• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/08/20
  • تاريخ :

هیأت مدیره جدید خانه سینما ۸ آذر انتخاب می شودنشست مجمع عمومی جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) به منظور انتخاب هیأت مدیره جدید این نهاد،۸ آذرماه برگزار می شود.

ایرنا- هیأت مدیره خانه سینما درپی اعتراض نمایندگان اصناف مختلف سینمایی نسبت به نحوه برپایی انتخابات هیأت مدیره و مسایل جشن خانه سینما هفته گذشته استعفا كردند.

ابوالحسن داودی، رضا كیانیان، نظام الدین كیایی، بهرام دهقانی، فرهاد توحیدی، محمدحسین فرحبخش و مرتضی رزاق كریمی اعضای مستعفی هیأت مدیره خانه سینما هستند.

یكی ازاعضای مستعفی هیأت مدیره خانه سینما پیشتر به ایرنا گفته است كه نشست مجمع عمومی این نهاد قرار است در هفته جاری برگزار شود.

UserName