• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/08/11
  • تاريخ :

اشعار بدون‎ نقطه‎‎ در مدح‎ ائمه اطهار(ع)تهران - یكی‎ از فرهنگیان استان چهارمحال‎ و بختیاری‎ در مدح‎ائمه‎اطهار (ع) اشعار بدون‎ نقطه‎ سرود.

واحد مركـزی‎ خبـر- مـنصـور مقدم‎ جونقانی‎ پس‎ از 3 سال‎ 16 قطعه‎ شعر در 146 بیت‎‎ را به‎‎ صورت قصیده و با حروف‎ بدون‎ نقطه‎ سرود. وی‎ همچنین‎‎‎ دو متن ادبی‎ بدون نقطه‎ را نیز به‎‎‎ رشته تحریر درآورده است‎.

مقدم‎ جونقانی‎43 سال‎ سن‎ دارد و آثار مكتوبی‎‎ در باره‎‎ زندگـی ائمـه اطهـار(ع)، پاسخ‎ به‎ پرسش‎‎ مهر، گذری‎ بر جونقان‎،آرامش در پرتو نیایش‎،كیفر اعمال‎ در قرآن‎ و مقالات‎ فرهنگی و اجتماعی نیز تألیف‎ كرده‎است‎.

UserName