• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/07/13
  • تاريخ :

پشت پرده رختكن پرسپولیس

لگد، گریه و...


صدای كسی درنمی آید. سرهایشان را انداخته اند پایین و كسی جرأت نمی كند چیزی بگوید. پروین می آید، در رختكن را می بندد و محاكمه شروع می شود. خطاب او به سوبل است:" به ما بگو این چه تیمیه درست كردی؟ آبروی پرسپولیس را بردی، فردا راجع به تو تصمیم می گیریم." سوبل چیزی نمی گوید. ساكت ایستاده و به حرف های مدیرفنی گوش می كند. پروین همینطور از عملكرد سوبل انتقاد می كند كه سامبو یكدفعه بلند می شود و یك ضربه محكم با پا به در رختكن می زند و بطری آبی كه گرفته بود دستش می زند به زمین:" چرا فقط سوبل را محاكمه می كنید؟ بعد از هر بازی حمله می كنید طرفش . چرا با خارجی هایتان اینطور رفتار می كنید؟ من و ایلیا را كه كسی تحویل نمی گیرد. سوبل را هم..." یكی از اعضای گروه هفت اجازه نمی دهد حرف هایش تمام شود. حمله می كند طرفش. بچه ها بلند می شوند و دست هایش را می گیرند. آقای شاكی كه خون جلوی چشم هایش را گرفته بی خیال نمی شود:" به این سیاهه بگید من... می دونم بعداً باهاش چه كار كنم." خط و نشان كشی ها همینطور ادامه دارد، چوجی گریه می كند، پروین می رود روبرویش می ایستد تا همه چیز را تمام كند:" گریه نكن، ما تو رو دوست داریم. همین الان كه گل زدی، كلی خوشحال شدیم." فضا كمی آرام تر شده. چوجی اشك هایش را پاك می كند و می رود كنار سوبل. علی پروین اجازه می دهد بچه ها بعد از یك ساعت و نیم حبس و مورد لطف قرار گرفتن بروند دنبال كارشان پرسپولیسی ها یكی یكی با ساك هایشان می آیند بیرون. بهروز اما یك گوشه از رختكن تنها نشسته.

UserName