• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/08/10
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 10 آبان 1383

شجره نامه آدم تا خاتم

هندوستانی‎ ها شجره‎‎ نامـه آدم‎ تـا خاتم‎ را به‎ ایران‎ آوردند.

دوازدهمین‎‎‎ نمایشگاه‎ بین المللی‎ قرآن كریم‎ در تهران‎ خبرهای‎ شگفت‎ انگیز فراوانی‎ دارد كه‎ یكی‎ از آنها، تابلـو پـوسـت‎ 300 متری‎ شجره‎‎ نامه آدم‎‎ تا خاتم هند است‎.

این‎ تابلوی 14 متری‎ با استفاده‎ از 27 پوست‎‎ آهو و قلم‎ و جوهر ویـژه‎‎ ای‎ بـه دسـت هنرمندان‎‎‎ مسلمان هندی‎‎ خلـق‎ شـده‎ و روی آن سلسله‎ نسل‎ حضرت‎ آدم‎ ابوالبشر تا پیامـبـر گرامی‎ اسلام‎ نوشته‎‎ شده است‎ .

این‎‎ اثر زیبا كه‎‎ معطر به بوی‎ زعفران است‎‎ و ضخامتی‎ به‎‎‎ اندازه ده پـوسـت پـیـاز دارد به‎‎ شكل‎ بسیار زیبایی‎ تـذهیـب‎ شـده و اسامی‎ همه‎ سادات‎ هند تا قرن‎9 هـجـری‎‎ روی آن‎ نگارش‎ شده‎ است‎.

در قسمت‎ های‎‎ دیگر این‎ اثـر هـنـری 199 اسم‎‎ از اسماء حضرت‎ رسول‎ اكرم در آسمان‎ و زمین‎، حلیه‎‎ پیامبر، قصه شب‎ مـعـراج‎ و اشعار مذهبی‎‎ با خطوط اسلامی مانند نستعلیق‎، رقاع، تعلیق‎، شكسته‎‎ و دیوانی‎ نوشته شده‎ است‎.

UserName