• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 21180
 • سه شنبه 1388/1/4
 • تاريخ :

مساحت لوزی

 توضیح:

 شکل زیر یک لوزی است که با حرکت دادن  نقطه های سبز رنگ می توان طول قطرهای آن را تغییر داده و لوزی های مختلفی ایجاد کرد.

مساحت لوزی

 

فعالیت:

با حرکت دادن نقاط سبز رنگ، قطرهای لوزی را تغییر دهید.

 1. 1. می توانید بگویید: چه رابطه ای میان مساحت لوزی و مساحت مستطیل وجود دارد؟
 2. 2. به نظر شما، فرمول مساحت لوزی با در نظر گرفتن قطرهای آن چیست؟
 3. 3. اگر اندازه ی دو قطر با هم برابر باشد، شکل حاصل چه شکلی است؟ و چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ :

 

مساحت مستطیل

مساحت مستطیل

شکل زیر یک مستطیل است که می توان با حرکت دادن نقطه های سبز رنگ اندازه ی طول و عرض آن را تغییر داده و مستطیل های متفاوت ایجاد کرد. ...
مساحت متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع

با تکان دادن نقطه ی متحرک سبز رنگ، چه ببینید چه اتفاقی می افتد؟ حالا می توانید بگویید مساحت متوازی الاضلاع با چه مساحت دیگری برابر است؟ ...
مساحت مربع

مساحت مربع

در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی مساحت مربع را به صورت پویا بررسی کنید....
UserName