• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2817
 • پنج شنبه 1383/8/7
 • تاريخ :

مقولات تحقیق تعدد زوجات در سریالهای تلویزیونی_قسمت (د)

(تحلیل محتوا – 5 )

بررسی وجود یا عدم وجود مشكلات در خانواده های چند زنی نشان داده شده در سریالها ،از طریق تحلیل برخوردها ، اعم از كلامی و غیر كلامی بین همسران.

واحد تحلیل در این بخش ، هر برخوردی است كه تعامل بین شخصیت هایی كه با موضوع تعدد زوجات به طور مستقیم درگیر هستند(شوهر - زن اول - زن دوم) را نشان می دهد.

لازم به ذكر است كه زمان  اختصاص یافته به هر نوع برخورد، با واحد ثانیه محاسبه می شود.

تعامل بین شخصیت ها( رابطه نقش ها):

1-   زن اول با زن دوم

2-   زن دوم با زن اول

3-   شوهر با زن اول

4-   زن اول با شوهر

5-   شوهر با زن دوم

6-   زن دوم با شوهر

نوع برخوردها :

الف/ برخورد های كلامی

1-   مثبت از قبیل گفتن سخنان محبت آمیز- بیان كردن خوبی های طرف مقابل و ...

2-   منفی از قبیل ناسزا گویی – بدگویی – فریاد زدن- طعنه و كنایه زدن و ...

3-   خنثی

ب/ برخوردهای غیر كلامی

1- مثبت از قبیل رفتارهایی مثل لبخند زدن ، نوازش كردن ، با لحن آرام صحبت كردن، نگاههای محبت آمیز،...

2- منفی اعم از رفتارهای خشن( كتك زدن ، اخم كردن، ضرر رساندن و...) رفتارهای ناشی از حسادت ، قهر، كینه و ...

3-   خنثی

 جدول (د)

زمان اختصاص یافته

 برخورد غیر كلامی

برخورد كلامی

رابطه نقش ها

كد خانواده

 قسمت

كد سریال

مورد برخورد

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا
چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران
توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ
اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را تمدید می کند؟

اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را...

اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را تمدید می کند؟
UserName