• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2728
 • چهارشنبه 1383/7/29
 • تاريخ :

مقولات تحقیق تعدد زوجات در سریالهای تلویزیونی – (قسمت ج )

(تحلیل محتوا- 4 )

در این بخش قصد داریم از سه جنبه ی زیر به تحلیل موضوع تعدد زوجات در سریال ها بپردازیم :

 ( بخش آماری – توصیفی – تحلیلی )

پذیرش یا عدم پذیرش موضوع تعدد زوجات توسط هر یك از شخصیت هائی كه با موضوع به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط می شوند. در این بخش سكانس های مرتبط ، مورد بررسی قرار می گیرد.

- شخصیت های مورد بررسی عبارت اند از :

1- زن اول

2- زن دوم

3- شوهر

4- فرزندان خانواده

5- خانواده زن اول

6 - خانواده زن دوم

7- خانواده مرد

9- سایر شخصیت ها ( به منظور بررسی قضاوت جامعه درباره موضوع )

-       

جنسیت مورد بررسی :1)    زن

2)    مرد

الف) طیف رفتاری پذیرش : ( شاخص ها )

1- پذیرش با رغبت : رفتارهای مثبت ( لبخند زدن – برخورد آرام و بدون تنش ، برخورد عاطفی ، ابراز علاقه و احساسات ، رفتار منطقی ، معاشرت خانوادگی – خوش برخورد بودن با طرف و .... )

2- پذیرش اجباری : رفتارهای دو گانه – دو روئی ( خودخوری – ندادن مشروعیت به زن دوم ، مخالفت پنهان ( چوب لای چرخ طرف گذاشتن ) ، نادیده گرفتن حضور فرد در خانه ، و .... )

3- بی تفاوتی : رفتارهای عادی ،  خنثی و منفعلانه ( عكس العمل خاصی نسبت به موضوع نشان نمی دهد ، نه مثبت ، نه منفی )

4-عدم پذیرش : رفتارهای منفی ( پرخاشگری ، حسادت ، تحویل نگرفتن ، دامن زدن به اختلافات ، بدجلوه ساختن شخص در نظر دیگران ، مخالفت آشكار ، ابراز تنفر و ... )

ب) طیف گفتاری پذیرش ، به شكل تحلیل مضمونی دیالوگ ها ، مونولوگ ها و پرولوگ ها( صحبت با خود) صورت می گیرد:

1- پذیرش با رغبت : بیان آشكار موافقت ، صحبت پیرامون مزایای این عمل و ... )

2-پذیرش اجباری : بیان آشكار پذیرش به خاطر فشارهای اطرافیان یا وجود شرایط خاص .

3- بی تفاوتی : ارائه ندادن نظرخاصی

4- عدم پذیرش : اعلام علنی عدم پذیرش ، مخالفت با این امر ، محكوم كردن این عمل

با نوجه به مواردی كه ذكر شد بررسی مقولات از نظر آماری، توصیفی و تحلیلی به صورت زیر ارزیابی می شود:

 (جدول ج ) :

شماره ردیف

كد سریال

قسمت سریال

سكانس

كد خانواده

شخصیت مورد بررسی

جنسیت

شغل

تحصیلات

پذیرش رفتاری

پذیرش گفتاری

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا
چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران
توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ
اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را تمدید می کند؟

اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را...

اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را تمدید می کند؟
UserName