• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/09/04
  • تاريخ :

شبكه های بدون كابل

 شبكه های بدون كابل یكی از چندین روش موجود بمنظور اتصال چند كامپیوتر بیكدیگر و ایجاد یك شبكه كامپیوتری است . در شبكه های فوق برای ارسال اطلاعات بین كامپیوترهای موجود در شبكه از امواج رادیوئی استفاده می شود.

مبانی شبكه های بدون كابل

تكنولوژی شبكه های بدون كابل از ایده "ضرورتی به كابل ها ی جدید  نمی باشد" ، استفاده می نمایند. در این نوع شبكه ها ، تمام كامپیوترها با استفاده از سیگنال هائی رادیوئی اقدام به انتشار اطلاعات مورد نظر برای یكدیگر می نمایند.  این نوع  شبكه ها دارای ساختاری ساده بوده و براحتی می توان یك كامپیوتر متصل به این نوع از شبكه ها را  مكان های دیگر استقرار و كماكن از امكانات شبكه بهره مند گردید مثلا" در صورتیكه این نوع شبكه ها را در یك فضای كوچك نظیر یك ساختمان اداری ایجاد كرده باشیم و دارای یك كامپیوترlaptop باشیم كه  از كارت شبكه مخصوص بدون كابل استفاده می نماید ، در هر مكانی از اداره مورد نظر كه مستقر شده باشیم با استفاده ازLaptop می توان بسادگی به شبكه متصل و از امكانات مربوطه استفاده كرد.

 شبكه های كامپیوتری از نقظه نظر نوع خدمات وسرویس دهی به دو گروه : نظیر به نظیر و سرویس گیرنده / سرویس دهنده  نقسیم می گردند. در شبكه های نظیر به نظیر هر كامپیوتر قادر به ایفای وظیفه  در دو نقش  سرویس گیرنده  و سرویس دهنده  در هر لحظه است . در شبكه های سرویس گیرنده / سرویس دهنده ، هر كامپیوتر صرفا" می تواند یك نقش را بازی نماید. ( سرویس دهندهیا سرویس گیرنده ) . در شبكه های بدون كابل كه بصورت نظیر به نظیر پیاده سازی می گردنند ، هر كامپیوتر قادر به ارتباط مستقیم با هر یك از كامپیوترهای موجود در شبكه است . برخی دیگر از شبكه های بدون كابل بصورت سرویس گیرنده / سرویس دهنده ، پیاده سازی می گردند. این نوع شبكه ها دارای یكAccess point می باشند. دستگاه فوق یك كنترل كننده كابلی بوده و قادر به دریافت و ارسال اطلاعات به آداپتورهای بدون كابل ( كارت های شبكه بدون كابل ) نصب شده در هر یك از كامپیوترها می باشند.

چهار نوع متفاوت از شبكه های بدون كابل وجود دارد ( از كند و ارزان  تا سریع و گران )

BlueTooth

IrDA

HomeRF)SWAP)

WECA)Wi-Fi)

شبكه هایBluetooth در حال حاضر عمومیت نداشته و بنظر قادر به پاسخگوئی به كاربران برای شبكه ها ی با سرعت بالا نمی باشند.IrDA)Infrared Data Association)  استانداردی بمنظور ارتباط دستگاههائی است كه از سیگنال ها ی نوری مادون قرمز استفاده می نمایند. استاندارد فوق نحوه  عملیات كنترل از راه دور، ( تولید شده توسط یك تولید كننده خاص ) و یك دستگاه  راه دور ( تولید شده توسط تولید كننده دیگر ) را تبین می كند.  دستگاههایIrDA از نورمادون قرمز استفاده می نمایند.

قبل از بررسی مدل هایSWAP وWi-Fi لازم است كه در ابتدا با استاندارد اولیه ای كه دو مد ل فوق بر اساس آنها ارائه شده اند ، بیشتر آشنا شویم . اولین مشخصات شبكه های اترنت بدو ن كابل با نامIEEE 802.11 توسط موسسهIEEE عرضه گردید. در استاندارد فوق دو روش بمنظور ارتباط بین دستگاهها با سرعت دومگابیت در ثانیه مطرح شد. دو روش  فوق  بشرح زیر می باشند :

DSSS)Direct-sequence spread spectrum)

FHSS)Frequency-hopping spread spectrum)

دو روش فوق از تكنولوژیFSK)Frequency-shift keying) استفاده می نمایند. همچنین دو روش فوق از امواج رادیوئیSpread-spectrum در محدوده 4/ 2 گیگاهرتز استفاده می نمایند.

Spread Spectrum ، بدین معنی است كه داده مورد نظر برای ارسال به بخش های كوچكتر  تقسیم و هر یك از آنها با استفاده از فركانس های گسسته قابل دستیابی در هر زمان  ، ارسال خواهند شد. دستگاههائی كه ازDSSS  استفاده می نمایند  ،  هر بایت داده را  به چندین بخش مجزا تقسیم  و آنها  را بصورت  همزمان با استفاده از فركانس های متفاوت ، ارسال می دارند.DSSS از پهنای باند بسیار بالائی استفاده می نماید ( تقریبا" 22 مگاهرتز ) دستگاههائی كه ازFHSS استفاده می نمایند  ، دریك زمان پیوسته كوتاه ، اقدام به ارسال داده  كرده و با شیفت دادن فركانس(hop) بخش دیگری از اطلاعات را ارسال می نمایند. با توجه به اینكه هر یك از دستگاههایFHSS كه با یكدیگر مرتبط می گردند  ، بر اساس فركانس مربوطه ای كه می بایستHop نمایند و از هر فركانس در یك بازه زمانی بسیار كوتاه استفاده می نمایند ( حدودا" 400 میلی ثانیه )  ،  بنابراین می توان از جندین شبكهFHSS در یك محیط استفاده كرد( بدون اثرات جانبی ) . دستگاههایFHSS صرفا" دارای پهنای باند یك مگاهرتز و یا كمتر می باشند.

HomeRF

وSWAPHomeRF  ، اتحادیه ای است كه استانداری با نامSWAP)Shared Wireless Access protocol) را ایجاد نموده است .SWAP دارای شش كانال صوتی متفاوت بر اساس استانداردDECT و 802.11 است. دستگاههایSWAP در هر ثانیه 50hop ایجاد و در هر ثانیه قادر به ارسال یك مگابیت در ثانیه می باشند. در برخی از مدل ها میزان ارسال اطلاعات تا دو مگابیت در ثانیه هم می رسد.  ، توانائی فوق ارتباط مستقیم به  تعداد اینترفیس های موجود در مجیط عملیاتی دارد. مزایایSWAP عبارتند از :

قیمت مناسب

نصب آسان

به كابل های اضافه نیاز نخواهد بود

دارایAccess point نیست

دارای شش كانال صوتی دو طرفه و یك كانال داده است

امكان استفاده از 127 دستگاه در هر شبكه وجود دارد.

امكان داشتن چندین شبكه در یك محل را فراهم می نماید.

امكان رمزنگاری اطلاعات بمنظور ایمن سازی داده ها وجود دارد.

برخی از اشكالاتSWAP عبارتند از :

دارای سرعت بالا نیست ( در حالت عادی یك مگابیت در ثانیه )

دارای دامنه محدودی است ( 75 تا 125 فوت /  23 تا 38 متر )

با دستگاههایFHSS سازگار نیست .

دستگاههای دارای فلز و یا وجود دیوار  می تواند باعث افت ارتباطات شود.

استفاده در شبكه های كابلی  ،  مشكل است .

تراتسیور بدون كابل واقعی بهمراه یك آنتن كوچك در یك كارتISA,PCI و یاPCMCIA ایجاد( ساخته ) می گردد. در صورتیكه از یك كامپیوترLaptop استفاده می شود  ، كارتPCMCIA بصورت مستقیم به یكی از اسلات هایPCMCIA متصل خواهد شد. در كامپیوترهای شخصی  ، می بایست از یك كارت اختصاصیISA  ، كارتPCI HomeRF و یا یك كارتPCMCIA بهمراه یك آداپتور مخصوص ، استفاده كرد. با توجه به ضرورت استفاده از كارت های اختصاصی  ، صرفا" كامپیوترها را می توان در یك شبكهSWAP استفاده كرد. چاپگرها و سایر وسائل جانبی می بایست مستقیما" به یك كامپیوتر متصل و توسط كامپیوتر مورد نظر بعنوان یك منبع اشتراكی مورد استفاده قرار گیرند.

اكثر شبكه هایSWAP بصورت " نظیر به نظیر " می باشند . برخی از تولیدكنندگان اخیرا" بمنظور افزایش دامنه تاثیر پذیری در شبكه های بدون كابل  ،Access point هائی را به بازار عرضه نموده اند. شبكه هایHomeRf نسبت به سایر شبكه های بدون كابل  ، دارای قیمت مناسب تری می باشند.

WECA وWi-Fi

WECA)Wireless Ethernet Compatibility Alliance) رویكرد جدیدی را نسبت بهHomeRF ارائه نموده است .Wi-Fi  ، استانداردی است كه به تمام تولیدكنندگان برای تولید محصولات مبتی بر استانداردIEEE 802.11  تاكید می نماید . مشخصات فوقFHSS را حذف و تاكید بر استفاده ازDSSS دارد. ( بدلیل ظرفیت بالا در نرخ انتقال اطلاعات ) . بر اساسIEEE 802.11b  ، هر دستگاه قادر به برقراری ارتباط با سرعت یازده مگابیت در ثانیه است . در صورتیكه سرعت فوق پاسخگو نباشد  ، بتدریج سرعت به 5/5 مگابیت در ثانیه  ، دو مگابیت در ثانیه و نهایتا" به یك مگابیت در ثانیه تنزل  پیدا خواهد كرد. بدین ترتیب شبكه از صلابت و اعتماد بیشتری برخوردار خواهد بود.

مزایایWi-Fi عبارتند از :

سرعت بالا ( یازده مگابیت در ثانیه )

قابل اعتماد

دارای دامنه بالائی می باشند ( 1.000 فوت یا 305 متر در قضای باز و 250 تا 400 فوت / 76 تا 122 متر در فضای بسته )

با شبكه های كابلی بسادگی تركیب می گردد.

با دستگاههایDSSS 802.11 ( اولیه ) سازگار است .

برخی از اشكالاتWi-Fi عبارتند از :

گران قیمت می باشند.

پیكربندی و تنظیمات آن مشكل است .

نوسانات سرعت زیاد است .

Wi-Fi سرعت شبكه های اترنت را بدون استفاده از كابل در اختیار قرار می دهد. كارت های  سازگار باWi-Fi بمنظور استفاده در شبكه های " نظیر به نظیر " وجود دارد  ، ولی معمولا"Wi-Fi بهAccess Point نیاز خواهد داشت . اغلبAccess point ها دارای یك اینترفیس بمنظور اتصال به یك شبكه كابلی اترنت نیز می باشند.  اكثر ترانسیورهایWi-Fi بصورت كارت هایPCMCIA عرضه شده اند. برخی از تولیدكنندگان كارت هایPCI و یاISA را نیز عرضه نموده اند.

برگرفته از سایت www.srco.ir

UserName