• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/07/15
  • تاريخ :

مسابقات بسكتبال قهرمانی امیدهای آسیا - تهران

اولین شكست ایران

تیم ملی بسكتبال امید كشورمان علیرغم ارائه یك بازی هماهنگ ومنسجم درسه كوارتر از بازی دركوارتر چهارم مقابل تدبیر سرمربی تیم چین چاره ای جز تسلیم نداشت و با نتیجه 85 بر71 اولین شكست را پذیرا شد.

ایران با تركیب حدادی، امینی، بردبار، منوری وخبازان درمقابل زنگ دونگ، جیانگ یانگ، كینگ پنگ، یی لی ووانگ لی درمقابل چین قرارگرفت ودرحالیكه بسیارمنسجم وهماهنگ شروع كرد، درهمان كوارتراول زنگ دونگ 14/2 متری را سه فولد وجیانگ یانگ 15/2 متری را دوفوله كردند وهمین موضوع یعنی هماهنگی، انسجام وارائه یك بازی منطقی دردفاع وحمله كه ارمغان آور20 امتیازدرمقابل 14 امتیازچین دركوارتراول بود.

درآغازكوارتردوم بازهم زنگ دونگ یك فول دیگر انجام داد تا به جهت چهارفول شدن ازسوی مربی زمین را ترك كرده وایران با خیال راحت تربازی را دنبال كند ودركوارتردوم هم برتری برحریف ادامه یافته و38 بر29 ازچین قدرتمند پیش افتد. دركوارتراول و دوم تیم ایران، برخلاف بازی مقابل عراق بسیارمنسجم، هماهنگ ودرحد تیم ایران ظاهرشد، بازی خوب امیرامینی، حامد حدادی، علی باهران، عامل خبازان وجابرروزبهانی برتری را به نفع ایران رقم زد.

اما كوارترسوم را چین با یك تغییربزرگ آغازكرد، یعنی دوبازیكن 14/2 و15/2 متری پست چهاروپنج را اززمین خارج كرده و با فراخواندن بازیكنان سرعتی، بازی را به پیرامون كشیده وازطریق پرتابهای سه امتیازی ونفوذ به زیرسبد كسب امتیازكرد تا بتواند نهایتا دراین كوارتر57 بر56 ازچین عقب افتد. دركوارترچهارم جیانگ یانگ بازیكن 15/2 متری چین 4 فوله شد ودوامتیاز حدادی ودوامتیازخبازان اختلاف به 12 امتیازبه نفع چین رسید، اما با تدبیرسرمربی چین وتعویضهای به موقع وآوردن جیانگ یانگ كه دركنار یانومینگ درالمپیك بازی كرده بود وامتیازات زیادی كه علیرغم چهارفوله بودن كسب كرد، تیم كشورمان اولین شكست را تجربه كرد تا با امید به پیروزی برلبنان بعنوان تیم دوم گروه به نیمه نهایی صعود كند.

UserName