• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1387/12/20
  • تاريخ :

قانون سینوس ها و کسینوس ها

مثلث

در این درس، دانش آموزان با قانون سینوس‏ها و کسینوس‏ها آشنا شده و یاد می گیرند که برای یافتن طول ضلع یا زوایه‏ی مثلث، از کدام قانون استفاده کنند.

 

 دروس

درس اول:  قانون سینوس‏ها

در این درس، دانش آموزان برای بسط قانون سینوس‏ها، از روابط مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه، استفاده می‏کنند.

 

درس دوم: قانون کسینوس‏ها

در این درس، دانش آموزان برای بسط قانون کسینوس‏ها، از روابط مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه و قضیه‏ی فیثاغورث، استفاده می‏کنند.

 

مترجم: راضیه کریمی

 

UserName
    فهرست مطالب این موضوع قانون سینوس ها و کسینوس ها