جوانی كه مرد دلخواهش متأهل است ،  می تواند زن دوم آن مرد  شود.

2-2- زن نازا است و اصرار میكند شوهرش ازدواج مجدد كند. این عامل برای ازدواج مجدد مرد قابل قبول نیست.

3- گزینه های زیر مربوط به چگونگی انتخاب همسر دوم و تأثیر آن بر زندگی خانواده است. نظر خود را در مورد هریك از حالات زیر مشخص نمایید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-3- مرد متأهلی كه به سلیقه و اراده خود همسر دوم انتخاب می كند ، در روابط خانوادگی دچار مشكل می شود.

2-3- مردی كه زن دوم می گیرد ، و وجود همسر اول خود را از همسر دومش مخفی می كند ،  در روابط خانوادگی دچار مشكل نمی شود.

4 - گزینه های زیر، وضع تحصیلات و اشتغال افراد یك خانواده" دوزنی" را نشان می دهد.

نظر شما چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-4- زن اول تحصیلكرده و شاغل است . این عامل در بهبود رابطه مرد با هر دو زن تاثیر دارد.

2-4- زن اول و زن دوم  هردو خانه دار هستند. این عامل سبب بروز درگیری می شود.

5-  هر یك از گزینه های زیر راه هایی است كه در شرایطی متفاوت ، برای ادامه زندگی یك خانواده" دو زنی" پیشنهاد می شود . نظر شما درباره این شرایط چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-5- زن اول نازا است و از مرد می خواهد ازدواج مجدد كند. مرد ازدواج می كند و وجود زن اول خود را پنهان می كند. زن دوم بهتر است پس از اطلاع از وجود زن اول، از مرد جدا  شود.

2-5- مرد تنوع طلب است و توانایی مالی ندارد . ازدواج مجدد می كند . زن اول و زن دوم او بهتر است در یك خانه و در كنار هم با آرامش زندگی كنند.

3-5- مرد تنوع طلب است و توانایی مالی ندارد. زن اول نازا است . زن اول و زن دوم بهتر است در یك خانه به هر ترتیبی كه شده زندگی شان را ادامه دهند.

4-5- مردی كه به اصرار زن اولش ازدواج مجدد می كند ، باید شرایط مساعدی را برای همسرانش ایجاد كند.

* چند قسمت از سریال 26 قسمتی مسافری از هند ( شبكه 3 ) را دیده اید؟ ( فقط در صورتی كه از موضوع اصلی سریال اطلاع دارید به سؤال های زیر پاسخ دهید )

 تمام قسمتها          حداقل 5 قسمت   اصلاً ندیده ام

6-  

گزینه های زیر دلایل گرایش به تعدد زوجات را نشان می دهد . نظر خود را بفرمایید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-6- مرد ثروتمندی كه در امر زناشویی تنوع طلب است می تواند زن دوم اختیار كند.

2-6 - نداشتن بیان گرم و جذاب یك زن در روابط زناشویی ، دلیلی برای ازدواج مجدد مرد نیست .

7 - زنی قرار است همسر دوم یك مرد شود. نظر خود را در هر مورد مشخص كنید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-7-  دخترجوانی ، وضع مالی مناسبی ندارد ، پدرش معتاد است و مادر ندارد  . پس او می تواند زن دوم یك مرد شود.

2-7-  مرد دلخواه یك دختر جوان  متأهل است ؛ این عامل  نمی تواند دلیلی برای زن دوم شدن باشد.

8- گزینه های زیر مربوط به چگونگی انتخاب همسر دوم و تأثیر آن بر زندگی خانواده است. نظر شما درباره حالات زیر چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-8- مرد متأهلی كه به سلیقه و اراده خود همسر دوم انتخاب می كند ، در روابط خانوادگی دچار مشكل می شود.

2-8- آگاهی زن اول از ازدواج مجدد شوهرش ، ممكن است از بروز مشكلات بكاهد.

 9- گزینه های زیر، وضع تحصیلات و اشتغال افراد یك خانواده" دوزنی" را نشان می دهد.

نظر شما چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-9- مرد ، زن اول و زن دوم هر سه توانایی مالی دارند. این عامل در  بهبود روابطشان موثر است.

2-9- زن اول و زن دوم ، هر دو خانه دار هستند. این عامل ممكن است سبب درگیری شود.

10- هر یك از گزینه های زیر راه هایی است كه در شرایطی متفاوت ، برای ادامه زندگی یك خانواده" دو زنی" پیشنهاد می شود . نظر شما درباره این شرایط چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-10 - مرد تنوع طلب و ثروتمند است . برای هر كدام از زنان خود مسكنی جدا تهیه می كند ولی این عامل نیز در بهبود روابطشان تاثیر چندانی ندارد.

2-10 - مرد تنوع طلب فوت می كند . زن اول و زن دوم هیچ سوژه ای برای درگیری ندارند و بهتر است با هم كنار بیایند.

* چند قسمت از سریال 14 قسمتی بانویی دیگر را دیده اید؟ (فقط در صورتی كه از موضوع اصلی سریال اطلاع دارید به سوال های زیر پاسخ دهید. )

 تمام قسمتها          حداقل 5 قسمت   اصلاً ندیده ام

11-  

گزینه های زیر دلایل گرایش به تعدد زوجات را نشان می دهد . نظر خود را بفرمایید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-11- زن نازا است .این عامل سبب ازدواج مجدد مرد میشود .

2-11- زن نازا است و خود اصرار میكند كه شوهرش زن دوم بگیرد.

3-11- یك زن هرقدر هم كه فداكار و باگذشت باشد، نمی تواند به راحتی حضور زن دوم شوهرش را بپذیرد.

4-11- زن و شوهری كه بچه دار نمی شوند ، می توانند بدون داشتن فرزند نیز دركنار هم با خوشبختی زندگی كنند.

12- زنی قرار است همسر دوم یك مرد شود.

نظر خود را در هر مورد مشخص كنید:

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-12- یك بیوه جوان زیبا كه از نظرمالی مشكلی ندارد و مردان مزاحم او هستند ، بهتراست زن دوم یك مرد  متأهل شود.

2-12- زن بیوه ای كه موقعیت اجتماعی خوبی دارد ، این توانایی را دارد كه بدون آنكه همسر دوم یك مرد متأهل شود ، به زندگی خود ادامه دهد

3-12- تنوع طلبی یك مرد ، دلیل مناسبی برای  اینكه زنی همسر دوم او شود نیست.

4-12- اگر زنی زشت و بداخلاق باشد ، شوهرش حق دارد دوباره ازدواج كند.

13- گزینه های زیر مربوط به چگونگی انتخاب همسر دوم و تأثیر آن بر زندگی خانواده است. شما تا چه اندازه با حالات زیر موافق هستید و آن را منطقی فرض می كنید؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-13- مرد متأهلی كه به سلیقه و اراده خود همسر دوم انتخاب می كند ، در روابط خانوادگی دچار مشكل می شود.

2-13- زنی كه به اراده و سلیقه خود برای شوهرش همسر دوم انتخاب می كند در روابطش با زن دوم دچار مشكل نمی شود.

14-گزینه های زیر، وضع تحصیلات و اشتغال افراد یك خانواده" دوزنی" را نشان می دهد. نظر شما چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1-14- زن اول تحصیلكرده و شاغل است . این عامل دربهبود رابطه مرد با هر دو زن تأثیر دارد.

2-14- مرد ، زن اول و زن دوم هر سه تحصیلكرده و شاغل هستند. این عامل سبب بهبود روابطشان می گردد.

3-14- مرد ، زن اول و زن دوم هر سه توانایی مالی دارند این عامل در بهبود روابطشان تأثیری ندارد.

4-14- مرد تحصیلكرده نیست و توانایی مالی نیز ندارد. هر دو زن خانه دار هستند . این عوامل در تیره شدن روابطشان تأثیرگذار است.

15- هر یك از گزینه های زیر راه هایی است كه در شرایطی متفاوت ، برای ادامه زندگی یك خانواده" دو زنی" پیشنهاد می شود . نظر شما درباره این شرایط چیست؟

كاملاً مخالف

مخالف

بی نظر

موافق

كاملاً موافق

1- 15- مرد تنوع طلب است و توانایی مالی ندارد .ازدواج مجدد می كند . زن اول و زن دوم او نمی توانند در یك خانه و در كنار هم با آرامش زندگی كنند.

2- 15- مرد تنوع طلب است و توانایی مالی ندارد . ازدواج مجدد می كند . زن اول و زن دوم او بهتر است در یك خانه و در كنار هم با آرامش زندگی كنند.

3- 15- زن نازایی كه برای شوهرش زن دوم میگیرد، به طور مسالمت آمیزی با شوهر و زن دوم او زندگی میكند.

4- 15- زندگی دو زن در كنار هم ، ایجاد حسادت و رقابت میكند.

نفاق جدید

نفاق جدید

نفاق جدید
آلزایمر سیاسی

آلزایمر سیاسی

آلزایمر سیاسی
دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد
افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا
UserName