• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/08/07
  • تاريخ :

مقولات تحقیق تعدد زوجات در سریالهای تلویزیونی_قسمت (د)

(تحلیل محتوا – 5 )

بررسی وجود یا عدم وجود مشكلات در خانواده های چند زنی نشان داده شده در سریالها ،از طریق تحلیل برخوردها ، اعم از كلامی و غیر كلامی بین همسران.

واحد تحلیل در این بخش ، هر برخوردی است كه تعامل بین شخصیت هایی كه با موضوع تعدد زوجات به طور مستقیم درگیر هستند(شوهر - زن اول - زن دوم) را نشان می دهد.

لازم به ذكر است كه زمان  اختصاص یافته به هر نوع برخورد، با واحد ثانیه محاسبه می شود.

تعامل بین شخصیت ها( رابطه نقش ها):

1-   زن اول با زن دوم

2-   زن دوم با زن اول

3-   شوهر با زن اول

4-   زن اول با شوهر

5-   شوهر با زن دوم

6-   زن دوم با شوهر

نوع برخوردها :

الف/ برخورد های كلامی

1-   مثبت از قبیل گفتن سخنان محبت آمیز- بیان كردن خوبی های طرف مقابل و ...

2-   منفی از قبیل ناسزا گویی – بدگویی – فریاد زدن- طعنه و كنایه زدن و ...

3-   خنثی

ب/ برخوردهای غیر كلامی

1- مثبت از قبیل رفتارهایی مثل لبخند زدن ، نوازش كردن ، با لحن آرام صحبت كردن، نگاههای محبت آمیز،...

2- منفی اعم از رفتارهای خشن( كتك زدن ، اخم كردن، ضرر رساندن و...) رفتارهای ناشی از حسادت ، قهر، كینه و ...

3-   خنثی

 جدول (د)

زمان اختصاص یافته

 برخورد غیر كلامی

برخورد كلامی

رابطه نقش ها

كد خانواده

 قسمت

كد سریال

مورد برخورد

UserName