• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/08/24
  • تاريخ :

ایوانكوویچ ‎: همه‎ لژیونرها نمی‎ رسند

گفتگو با سر مربی تیم ملی قبل از بازی با لائوستهران‎‎ ـ سرمربی‎‎ تیم‎ملی فوتبال‎ كشورمان در آستانه‎‎ آغاز اردوی‎‎ تیم‎ملی‎ بـرای مسـابقـه برگشت‎‎ با تیم‎ لائوس‎ گفت: همه‎ بـازیـكنـان‎ ملی‎‎پوش‎ شاغل‎ درباشگاههای‎ خارجی به‎ ایـن‎ مسابقه‎ نمی‎ رسند.

بـرانـكـو ایوانكوویچ‎ افزود: برای‎‎ بـازی بـا تـیــم‎ لائوس‎ روی‎ همـه‎ بازیكنان‎ ملی‎ پوش‎ شـاغــل‎ در بـاشگـاههـای‎ خارجی‎‎ حسـاب‎ نمـیكنـیــم‎ زیـرا بیـشتــر آنهــا درگیـر مسـابـقـات‎ باشگاهی‎ خود هستند. وی‎ گفت‎: علی‎‎ كریمی كه‎ اكنون‎‎ در ایران بسر می‎‎ برد تنها لژیونر تیم‎ ملـی اسـت‎ كـه‎ از نخستین‎ روز اردو در تمرینات‎ حضور خـواهـد داشت‎ و حسین‎‎ كعبی‎ هم‎ شنبـه‎‎ بـه ایـن اردو ملحق‎ خواهد شد. ایوانكوویچ‎ درباره‎‎ مسابقـه با تیــم‎ لائوس‎ گفت‎: مـا در این‎ چندروز باقی‎ مانده‎ تــا بـازی‎ با لائوس‎ بازیكنان‎‎ تیم‎ ملـی‎ ایـران را برای‎‎ پیروزی به‎‎خوبی‎ آماده خواهیم‎ كرد. سرمربی‎‎ كروات‎ تیم‎ملی درباره‎حرف‎ وحدیث های‎ فراوان‎ در محافل‎ ورزشی‎‎ پس‎ از اعلام‎ اسامـی 28 بازیكن‎ دعوت‎ شده‎‎ به اردوی‎ تیم‎ ملی‎ فوتبال‎كشورمان‎‎ گفت‎‎‎:این انتقادات عادی‎ است و هیچ‎ گاه‎ نمی‎تـوان‎‎‎ منـتقـدان را در ایـن زمینه‎ راضی‎ كرد. وی‎‎ افزود: اردوی تیم‎ ملی‎‎ ملك‎ شخصی نیست‎ و هر بازیكنی‎‎ كه‎‎‎ آماده باشـد بـه تیـم‎ ملـی دعوت‎ می‎شود و من‎‎‎ این 28 بازیكن را براساس‎ نیازهای‎ تیم‎ملی‎ و آمـاده‎‎ بـودن‎ آنهـا بـه اردو دعوت‎ كردم‎. وی‎‎ در پایان‎ گفت‎: در لیگ‎ حرفه‎ای فوتبـال‎ ایران‎‎ به‎‎‎ غیر از 28 بازیكن دعوت‎ شـده بـه اردوی‎ تیم‎ ملـی‎350 , بـازیكـن‎ دیگـر تـوپ‎ می‎زنند اما افراد دعوت‎ شده‎ بهترین‎های‎ لیگ‎ هستند.

UserName