• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/08/28
  • تاريخ :

در انتظار دولت كریمه

تحقق اسلام واقعى

گسترش عدالت

گسترش علم و دانش

نزول بركات آسمان

تكامل اندیشه‏ها

اعتقاد به ظهور فردى كه آینده جهان را اصلاح و انسان‏ها را از قید و بند ظلم و ستم برهاند، مخصوص شیعیان و یا مسلمانان نیست. بلكه همه ادیان الهى معتقدند كه وقتى جهان را تاریكى جهل و ستم فرا گرفت، انسان‏ها تشنه ظهور شخصى خواهند شد كه آنان را از ستم‏ها برهاند و عدل و قسط را در جهان حاكم خواهد كرد. این مطلب در كتاب‏هاى مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، هندویان به چشم مى‏خورد. البته با وجود نقاط اشتراكى كه در اصل این قضیه به چشم مى‏خورد، نمى‏توان از نقاط اختلافى كه در شخص قیام كننده، زمان قیام و ظهور و دیگر فرعیات در منابع گوناگون وجود دارد، چشم پوشى نمود. این اختلاف نظر حتى در بین فرقه‏هاى مختلف اسلامى نیز به چشم مى‏خورد.

موانع قیام آن حضرت و مخالفان نهضت آن بزرگوار كدامند؟ حكومت ‏حضرتش چه ویژگى هایى دارد؟ مدت زمان حكومت آن بزرگوار چند سال است؟ رجعت ‏به چه معناست؟ سرانجام آن حجت الهى چگونه رقم مى‏خورد؟

این‏ها و سؤالاتى از این دست، موضوع كتاب‏ها و مقالات متعددى است كه پرداختن به آنها مجال وسیع دیگرى مى‏طلبد. در این نوشتار به یك موضوع اشاره مى‏كنیم و آن عبارت است از: «مهم‏ترین ویژگى‏هاى حكومت ‏حضرت مهدى (عج)» .

تحقق اسلام واقعىاز مهم‏ترین ویژگى‏هاى حكومت ‏حضرت ولى عصر(عج)، تحقق اسلام واقعى است. این نكته در روایت متعددى بیان شده است. رسول اكرم صلى الله علیه وآله فرمودند: « دوازدهمى از فرزندانم به طورى غایب مى‏شود كه اصلا دیده نمى‏شود. زمانى خواهد آمد كه از اسلام جز اسمى و از قرآن جز اثرى باقى نمى‏ماند . در آن هنگام، خدا به وى اجازه نهضت مى‏دهد و به وسیله او اسلام را تقویت نموده، تجدیدش مى‏كند. (1)

همچنین از امام صادق(ع) نقل شده است: « وقتى قائم قیام كرد به سیره رسول خدا صلى الله علیه وآله قیام مى‏كند، لیكن آثار محمد صلى الله علیه وآله را تفسیر و بیان مى‏كند. (2) همچنین در روایتى از امام صادق (ع) دلیل نامیدن حضرت مهدى به این اسم، بدان خاطر است كه وى مردم را به چیزى كه از آن دور افتاده‏اند، هدایت مى‏كند .

در دعاى ندبه نیز آرزوى ظهورش را مى‏كنیم به این عنوان كه: «كجاست ذخیره‏اى كه فرائض و سنت‏ها را تجدید مى‏كند و آیین و شریعت را به مسیر اصلى خود برمى گرداند و كتاب و حدود الهى را زنده مى‏گرداند ... ؟ (3)

این مطلب در دعاهاى دیگرى از جمله در دعاى عهد مورد اشاره قرار گرفته است .

تحقق اسلام واقعى به دست پر توان حضرت مهدى از یك سو بیانگر میزان انحراف اسلام از واقعیت‏هاى اصیل این دین الهى در عصر غیبت كبراست و از طرف دیگر، گویاى توانمندى حضرت ولى عصر در تحقق اسلام ناب محمدى مى‏باشد .

بدیهى است این مهم بدون صرف هزینه به دست نمى‏آید. فداكارى یاران پولادین حضرتش، یارى از سوى فرشتگان كه ماموران الهى‏اند و طبعا پس از ثبات قدم مشمول آن خواهند شد؛ و نیز رعب و وحشتى كه در دل دشمنان از این بابت‏ها حاصل مى‏شود، مهم‏ترین ابزارهاى جنگى آن بزرگوار و سپاهیان استوارتر از كوه آن حضرت مى‏باشند؛ زیرا سنت الهى بر این قرار گرفته كه نهضت آن بزرگوار پس از نبردها و تلاش‏ها و استقامت ‏یاران به نتیجه برسد، نه براساس معجزه و صرفا نصرت و یارى خداوند. چنان كه نهضت رسول خدا صلى الله علیه و آله بر همین اساس و پایه شكل گرفت.

گسترش عدالتابتدایى‏ترین پیام حاكمیت ‏حضرت مهدى(ع) اندیشه‏اى است مبتنى بر بسط و گسترش عدالت ‏با تمام زوایاى آن . به عبارت دیگر با شنیدن حكومت‏ حضرت مهدى (عج) ناخودآگاه چارچوب حكومتى در اندیشه ما شكل مى‏گیرد كه عدالت و دادگسترى مشخصه آن مى‏باشد. گسترش عدالت از سوى حضرت مهدى و مبارزه با ظلم و ستم ( كه طبعا بدون این مبارزه تحقق عدالت ممكن نیست) در روایات گوناگون مورد اشاره قرار گرفته است:

رسول اكرم صلى الله علیه و آله فرمودند: « دنیا سیر نمى‏شود تا این كه مردى از اولاد حسین امور امت مرا در دست گیرد و دنیا را پر از عدل و داد كند، چنان كه از ظلم و جور پر شده باشد.»

در روایتى دیگر از آن حضرت آمده است: «مردى از اهل بیت من بیرون مى‏آید كه اسمش، اسم من؛ و خُلقش، خلق من است. پس زمین را از عدل و قسط  پر مى‏سازد چنان كه از ستم و جور پر شده باشد.» (4)

در دعاهاى مربوط به حضرت مهدى كه در كتاب‏هاى ادعیه به خواندن آنها سفارش شده است، این ویژگى از حكومت آن حضرت نوید بخش دل منتظران است .

در دعاى موسوم به استغاثه به حضرت صاحب الزمان (عج) آمده است: « شهادت مى‏دهم كه امام و رهبر در گفتار و كردار هستى و تو آنى كه زمین را از داد و عدل پُر مى‏سازى، پس از آن كه از ستم و بیداد پر شده باشد ...» (5)

در دیگر دعاها نیز این ویژگى به عنوان صفت جدا نشدنى از حكومت آن حجت الهى عنوان شده است. اصولا وعده الهى مبنى بر حاكمیت مستضعفان كه در قرآن كریم مورد اشاره قرار گرفته است، نمى‏تواند بدون گسترش عدالت تحقق یابد. (6)

توجه به این نكته مهم نیز ضرورى است كه وقتى سخن از عدالت در حكومت ‏حضرت مهدى (عج) به میان مى‏آید، در ابتدا عدالت اجتماعى و عدالت در توزیع امكانات مادى به ذهن مى‏رسد. اگر چه این مهم، یكى از مصادیق عدالتى است كه به دست پر توان حضرت ولى عصر(عج) تحقق مى‏یابد، اما همه عدالت ‏به این مصداق منحصر نمى‏گردد.

عدالت و عدل هر گاه در معناى لغوى آن در نظر گرفته شود (7) مفهومى بسیار پر دامنه پیدا مى‏كند و پیش از آن كه در عرصه جامعه عینیت ‏یابد، درون شخص را فرا مى‏گیرد. به عبارت دیگر، عدالت پیش از آن كه مفهومى اجتماعى و سیاسى داشته باشد، مفهومى شخصى و اخلاقى دارد. از نقطه نظر علماى اخلاق، كسى كه بین قواى زمینى و ملكوتى خود توازن و تعادل ایجاد مى‏كند، عدالت را در مملكت وجودى خود مستقر كرده است . چنین شخصى از افراط و تفریط در ارضاى خواسته‏هاى شخصى و نفسانى و از افراط و تفریط در عبادات و مناسك پرهیز مى‏كند .

در حاكمیت‏ حضرت مهدى عدالت نه تنها ابعاد اجتماعى و نهادهاى حكومتى را رنگ و رونق خواهد داد، بلكه پیش و یا همزمان با آن وجود فردى اشخاص را زینت مى‏بخشد و همین امر مهم‏ترین ضمانت اجرایى عدالت در صحنه جامعه خواهد بود .

به عبارت دیگر، از آن جا كه آحاد جامعه در حكومت‏ حضرت مهدى، از عدالت درونى بهره‏مند مى‏شوند، عدالت‏ بیرونى دستخوش تعرض هوس‏هاى درونى افراد قرار نمى‏گیرد، زیرا عدالت درونى، لگام و مهارى بر هواهاى نفسانى است و اصولا هر گاه حكومت‏هاى دنیا بتوانند درون افراد را از لجام گسیختگى و هرزه‏گى باز دارند، عدالت اجتماعى در معرض هجوم خواسته‏هاى نفسانى قرار نمى‏گیرد . اما از آن جا كه تمام همّ و غم حكومت‏ها به این امر مهم اختصاص نمى‏یابد و یا تلاش چندانى در این زمینه صورت نمى‏گیرد، لاجرم عدالت اجتماعى در معرض حمله هوا و هوس افراد قرار گرفته، حتى نیروهاى انسانى‏اى كه پاسدارى از عدالت اجتماعى برعهده آنهاست، در شرایطى خود متعرض عدالت ‏بیرونى و عدالت اجتماعى خواهند شد . بر این اساس، حكومت‏ حضرت مهدى از عدالتى پایدار و تضمین شده برخوردار خواهد شد، كه پاسدارى از آن نه تنها برعهده عدالت درونى است‏ بلكه از طریق نهادهاى دادرسى و كیفرى نیز محافظت مى‏گردد .

روایاتى كه در خصوص داورى و قضاوت آن حضرت وارد شده، بیانگر این نكته است كه عدالت اجتماعى در عصر آن حضرت نه تنها از طریق عدالت درونى افراد، بلكه از طریق نهادهاى قضایى كه جزیى از حكومت آن حضرت هستند، پاسدارى مى‏شود.

گسترش علم و دانشاز دیگر ویژگى‏هاى حكومت ‏حضرت مهدى (عج)، گسترش علم و دانش است . این مهم علاوه بر این كه در روایات مورد اشاره قرار گرفته، متكى بر یك اصل عقلى است . زیرا هر گاه حكومتى توانست اسلام را كه آموزه‏هاى آن منطبق بر فطرت الهى است محقق سازد و عدالت فردى و اجتماعى را زینت ‏بخش حاكمیت‏ خود قرار دهد، آن وقت توان و استعداد مردم به جاى این كه صرف هرزه‏گى و منفعت ‏طلبى نفسانى گردد، صرف كسب علم و دانش مى‏گردد. علاوه بر این،  بركات علم و دانش بر چنین جامعه‏اى كه زمامدار آن حجت‏ خداوند است ‏سرازیر خواهد گردید و جامعه از چنان مرتبه علم و دانش بهره‏مند مى‏گردد كه هرگز تاریخ بشر نمونه آن را به خود ندیده است.

در این خصوص امام صادق (ع) مى‏فرماید: «علم و دانش به بیست و هفت قسمت تقسیم شده، اما تاكنون بیش از دو قسمت آن در دسترس بشر قرار گرفته است. وقتى قائم ما قیام نمود، بیست و پنج قسمت دیگر را آشكار مى‏كند و در بین بشر پخش مى‏نماید.» (8)

نزول بركات آسماندر حكومت ‏حضرت مهدى (عج)، به دلیل رعایت تقواى الهى از سوى مردم، آسمان و زمین درهاى بركات خود را مى‏گشایند و نعمت‏هاى الهى اعم از مادى و معنوى، اهل زمین را سیراب مى‏سازد. (9)

در روایتى دیگر از رسول خدا صلى الله علیه و آله آمده است: «مهدى موعود از فرزندان و اهل بیت من، در آخرالزمان خارج مى‏شود. آسمان بارانش را براى او نازل مى‏سازد و زمین گیاهانش را براى او خارج مى‏كند . زمین را از عدل و داد پُر مى‏كند، چنان كه مردم آن را پر از ظلم و جور نموده‏اند.» (10)

نتیجه چنین بركات و دستاورد چنان عدالتى از بین رفتن فاصله طبقاتى و محو فقر و استضعاف است . چنان كه امام صادق (ع) فرمودند: «... در این هنگام زمین، گنج‏هاى خود را آشكار مى‏سازد و بركات خود را ظاهر مى‏كند و كسى موردى را براى انفاق و صدقه و كمك مالى نمى‏یابد؛ زیرا همه مؤمنان بى نیاز و غنى خواهند شد ...» (11)

تكامل اندیشه‏هابركات‏ آسمانى و زمینى، كه شامل حال مردم در عصر ظهور مى‏گردد، منحصر به بركات مادى ( باران و معادن و مواردى از این دست) نیست. بركات معنوى، از جلمه تكمیل شدن اندیشه‏ها و عقول، مصداق روشن بركاتى است كه در زمان حضرت مهدى اهل عالم را در بر مى‏گیرد و این نیست مگر به دلیل وجود مقدس حضرت مهدى (عج) .

روایتى از امام باقر(ع) در این خصوص مى‏فرماید: « وقتى قائم ما قیام نمود، خدا دست لطفش را بر سر بندگان مى‏نهد و حواسشان را جمع و عقولشان را كامل مى‏گرداند.» (12)

ویژگى‏هاى حكومت‏ حضرت مهدى به موارد ذكر شده منحصر نمى‏گردد. همان طور كه گفته شد، این‏ها مهم‏ترین ویژگى‏های حكومت آن حجت پروردگار است، البته سایر ویژگى‏ها و شاخص‏هاى حكومت آن بزرگوار در قالب ویژگى‏هایى كه گفته شد، قابل بررسى و جست و جو مى‏باشند.

به این نكته نیز باید توجه كرد كه رسیدن به چنین حكومتى با این ویژگى‏ها، از طریق معجزه و بدون زحمت‏ به دست نمى‏آید؛ همان طور كه تلاش و مجاهدت‏هاى یاران آن حضرت، بدون نصرت و تایید الهى ره به جایى نخواهد برد كه این سنت الهى است: «ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم ...»

در پایان، این نوشتار را به جملاتى از دعاى عهد زینت مى‏دهیم :

«... خداوندا مرا از یاران و كمك رسانان به آن حضرت و از دفاع كنندگان از آن بزرگوار و از كسانى كه [براى یارى اش] مى‏شتابند ... و از شهید شوندگان در راه حضرتش قرار بده! ...»

پى‏نوشت ها:

2 - 1 . دادگستر جهان، ابراهیم امینى، صص 323- 324 .

3 . این المدخر لتجدید الفرائض و السنن، این ...

4 . سیماى آفتاب، حبیب الله طاهرى، ص 463 .

5 . اشهد انك الامام المهدى قولا و فعلا و انت الذى تملاء الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا.

6 . سوره قصص/ 5 .

7 . قرار دادن هر چیز در جاى خود ( وضع كل شى‏ء فى موضعه)

8 . دادگستر جهان، ص 320 .

9 . سیماى آفتاب، ص 435 .

10 . دادگستر جهان، ص 23.

11 . سیماى آفتاب، ص 426 .

12 . دادگستر جهان، ص 313 .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .

UserName