• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1383/08/12
  • تاريخ :

سی دی های قاچاق، سینما را نابود می كندداریوش بابائیان تهیه كننده سینما معتقد است كه بازار سودآور و پرمخاطب سی دی های غیرمجاز اقتصاد سینما را نابود می كند.

وی درگفت و گو با ایرنا گفت : برای مبارزه با عرضه سی دی های غیرمجاز، ستادی با حضور نمایندگان نیروی انتظامی ، قوه قضائیه و تهیه كنندگان تشكیل شد، اما این ستاد دوامی نیاورد. وی جمع آوری سی دی های قاچاق را منوط به اقدام عملی ، هماهنگ و ضربتی نهادهای مختلف دانست و افزود: با بحث های تئوریك به جایی نمی رسیم . بابائیان گفت : سی دی های بی محتوای غیرمجاز مخاطب را فریب داده و سطح سلیقه آنان را به نزول سوق می دهد. وی افزود: اگر جلوی تكثیر سی دی های غیر مجاز گرفته نشود، بخش خصوصی بیكار و سینما نابود می شود.

UserName