• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/08/21
  • تاريخ :

نگاهی گذرا برامكانات موجود برای ورزش ایران

جزیره كیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران


ره آورد ورزش ایران ازالمپیك آتن باردیگر این واقعیت ملموس را پیش روی مسوولان و برنامه ریزان ورزش كشور قرار داد كه برای موفقیت درعرصه های بین المللی نیازمند كلان نگری،سرمایه گذاری و برنامه ریزی ویژه ای در بخش ورزش هستیم و سطح فعلی توجهات به این بخش متناسب با انتظارات،ظرفیتها و توانمندیهای ورزش كشور نیست.

ورزش كشورمان بدلیل مشكلات اساسی وساختاری ازنظر تامین امكانات، بودجه واعتبارات سالهاست با برنامه های مقطعی و كوتاه مدت آنهم در آستانه رویداهای مهم، حضوری كمرنگ وسهمی ناچیز دركسب مدالهای قاره ای،جهانی و حتی المپیك دارد و این نگرانی مدام تقویت می شود كه با ادامه این روند به مرور ورزش ایران دردنیا به انزوا كشیده شود ورفته رفته جایگاه و اعتبارخود را ازدست بدهد.

این نگرانی بویژه پس ازنتایجی كه كاروان 39 نفره ورزش ایران درالمپیك آتن بدست آوردند( 2طلا، 2نقره و2برنز) بیش از پیش احساس شد ونشان داد كه كشورمان دررشته هایی نظیركشتی ووزنه برداری كه ازسابقه وافتخارات درخشانی درالمپیكهای گذشته برخورداربود، موقعیت ممتازگذشته خود را ازدست داده است ودرصورتیكه مسوولان ورزش كشوربخواهند با همان سبك وسیاق گذشته برای المپیك 2008 چین برنامه ریزی وسرمایه گذاری كنند، تردید نداشته باشیم كه ناكامیهای تازه ای درانتظارورزش كشورمان خواهد بود.

ازسوی دیگراكثریت كارشناسان وصاحبنظران ورزشی براین واقعیت اذعان دارند كه ورزش ایران دربخش نیروی انسانی از پتانسیل، ظرفیت واستعدادهای بالقوه ای برخورداراست كه درسایه برنامه ریزی وسرمایه گذاری اصولی می تواند متضمن حضورقدرتمندانه ورزش ایران درمیادین بین المللی باشد. كارشناسان ورزش كشوراعتقاد دارند درصورت هدایت و كانالیزه شدن صحیح استعدادهای موجود دركناراستفاده ازامكانات وابزارهای حرفه ای ورزش، طی یك برنامه زمان بندی مناسب می توان تحولی اساسی درورزش كشورایجاد كرد وجهشی بلند درجهت كم كردن فاصله با كشورهای پیشرفته ورزشی برداشت. این آرزودرحالی روز به روزدست نیافتنی تربنظرمی رسد كه مسوولان ورزش كشورنیزنسبت به داشته ها وامكانات موجود توجه لازم وبایسته را ندارند وازتمامی ظرفیتها وپتانسیل موجود درجهت آماده سازی، تداركات و پشتیبانی ازتیمهای ملی استفاده بهینه ای نمی كنند.

ورزش معیاری برای معرفی كشورهای توسعه یافته

امروزه ورزش وبرخورداری ازامكانات وتاسیسات ورزشی ازجمله معیارهای توسعه یافتگی جوامع بشمارمی رود. در كشورهای پیشرفته كه ازنظر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارای فلسفه و اهداف اصولی وتدوین شده ای برای پیشرفت هستند از جمله فاكتورهای مهم برای سلامت و بهداشت شهروندان و پرورش نسلی سالم وبا نشاط ، حضور فعالانه درمیادین بین المللی و جهانی ورزش ، برخورداری از امكانات و تاسیسات ورزشی و همچنین پیش بینی برنامه ریزی های اصولی برای تشویق شهروندان به استفاده بهینه وهرچه مطلوب ترازتاسیسات ورزشی است. كشورما هرچند دردوره ریاست مهندس هاشمی طباء بر سازمان تربیت بدنی دراین بخش توفیقات بسیاری داشت و به آمار قابل توجهی در زمینه ساخت و ساز اماكن ورزشی دست یافت ولی سرعت رشد جمعیت ونیازروزافزون جوانان به برخورداری ازامكانات ورزشی همواره این بخش را با عقب ماندگی های خاص خودش همراه ساخته است بطوری كه درحال حاضر سرانه فضاهای ورزشی برای هر ایرانی از چند سانتیمتر تجاوزنمی كند. پرواضح است كه با روند پرشتاب رشد جمعیت جوان كشور و محدود بودن امكانات بیش از این نمی توان بررشد وتوسعه اماكن و فضاهای ورزشی امید داشت و به دلیل همین كمبودها بخشی از استعدادهای موجود كشور فرصت شناسایی و پرورش را ازدست می دهند وهمین حلقه مفقوده از جمله عواملی است كه ورزش كشور را از یكی از مهمترین كاركردهای اصلی خود كه همان استعدادیابی وزمینه سازی برای رشد استعدادهاست بازمی دارد و اجازه نمی دهد تا تیم های ملی ما مدام درمعرض پدیده ها واستعدادهای جدید قرار گیرند.

كشورهای پیشرفته ورزشی دركناربرنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب ازامكانات وابزارهای حرفه ای نیزدرجهت پیشرفت و بالابردن توان فنی ورزرشكاران خود سود می برند و به نظر می رسد ورزش كشوربا وجود تمامی تلاش هایی كه درزمینه برنامه ریزی وسرمایه گذاری دارد، دربخش سوم با فقر امكانات و تاسیسات ورزشی روبروست وهمین كمبود اجازه بروز و به تعالی رسیدن تمامی استعدادها وتواناییهای ورزشی را به ورزشكاران ما نمی دهد.

ورزش ایران و نگاه به آینده

ورزش ایران دررویكرد خود به آینده چند رویداد مهم آسیایی را پیش رودارد. بازیهای همبستگی كشورهای اسلامی كه فروردین 84 در كشورعربستان برگزار خواهد شد ، سومین دوره بازیهای غرب آسیا 2005 لبنان و بازیهای آسیایی 2006 قطر از جمله رویدادهایی است كه سر فصل تازه ای را پیش روی ورزش ما خواهد گشود. حضور قدرتمند و مدعیانه درهر یك از رویداهای فوق می تواند سهمی در موفقیت ورزش كشوردرالمپیك آینده داشته باشد. ورزش كشور و بویژه مسوول سازمان تربیت بدنی كه حضوربا اقتدار و باشكوه كاروان 100 نفره ایران در المپیك 2008 چین را مورد تاكید قرار داده است، از این رویدادها می تواند بهترین جوانان و قهرمانان كشور را شناسایی و برای موفقیت آنها درالمپیك آینده برنامه ریزی كند. ازاین رواین سه رویداد آسیایی برای ورزش كشور ازاهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است وتیمهای ورزشی ما با تمام قدرت وتوان خود در این مسابقات حضور خواهند یافت. ازهمین رو لزوم یك برنامه ریزی بلند مدت برای این رویداها ازهم اكنون احساس می شود. ازسوی دیگربا توجه به انجام دورویداد مهم اولین دوره بازیهای همبستگی كشورهای اسلامی وپانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دردوكشورعربستان وقطربرپایی اردوهایی متناسب با آب وهوای این دوكشور الزامی است تا قهرمانان تیمهای ملی درشرایطی مشابه تمرینات وبرنامه های آماده سازی خود را دنبال كنند.

كیش ، پایگاه كسب آمادگی و آرامش برای ملی پوشان

با توجه به امكانات و تاسیسات ورزشی ونزدیكی شرایط آب وهوایی جزیره كیش با دوكشورعربستان وبویژه قطر، بنظرمی رسد این جزیره بهترین پایگاه برای كسب آمادگی لازم پیش ازحضوردراین مسابقات باشد. این جزیره با برخورداری ازتمامی امكانات ورزشی نظیروسایل تست آمادگی جسمانی، استخروسونا، لابراتواربیومكانیك، خوابگاه، سالنهای اختصاصی وچند منظوره وسالنهای بدنسازی ازشرایط ویژه وایده آلی برای برپایی اردوی تیمهای ملی برخورداراست وازهمین رومی تواند پایگاهی برای قهرمان پروری ورزش ایران محسوب شود. همسطحی با دریا وآرامش ودوری ازهیاهو فضای مطلوبی را فراهم می آورد تا مربیان وكادرفنی تیمهای ملی با شرایط ایده آلی برای آماده سازی قهرمانان خود روبروباشند. دراهمیت ولزوم برخورداری ازچنین شرایط اردویی همین نكته كافی است كه تمامی قهرمانانی كه درالمپیك آتن موفق به كسب مدال وافتخار آفرینی برای كشورمان شدند،بخشی ازموفقیتهای خود را حاصل اردوها و امكانات ورزشی ویژه جزیره كیش عنوان كرده اند.

حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان كه برای دومین بار پیاپی مدال طلای دسته سنگین وزن را در المپیك آتن بدست آورد می گوید :" ما پیش از المپیك دردومرحله دراین جزیره اردو زدیم و تمرینات سطح دریا را برگزار كردیم  كه با توجه به شرایط آب وهوایی كیش، ازنظر افزایش توان تنفسی كمك زیادی به ما كرد." وی ادامه می دهد:" شهرآتن به لحاظ همسطحی با دریا و میزان رطوبت هوا تقریبا شرایطی مشابهی با جزیره كیش داشت و این نزدیكی موقعیت آب وهوایی شرایط مسابقه ای را برایم راحت تر می كرد." وی آرامش وداشتن تمركزفكری برروی تمرینات را نیز ازدیگرمحاسن اردوی كیش عنوان می كند.

دونفره تكواندوی ایران كه درآتن بهترین عملكرد را درمیان كاروان ورزشی ایران داشت، نیزاردوی نهایی خود را پیش از المپیك درجزیره كیش برگزاركرد.

هادی ساعی ملی پوش نام آورتیم ملی تكواندوی درباره تاثیر این اردو در موفقیتش درالمپیك می گوید: تمرینات بدنسازی ما روزانه دونوبت كنار دریا وروی ماسه ها انجام می شد واین تمرینات با توجه به فشارمسابقات كه دردوروز برگزارمی شد، به من كمك كرد تا ازنظرجسمانی مقابل حریفانم مشكلی نداشته باشم. بنظرمن امكانات وشرایط اردویی ایده آل دراین جزیره فراهم است كه می تواند سهم بسزایی درآمادگی روحی وجسمانی وفنی ورزشكاران داشته باشد." ساعی تاكید می كند:" برای بازیهای دوحه، كیش ایده آل ترین محل برای برپایی اردوهای تیمهای ملی است.

مقدمه ای بر شناخت جزیره كیش

تاریخ جزیره كیش جدا ازتاریخ عمومی كشورمان نیست وتقریبا درهمه ایام، اززمان هخامنشیان تاكنون این جزیره جزو بنادر مطرح ومركزصید مروارید وتجارت میان بین النهرین وهندوستان بوده است. دردوره هایی نیزاین جزیره به صورت پلی میان اروپا وخاوردورعمل می كرده ومركزی برای مبادلات تجاری میان سه قاره بوده است. گفته می شود درزمان پادشاهان سلجوقی، نخستین بندرگاه مجهز دراین جزیره بنیان نهاده شد تا جای خالی" بندرسیراف " را كه تجارت درآن به ركود كشیده شده بود را پر كند." توران شاه" سلجوقی به كمك حكام محلی سعی وافری درآبادانی كیش داشت وتوانست آنرا به مركز تجارتی بزرگی تبدیل كند. درنیمه دوم سلطنت پهلوی، تحولات اقتصادی جهانی ومنطقه ای باردیگرجزایرایرانی خلیج فارس را درمركزتوجه قرارداد و درآغازدهه40 دكترمنوچهراقبال وزیرنفت وقت ماموریت یافت كه این جزیره را ازورثه سطوت الممالك خریداری كند. اینكار انجام گرفت ودرسالهای پایانی دهه 40 پس ازآنكه موقعیت ممتازتوریستی كیش مورد توجه كارشناسان خارجی واقع شد، برنامه های جدی تری برای بهره گیری ازموقعیت استراتژیك جزیره كیش به مرحله اجرا درآمد.

موقعیت جغرافیایی جزیره كیش

جزیره بیضی شكل كیش با حدود 90 كیلومتردر18كیلومتری كرانه جنوبی ایران ودرحدود 300 كیلومتری بندرعباس قراردارد. طول این جزیره 15كیلومتروعرض آن 7 كیلومتراست. بلندترین نقطه آن كه درمحل شرقی جزیره واقع است، حدود 45متراز سطح دریا ارتفاع دارد وارتفاع نسبی آن ازسطح دریا حدود 32 متراست. كیش یكی ازجزایركوچك ایرانی واقع درخلیج فارس است كه بین بنادرلنگه وكرانه های خلیج فارس واقع شده وبدلیل نزدیكی به خط استوا ازآب وهوایی گرم ومرطوب بهره مند است. فاصله كیش تا بندرعباس 300 كیلومتر، تا بوشهر460كیلومتروتا دوبی 200كیلومتراست. كیش دارای آب وهوای گرم ومرطوب بوده ودرجه حرارت هوا بطورمتوسط 27 درجه سانتیگراد است ودركمترموردی از35 درجه سانتیگراد تجاوزمی كند.

شكل گیری ورزش درمنطقه آزاد كیش

بدنبال گسترش سرمایه گذاریها وساخت وسازهای اولیه دراین جزیره، برنامه ریزان ومدیران منطقه آزاد كیش دركنارتوسعه اقتصادی جزیره درصدد ایجاد امكانات ورزشی مناسب جهت استفاده ساكنین، كاركنان وخیل عظیم گردشگرانی كه همه ساله به كیش سفرمی كنند، برآمدند.

بهرام افشارزاده مدیرعامل موسسه ورزش وتفریحات سالم منطقه آزاد كیش دراینباره می گوید:" موسسه ورزش وتفریحات سالم با هدف ایجاد فضاهای مناسب درجهت تعمیم وگسترش امرتربیت بدنی درابعاد همگانی وقهرمانی، پركردن اوقات فراغت، برگزاری مسابقات ورویدادهای ملی وبین المللی، برنامه ریزی درجهت حضورتیمهای ملی وتشكیل اردوهای تداركاتی در اردیبهشت سال 75 رسما فعالیت خود را آغازكرد وبا درنظرگرفتن سازماندهی وتوسعه مستقل هریك ازرشته های ورزشی اقدام به ایجاد 21 هیات ورزشی نمود.

وی افزود: این موسسه اكنون با دراختیارداشتن امكانات وتاسیسات ورزشی مجهز ومدرن یكی ازبهترین پایگاههای قهرمانی منطقه بشمارمی رود وهمه ساله علاوه بر برپایی اردوهای تداركاتی تیمهای ملی، مسابقات ملی وبین المللی بسیاری را درسطح استاندارد برگزارمی كند كه عاملی درجهت رشد ورزش این جزیره بوده است.

افشارزاده با بیان اینكه راه دشواری را تا ساندن ورزش كیش به جایگاه فعلی طی شده است، اظهارداشت: ما درشرایطی سال 75 كارخود را آغازكردیم كه این جزیره ازفقرفضای ورزشی بشدت رنج می برد واكثرجوانان به دلیل كمبود امكانات وسالنهای ورزشی گرایشی به ورزش نداشتند. اما امروزمی توانیم ادعا كنیم، امكانات ورزشی جزیره جوابگوی نیازهای جوانان است ودرحال حاضر بیش از90 درصد نوجوانان و جوانان ساكن جزیره كیش به ورزش می پردازند.

مدیرعامل موسسه ورزش وتفریحات سالم درمورد سایرفعالیتهای مرتبط با ورزش درجزیره كیش می گوید: برگزاری كلاسها ودوره های مختلف مربیگری وداوری، اعزام تیمهای ورزشی كیش به مسابقات قهرمانی كشورتشكیل سمینارها دركنار میزبانی انواع رشته های ورزشی درطول سال ورزش این منطقه را پویا وسرزنده نگه داشته است وخوشحالیم كه توانستیم دربخش جنوبی كشور یك پایگاه فعال وپررونق ورزشی ایجاد كنیم.

اردوی تیم ملی فوتبال، آغاز دوران شكوفایی ورزش كیش

دیماه سال 78 ودرست درروزهای ماه مبارك رمضان تیم ملی فوتبال كشورمان دردومرحله اردوی آمادگی خود را درجزیره كیش برپا كرد. تیم ملی كه درآن زمان توسط منصورپورحیدری هدایت می شد، برای انجام دیداری دوستانه مقابل تیم ملی آمریكا به لس آنجلس دعوت شده بود. درآن مقطع تیم ملی بمدت 10روزازامكانات ورزشگاه المپیك كیش استفاده كرد كه مربیان تیم ملی هنوزازآن اردوبه نیكی یاد می كنند.

منصور پورحیدری دراین باره می گوید: واقعا اردوی بی نقصی بود. تیم ملی درآن مقطع شرایط حساسی داشت. بعد ازپیروزی تیم ملی در جام جهانی 98 فرانسه مقابل آمریكا به لس آنجلس دعوت شده بودیم وآنها می خواستند هرطور شده آن شكست تاریخی را حتی دریك بازی دوستانه جبران كنند. بعد از انقلاب این اولین تیم فوتبالی بود كه به آمریكا سفرمی كرد. انتظارات ازتیم بالا بود ومردم نمی خواستند پیروزی جام جهانی را ازدست بدهند. دنبال جایی بودیم كه تیم بدورازحاشیه ودرآرامش كامل تمرین كند كه آقای افشارزاده پیشنهاد جزیره كیش را مطرح كردند. تصور اینكه چنین امكاناتی دراین جزیره فراهم باشد را هم نمی كردیم. ازنظرآب وهوا هم شرایط ایده آل بود وبا یك بازی تداركاتی كه با تیم پاس انجام دادیم مهیای سفرشدیم ودرآمریكا هم با تیم ملی این كشورمساوی كردیم. آن روزها اردوی كیش خیلی به كارمان آمد.

این حضورمقدمه ای برای مطرح شدن هرچه بیشترجزیره كیش و امكانات ورزشی این جزیره درمیان سایررشته ها شد. اردوهای بازیهای آسیایی پوسان كه به لحاظ آب وهوایی شرایط مشابهی با بندرپوسان داشت، اردوهای بازیهای غرب آسیا در كویت، اردوی تیمهای كشتی، تكواندو، جودوووزنه برداری اعزامی به المپیك آتن واین اواخر اردوی تیمهای ملی والیبال، ووشو، بسكتبال وفوتسال مهمترین اردوهای برگزارشده درجزیره كیش بوده است.

محمد حسن انصاریفرد سرمربی تیم ملی فوتسال درباره اردوی كیش در آستانه حضوراین تیم درجام جهانی فوتسال می گوید: در این اردوهمه گونه امكانات ازنظرسالن، ایاب وذهاب، اسكان وتغذیه بازیكنان فراهم بود، درطول یكهفته ای كه دراین جزیره اردو داشتیم، تمرینات بسیارخوبی را انجام دادیم وبه شرایط آمادگی مطلوبی دست پیدا كردیم.

وی افزود: من تصورنمی كردم جزیره كیش دارای چنین سالن استاندارد واختصاصی فوتسال داشته باشد. كفپوش این سالن نظیر نمونه های جهانی آن است. ای كاش فرصت بیشتری داشتیم تا چند دیدارتداركاتی خوب با تیمهای مطرح فوتسال دنیا دراین جزیره برگزارمی كردیم.

همان جایی هستیم كه باید باشیم

این اولین جمله ای است كه مدیرموسسه ورزش وتفریحات سالم منطقه آزاد كیش درباره وضعیت ورزش كیش به زبان می آورد. این جمله رضایت اورا ازبرنامه های به اجرا درآمده دراین منطقه محروم را بیان می كند.

علی افشارزاده كه درخانواده ای ورزشی رشد كرده وازمدیران جوان كشوربشمارمی آید، با علاقمندی وشورخاصی ازفعالیت 8 ساله اش دربخش مدیریت ورزش كیش سخن می گوید: اگرزمان به عقب برگردد، بازهم همین راه را خواهیم آمد. ما با برنامه پیش رفتیم. فكرملی داشتیم. ازروز اول بدنبال این بودیم تا كیش را بعنوان پایگاه قهرمانی درسطح ورزش كشورمطرح كنیم. برای رسیدن به جایی كه الان هستیم روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم. اینجا كاركردن دربعضی ازماههای سال واقعا طاقت فرساست. گرما وهوای شرجی بیداد می كند. چند باربه دلیل تابش شدید نورآفتاب بیماری پوستی گرفتم، ولی با تمام اینها ماندیم و كاركردیم. دنبال تبلیغات وهیاهوهم نبودیم. اگرفكرمان این بود، می رفتیم یك تیم فوتبال می گرفتیم ودرلیگ شركت می كردیم. ولی ابتدا امكانات زیربنایی ایجاد كردیم. جزیره آن زمان حتی یك سالن نصف ونیمه هم نداشت. الان به جایی رسیدیم كه رشته ای نیست كه امكانات برگزاری اش را نداشته باشیم. دوزمین چمن فوتبال، سالن اسكواش، استخر، سونا، زمینهای تنیس، استادیوم اختصاصی برای والیبال ساحلی، سالن فوتسال، سالنهای چند منظوره و... امكانات خوبی را برای ساكنین جزیره وعلاقمندان به ورزش فراهم كرده است.

علی افشارزاده اضافه می كند: درحال حاضر22رشته زیرنظرموسسه ورزش كیش فعالیت می كنند. برای گسترش ورزش در بین جوانان به سراغ آموزش وپرورش رفتیم وبا هزینه خودمان معلم ورزش دراختیارمدارس قراردادیم. ازاینكارچند هدف را دنبال می كنیم: اول اینكه اززنگهای ورزش حداكثر استفاده را ببریم، دوم اینكه مربیان ورزش استعدادها ونخبه های ورزشی را شناسایی كنند وسوم اینكه ازاین طریق امكاناتمان وسالنهای ورزشی مان را دراختیارورزش مدارس قراردهیم. بنده اعتقاد دارم این نگرش ما برروی جوانان به بارنشسته. ما امروزدرپینگ پنگ ودوچرخه سواری نفراتی داریم كه به اردوی تیم ملی دعوت شدند . این برای ورزش كیش موفقیت بزرگی است. تیمهای پینگ پنگ، شنا، تنیس خاكی، اسكواش ووالیبال ساحلی درسطح مسابقات قهرمانی كشورحائزعنوان هستند. تیم تنیس دانشگاه كیش درهفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان مقام قهرمانی را بدست آورد. اینها موفقیتهایی است كه یك شبه بدست نیامده است. درحال حاضرازجمعیت 22هزارنفری كیش تقریبا نیمی ورزش می كنند و این برای منطقه ای كه تا همین چند سال پیش حتی یك سالن ورزش هم نداشت، موفقیت با ارزشی است.

افشارزاده میزبانی مسابقات مهم بین المللی را از دیگر توفیقات ورزش كیش عنوان می كند ومی افزاید: برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج، اسكواش، تنیس فیوچرز، والیبال ساحلی و... ازجمله توفیقات بین المللی ورزش كیش است. سال گذشته مسابقات تنیس فیوچرز كیش بعنوان بهترین مسابقات غرب آسیا انتخاب شد. امسال هم این مسابقات را درآذرماه برگزارخواهیم كرد.

برگزاری همه ساله مسابقات والیبال ساحلی با حضور60 بازیكن بین المللی وطراز اول دنیا توان میزبانی جزیره كیش را ثابت می كند.

خوشبختانه تمامی این مسابقات با كیفیت ودرسطح مسابقات درجه یك برگزارمی شود وما هم تلاش كردیم با افزایش میزان جوایزنقدی برای شركت كنندگان انگیزه ها را بالا  ببریم.

مدیرموسسه ورزش وتفریحات كیش حمایتهای دكتر قاسمی مدیرعامل ورزش دوست سازمان منطقه آزاد كیش را ازجمله عوامل موثردرتوفیقات ورزش این منطقه عنوان كرد واظهارداشت:" ایشان به ورزش علاقه خاصی دارند وهمواره در اجرای برنامه ها وپروژه های ورزشی ازما حمایت كردند. مهمترین ویژگی ایشان این است كه حرف وعملشان یكی است وهمواره یكی ازمشوقین قهرمانان ورزشی بودند. جوایز ایشان به ملی پوشان انگیزه های بالایی را دربین ورزشكاران ایجاد كرده وخوشبختانه تمامی این جوایزنیزبه موقع به قهرمانان اهداء شده است. ایشان درزمینه تامین هزینه میزبانی مسابقات بین المللی هم همواره ما را مساعدت كردند وسهم بسزایی دررشد وتوسعه ورزش كیش داشتند.

ورزش كیش و نگاه به آینده

افشارزاده با امیدواری از آینده ورزش كیش می گوید: تصورمی كنم بعد ازچند سالی كه درعرصه ساخت وسازواحداث سالنهای ورزشی به رشد خوبی دست پیدا كردیم، زمان آن رسیده كه درورزش قهرمانی سرمایه گذاری كنیم. اعتقاد دارم درحال حاضر بسترمناسبی برای حركت دراین زمینه فراهم است وبا همین نیروهای بومی به سمت ورزش قهرمانی حركت خواهیم كرد. سرمایه گذاری ما درپرورش استعدادها به مرورجواب می دهد وحالا وقت آن است كه بیشتربه قهرمانی فكركنیم. ورزش كیش این پتانسیل را دارد.
UserName