• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1072
 • يکشنبه 1383/8/17
 • تاريخ :

از سوی سازمان ملل متحد؛

سال 2005 بعنوان سال بین المللی ورزش و تربیت بدنی نامگذاری می شودسازمان ملل متحد سال 2005 میلادی را بعنوان سال بین المللی ورزش و تربیت بدنی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا) طی نشست خبری که امروزبا حضورکوفی عنان دبیرکل سازمان ملل، آدولف اوگی مشاوردبیرکل در امورورزش برای توسعه صلح برگزارمی شود، سال 2005 رسما بعنوان سال ورزش وتربیت بدنی اعلام خواهد شد.

هدف ازنامگذاری سال 2005 بعنوان سال بین المللی ورزش وتربیت بدنی ترغیب استفاده ازورزش برای ارتقای آموزش، بهداشت، توسعه وصلح است که درواقع موضوع اصلی کنفرانس خبری امروزرا تشکیل می دهد.

کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل دراین خصوص می گوید: ورزش بطورکلی می تواند نقش مهمی دربهبود زندگی جوامع ایفا کند. من مطمئن هستم زمان آن فرا رسیده تا دولتها، کارگزاریهای عمرانی وجوامع را ترغیب کنیم تا درمورد ادغام نظامند ورزش دربرنامه های خود برای کمک به کودکان به ویژه آنهایی که درفقر، امراض ودرگیری بسرمی برند فکرواقدام نماید.

UserName