• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1388/03/25
  • تاريخ :

مدار زنگ الکترونیکی (2)

قبلا  در در مورد مدار زنگ الکترونیکی صحبت نمودیم و نحوه بستن مدار آن را به همراه قطعات شرح دادیم

مدار زنگ الکترونیکی

پایه مدار آی سی cd4026 را به طور صحیح به پایه های a،b،c،d،e،f،g متصل کنید این پایه ها در نقشه مشخص شده است.

پایه 16 آی سی cd4026 را به مثبت منبع تغذیه متصل کنید ضمنا پایه مشترک 7segment را با یک عدد مقاومت 220 اهم به منفی منبه تغذیه متصل کنید اگر این کار را انجام ندهید 7segment روشن نخواهد شد.

پایه 1 آی سی cd4026 را با یک مقاومت 2.2 کیلو اهم به پایه یک آی سی hk527 یا آی سی دینگ-دانگ متصل کنید حال همین پایه 1 آی سی hk527 را به یک سر کلید push-bottom و سر دیگر این کلید را به مثبت منبع تغذیه متصل کنید زمانی که شما این کلید را فشار می دهید پایه های 1 هر دو آی سی 4026 ,hk527 حاوی ولتاژ می شوند ولتاژ دار شدن پایه 1 آی سی 4026 باعث نمایش اعداد در 7segment و ولتاژ دار شدن پایه 1 آی سی hk527 باعث شنیدن صدای زنگ می شود.

پایه 2 آی سی hk527 را به ترکیب موازی مقاومت 220 کیلو اهم و خازن 4.7 میکرو فاراد وصل کنید در اینجا نیز به جهت مثبت و منفی خازن دقت کنید پایه 3 آی سی hk527 را نیز به ترکیب موازی مقاومت 100 کیلو اهم و خازن 3.3 میکروفارد وصل کنید در اینجا نیز به جهت مثبت و منفی خازن دقت کنید

پایه 6 و 7 آی سی را با یک مقاومت 620 کیلو اهم به یکدیگر متصل کنید

پایه 4 آی سی را نیز به منفی منبع تغذیه و پایه 8 را به مثبت منبع تغذیه متصل نمایید

پایه 5 آی سی hk527 را به بیس ترانزیستور 2N3904 کنید امیتر این ترانزیستور را به منفی منبع تغذیه متصل نمایید و کلکتور آن را به بیس ترانزیستور 2N3906 متصل کنید کلکتور این ترانزیستور را به منفی منبع تغذیه و امیتر آن را به منفی بلندگو متصل کنید سر مثبت بلندگو را به مثبت منبع تغذیه اتصال دهید.

تمامی موارد فوق در نقشه کاملا مشخص است

مدار زنگ الکترونیکی

حال زمانیکه کلید را فشار دهید پایه 1 هر دو آی سی ولتاژ دار می شوند. پایه 1 آی سی 4026 تعداد دفعات زنگ خوردن و پایه 1 آی سی hk527 باعث ایجاد صدای تون در پایه 5 آی سی hk527 و تحریک بیس ترانزیستور 2N3904 می شود که ترانزیستور NPN است برای تقویت این تحریک کلکتور این ترانزیستور امیتر مشترک را به بیس ترانزیستور PNP که 2N3906 است.،متصل کرده است کلکتور این ترانزیستور به منفی منبع تغذیه و امیتر آن به سر منفی بلندگو متصل می شو د و سمت منفی بلندگو به این صورت ایجاد می شود.

هر بار که شما کلید push-bottom متصل شده به پایه یک آی سی hk527 را فشار دهید صدای دینگ دانگ را به همراه افزایش یک شماره در 7segment مشاهده خواهید کرد اگر کلید push-bottom که به پایه 15 آی سی 4026 متصل شده است را فشار دهید 7segment عدد صفر را نشان خواهد داد.

به کلید یک حالته نیز در نقشه نگاه کنید این کلید فقط عمل نمایش شمارش را کنترل می کند و تاثیری در صدای دینگ دانگ ندارد.

مدار زنگ الکترونیکی

آی سی HK527

این آی سی در اسباب بازیها، سیستمهای امنیتی، زنگ در  و موارد دیگر کاربرد دارد.

8 پایه دارد.،پایه 4 پایه زمین،پایه 8 پایه تغذیه مثبت است این آی سی دارای دو تن متفاوت در هنگام تحریک شدن است. تحریک این آی سی توسط پایه 1 صورت می گیرد و در هر بار تحریک دو عدد پالس در پایه 5 ایجاد می شود.

پایه E1,E2 مربوط به کیفیت صدای خروجی است پایه x,y مربوط به طول پالس ایجاد شده در پایه خروجی یا 5 است.

اگر به جای مقاومت 620 کیلو اهم در پای های x,y مقاومت 10 کیلواهم قرار دهید صدای تیزی خواهید شنید هر چه این مقاومت کمتر باشد صدای شنیده شده تیزتر و کوتاه تر خواهد بود و هر چه این مقاومت بیشتر باشد صدای خروجی بم تر و فاصله زمانی بین دینگ و دانگ بیشتر خواهد بود.

البته برای شنیدن صدای مطلوب رنج مقاومت می بایست بین 270 کیلو اهم تا 620 کیلو اهم باشد.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید زمانیکه پایه TG که پایه 1 آیسی hk527 تحریک شود دوعدد پالس دینگ دانگ به صورت زیر ایجاد می شود.

آی سی CD4026

این آی سی جهت نمایش دسیمال اعداد در 7segment کاربرد دارد.

جهت نمایش می بایست پایه display enable IN که پایه 3 آی سی است HIGH یا به عبارتی به مثبت ولتاژ وصل شود پایه 15 مربوط به RESET شدن یا راه اندازی مجدد است که با HIGH شدن آن شمارنده عدد صفر را نشان خواهد داد این دو پایه در نقشه مدار مشخص است.

 

برگرفته از سایت رشد , IranIct

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName