• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1388/02/14
  • تاريخ :

استقرار شش ايستگاه اطلاع‌رساني در نمايشگاه 22
استقرار شش ايستگاه اطلاع‌رساني در نمايشگاه 22

شش ايستگاه‌ اطلاع‌رساني رايانه‌اي مستقر در مصلاي امام‌خميني(ره) اطلاعات مربوط به موضوع كتاب‌ها و نويسندگان آن‌ها، عنوان كتاب‌ها، ناشران آن‌ها و محل استقرار ناشران را به بازديدكنندگان از بيست‌و‌دومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران ارائه خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، يكصد و ده نفر از نيروهاي آموزش ديده از سوي موسسه خانه كتاب، در روزهاي برگزاري بيست‌ودومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، در ايستگاه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي مستقر در مصلاي امام‌خميني(ره) پاسخگوي مراجعان خواهند بود.

بازديدكنندگان از نمايشگاه كتاب، در اين شش ايستگاه مي‌توانند با ارائه نام كتاب، ناشر، نويسنده و موضوع كتاب، اطلاعات مربوط به كتاب و ناشر آن و محل استقرار ناشر مورد نظر خود را دريافت كنند.

در نرم افزاري كه به اين منظور تهيه شده، اطلاعات تمام كتاب‌هاي پنج‌ سال گذشته اعم از چاپ اول و چاپ‌هاي مجدد موجود است.

متولي اطلاع‌رساني در بيست‌ود‌ومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، موسسه خانه كتاب است كه مسووليت كميته جنبي را نيز بر عهده دارد.

بيست‌و‌دومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران از 16 تا 26 ارديبهشت‌ ماه برگزار خواهد شد.

UserName