• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 8427
 • سه شنبه 1387/12/27
 • تاريخ :

توزیع نرمال

توزیع نرمال

توضیح:

در شکل زیر می توان دو نقطه ی سبز را حرکت داد و تغییراتی در شکل ایجاد کرد.

 

فعالیت:

1. زمانی که مقادیر میانگین و انحراف معیار ، که مشخصه های یک توزیع نرمال هستند تغییر کنند، چه اتّفاقی می افتد؟

2. مقدار میانگین در یک توزیع نرمال، چه چیزی را نشان می دهد؟

3. به نظر شما، انحراف معیار یک توزیع نرمال، نشان دهنده ی چیست؟

برای دور یا نزدیک کردن تصویر، کلیک راست کرده و در صد بزرگنمایی را انتخاب کنید و یا ctrl را نگه داشته و از غلطک ماوس استفاده کنید.

 

 دریافت پاسخ

 

حالت بهینه ی مستطیل محاط شده در مثلث متساوی الساقین

حالت بهینه ی مستطیل محاط شده در...

ابعاد مستطیلی را که در یک مثلث متساوی الساقین با ضلع نا برابر 8 سانتی متر و ارتفاع متناظر 3 سانتی متر محاط شده و بیشترین مساحت را داشته باشد، پیدا کنید. با این فرض که یک ...ضلع مستطیل روی قاعده ی مثلث قرار داشته باشد.
کسینوس زاویه حاده

کسینوس زاویه حاده

در شكل زیر با تكان دادن نقطه ی سبز، اندازه ی زاویه ی آلفا تغییر می كند. ..........
تابع تانژانت

تابع تانژانت

در این فعالیت می توانید توابع تانژانت مختلفی را رسم کنید و دامنه و برد آن ها را بررسی کنید.....
UserName