• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1383/08/19
  • تاريخ :

عكس‎ دیجیتالی‎ هنرمند ارومیه‎ ای‎ اول‎ شدتهران‎ ـ هنرمند ارومیه‎‎ ای‎ جـایـزه نـخسـت‎ مسابقه‎ دیجیتالی‎عكس‎ ایران‎‎ و ژاپن را كسب‎ كرد.

پنج‎ قطعه‎ عكس‎ دیجیتالی‎‎ «اسفندیار اصغرخانی» با موضوع طبیعت‎ و آزاد در ایـن‎ مسابقه‎ در بین‎ چهار هزار و 508 قطعه‎ عكـس‎ دیجیتالی‎ اول‎ شد.

اصغرخانی‎‎ با 24 سال‎ سابقه‎‎ عكاسی حرفـه ای‎ تاكنون‎ جوایزی‎ را از مسابقات‎ و جـشنـواره‎ های‎‎ كشوری و بین‎‎ المللی‎ از آن خـود كـرده‎ است‎ .

این‎ هنرمند ارومیه‎‎ ای‎ در جشنواره جهـانـی‎ عكس‎ كودك‎ نیز كه‎ دو سـال‎ پیـش‎ در تـهـران‎ برگزار شد نفر سوم‎ شد.

وی‎‎‎ فیلمبرداری چند فیلم‎ هنری و مستنـد را نیز در سابقه‎ خود دارد. شركت‎ المپیوس‎ ژاپن‎‎ ( تولیدكننـده‎ دوربیـن های‎‎ دیجیتالی‎ ) با همكاری شركت‎ كیش‎ یونیك‎ ایران‎‎ نخستین مسابقه‎‎ و نمایشگاه دیجیتالی‎ عكس‎ را اوایل‎ ایـن‎‎ مـاه‎ در كـاخ‎ نیـاوران تهران‎ برگزار كرد.

UserName