• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5659
 • دوشنبه 1387/12/5
 • تاريخ :

زاویه های محاطی در یک نیم دایره

زاویه های محاطی در یک نیم دایره

توضیح:

شکل زیر زاویه ی محاطی یک نیم دایره را نشان می دهد و می توان با حرکت دادن نقطه ی P محل آن را تغییر داد.

 

فعالیت:

با توجّه به شکل، سؤالات زیر پاسخ دهید:

1. به نظر شما، اندازه ی زاویه ی P چند درجه است؟

2. مثلث APB چه نوع مثلثی است؟

نقطه ی سبز را جا به جا کنید، چه اتّفاقی می افتد.

3. چه رابطه ای بین زاویه ی سبز APB و زاویه ی آبی رنگ AOB وجود دارد؟

4. اندازه ی هر کدام از آن ها، چند درجه است؟

5. در پایان؛ زاویه ی محاطی در یک نیم دایره را چگونه تعریف می کنید؟

 

دریافت پاسخ

  

زاویه های محیطی و مرکزی در دایره

زاویه های محیطی و مرکزی در دایره

در شکل زیر دو زاویه ی محاطی و یک زاویه ی مرکزی از دایره را نشان می دهد که می توان محل نقطه های A,B,P,Q را که روی محیط دایره هستند را تغییر داد.............
UserName