• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/09/11
  • تاريخ :

انتشار تمبر مشترك‎ ایران‎ ـ ونزوئلا

اتشار تمبرمشترك‎ ایران‎ و ونزوئلا در دیدار رسمی‎ رئیس‎ جمهور ونزوئلا ازتهران‎ با تصاویر رؤسای‎ جمهور دوكشور و بلندترین‎ قله‎ های‎ دو كشور منتشر خواهد شد.

واحد مركزی‎‎ خبر- تمبر 4 قطعـه ای ایران‎‎ و ونزوئلا كه‎‎‎ به وسـیلـه هنـرمنـدان ایرانی‎‎ طراحی شده‎‎ است‎ از روز یكشنبـه گذشته در اختیار مجموعه‎ داران‎ قرار خواهد گرفت‎.

این‎‎ تمبر كه‎ برای‎ نخستین بار منتشر خواهد شد، تصاویر هوگو چاوز رئیس‎ جمهور ونزوئلا و آقای‎ خاتمی‎ رئیس‎ جـمهـور كشـورمـان‎ را در برداشته‎‎ و تصاویر دو قله ی كوه های‎ دماوند در ایران‎ و بلیوار در ونزوئلا نیز كه‎‎‎ به وسیله نقاشان‎ دو كشور تهیه‎‎‎ شده است،‎ از جملـه دو تمبر دیگر این‎ مجموعه‎‎ چهار قطعه ای‎ خواهـد بود.

UserName