• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1387/12/05
  • تاريخ :

زاویه های محاطی در یک نیم دایره

زاویه های محاطی در یک نیم دایره

توضیح:

شکل زیر زاویه ی محاطی یک نیم دایره را نشان می دهد و می توان با حرکت دادن نقطه ی P محل آن را تغییر داد.

 

فعالیت:

با توجّه به شکل، سؤالات زیر پاسخ دهید:

1. به نظر شما، اندازه ی زاویه ی P چند درجه است؟

2. مثلث APB چه نوع مثلثی است؟

نقطه ی سبز را جا به جا کنید، چه اتّفاقی می افتد.

3. چه رابطه ای بین زاویه ی سبز APB و زاویه ی آبی رنگ AOB وجود دارد؟

4. اندازه ی هر کدام از آن ها، چند درجه است؟

5. در پایان؛ زاویه ی محاطی در یک نیم دایره را چگونه تعریف می کنید؟

 

دریافت پاسخ

  

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName