• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 6910
 • يکشنبه 1383/9/8
 • تاريخ :

گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات (

2

)

مقالات  ( 8 )

.

در ادامه تحقیقات خود در بحث تعدد زوجات  به تحقیقی برخوردیم كه پس از بررسی مسئله ازدواج و منشاء آن و ... صرفاً در دو پاراگراف به تعدد زوجات  اشاره كرده بود، اما در همین   مختصر از زاویه دیگری به موضوع  پرداخته شده بود.

لذا ابتدا خلاصه ای از تحقیق ، و سپس عین مطلب تعدد زوجات این تحقیق را می آوریم .

عنوان پایان نامه : حدود دایره همسرگزینی

نگارش : ناهید غنی زاده      

استاد راهنما: دكتر جمشید بهنام

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تاریخ

  ازدواج  :از زمان پیدایش انسان ، ازدواج وجود داشته است. در حقیقت می توان گفت مجموع موجودات از قبیل گیاهان و حیوانات و انسان به دو جنس نر و ماده تقسیم شده و اجتماع ِ نر و ماده موجب ایجاد و تكثیر آن نوع شده است .

در عالم انسانیت ، تجمع نر و ماده ، با رعایت قانون و مقررات خاص «ازدواج» نامیده می شود. ازدواج مثل تمام امور ،  به تدریج یك دوره تكاملی را پیموده است یعنی در ابتدا هر زن و مردی كه در دسترس و نزدیك یكدیگر بودند  با هم ازدواج می كردند . ازدواج بین محارم  حتی « پدر و دختر»  و « پسر و مادر» معمول بوده و ازدواج خواهر و برادر رواج داشته و هیچ گونه قبح و منعی نداشته است .

 ازدواج  مانند سایر امور طبیعی و اجتماعی دوره هایی را گذرانده و تحولاتی را سیر كرده و به تدریج تكامل یافته است. به همین ترتیب تمام امور و مایحتاج زندگی و وسایل و شرایط تكامل و توالد و تناسل ،  دقیق و حساس تر می شود ، لذا احتیاج به دقت بیشتر و رعایت شرایط زیادتر برای تكامل  ضرورت پیدا می كند.

چرایی قانون مند شدن ارتباط جنسی :

حال با توجه به این كه تنها راه تولید مثل و بقای نسل ، ارتباط  دو جنس نر و ماده است به بررسی راه های موجود برای انسان می پردازیم .

در میان انسان ها ارتباط جنسی به دو صورت انجام می گیرد : یكی در دایره قانون ، و دیگری خارج از محیط قانون .

صورت اول ارتباط جنسی كه در دایره قانون است ازدواج نام دارد. پس ازدواج عبارت است از ارضاء غریزه جنسی به صورت قانونی و رسمی .

 قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و زندگی زناشویی  در تمام جوامع و حكومت ها وجود دارد ، زیرا ازدواج هسته ایجاد كننده و موجد واقعی خانواده است و چون خانواده عنصر اولیه اجتماع می باشد و ترقی و پیشرفت ، و انحطاط و تنزل هر اجتماع  وابسته به وضع و شرایط خانواده های تشكیل دهنده آن اجتماع می باشد ، بنا براین هر جامعه ای متناسب با احتیاجات عمومی و سطح تمدن خود قوانینی را تنظیم نموده و برقرار می كند و افراد را موظف به رعایت آن می داند.

صورت دوم ارتباط جنسی خارج از محیط قانون است كه هر چند سخت گیری های قانونی را به همراه ندارد ، اما از نظر افراد اجتماع، عملی منافی عفت ، و جرم محسوب می شود.

تعدد زوجه : غریزه جنسی در مرد از جنبه مادی و شهوی آن غلبه دارد و این امر هم طبیعی مرد است. لذا مردان بر حسب فطرت و غریزه ، بخصوص در مورد غریزه جنسی، فقط در مقام دفع شهوت هستند و از هر راهی كه دفع شهوت برای آنان آسان تر و كم خرج تر باشد بدان راغب ترند؛ در صورتی كه ارضاء غریزه جنسی برای مرد به وسیله مقررات زناشویی و ازدواج مشكل و سخت است. زیرا تكالیف در مقابل زن بعد از انعقاد عقد ازدواج چه از لحاظ قانون عرف و چه از لحاظ قانون شرع بسیار سنگین است . در صورتی كه حق مرد فقط تمتع است و به دنبال آن می رود ، اما مسئول نتایج و آثار آن می باشد و تكالیف بسیاری را در مقابل حق تمتعی كه دارد باید انجام دهد و قوانین و عرف او را مجازات و مجبور به انجام تكلیف می نماید...

حال با توجه به دلایل فوق، در ازدواج بخصوص تعدد زوجه از طریق قانونی این مردان هستند كه متضرر می شوند.
افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا
چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران
توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ
اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را تمدید می کند؟

اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را...

اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را تمدید می کند؟
UserName