• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/07/09
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری9 مهر ماه 1383

خلق‎‎ بزرگترین‎‎ تابلوی‎ معرق ایران

 تهران‎‎‎ ـ یك‎ هنرمند جوان قمی‎ متـن كـامـل‎ زیارت‎ عاشورا را در بزرگترین‎ تابلوی‎ كشور معرق‎ كاری‎ كرد.

واحد مركزی‎‎ خبر-  این‎ تابلو 270 در 180 سانتی‎ متر18 ماه‎ به تمام رسیده ، گفتنی است برای ساخت آن از 4600 قطعه حروف چوبی‎ استفاده گردیده‎ است‎ .

موسوی‎ خالق‎ این‎ اثر گفت‎: چوب‎ به‎‎ كار رفته در این‎‎ تابلو از درخت‎ نارنج‎ و خط آن توسط آقای‎‎ اسدی یكی‎‎ از اساتید خوشنویسـی كشـور نوشته‎‎ شده است‎ .

این‎‎‎ تابلو در روز نیمه‎ شعبان همزمـان بـا سالروز خجسته‎‎‎ بقیه اللـه الاعـظم‎ در مـسجـد مقدس‎ جمكران‎ نصب‎ خواهد شد.

UserName