• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/08/11
  • تاريخ :

نمایشگاه ‎‎ایرانی‎ قرآن‎ درآیینه هنر در باكونمایشگاه‎‎ قرآن‎ در آیینـه هنـر بـا آثار خوشنویسی‎‎ دو هنرمند ایرانی از استـان‎ آذربایجان‎ غربی‎، روز جمعه‎ گذشته با حضور مقامات‎ آذری‎ و در میان‎‎ استقبال‎ گسترده‎ ایرانیـان مقیم‎‎ و مردم بومی‎ در باكو افتتاح‎ شد.

این‎ نمایشگاه‎‎ شش‎ روزه از 8 تا 14 مهـر در سالن‎‎‎ دوستی‎ ایـران و آذربـایجـان در محـل‎ كتابخانه‎ آخوندف‎ برپا است‎. در این‎ نمایشگاه‎،52اثـر خـوشنـویسـی‎ از «رسول‎ ملا بهرامی» و «محمدباقر جعفـرزاده‎» با مضمون‎‎‎ آیات‎ قرآن كریم‎ ،همچنین نمونه‎هایی‎ از قرآنهای‎ نفیس‎ نگارش‎ یافته‎‎ و چاپ‎ شــده در ایران‎ و نرم‎ افـزارهـای‎ قــرآنــی‎، مختلف در معرض‎ بازدید قرار گرفته‎ است.

UserName