• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1387/11/24
  • تاريخ :

پرداخت یارانه ها بعد از اصلاح
یارانه

رییس مركز آمار ایران از راه‌اندازی پایگاهی اینترنتی برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار خبر داد و گفت: مردم می‌توانند در یك برنامه زمان‌بندی شده اشكالات استخراج شده در اطلاعات اقتصادی خود را مشاهده و اصلاح كنند.

محمد مدد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: اشكالات تشخیص داده شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار كه توسط مردم تكمیل شده بود، بر روی سایت مشخص می‌شود و باید در زمان تعیین شده توسط صاحبان آن اصلاح یا تكمیل شود.

وی در ادامه با بیان اینكه مردم با دقت 5/99 درصد اطلاعات هویتی خود را در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار اعلام كرده‌اند، افزود: این میزان برای خودرو 75 تا 80 درصد، برای تحت پوشش بودن سازمان‌های حمایتی 75 تا 80 درصد، برای میزان تحصیلات بالای 85 درصد، برای ارزش ملك حدود 65 درصد و برای میزان دارایی و درآمد حدود 50 درصد بوده است.

وی میانگین پاسخگویی صحیح به این اطلاعات را 70 درصد اعلام و خاطر نشان كرد: ‌30 درصد اشكالات موجود از طریق پایگاه اینترنتی از سوی خود مردم اصلاح خواهد شد.

اشكالات تشخیص داده شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار كه توسط مردم تكمیل شده بود، بر روی سایت مشخص می‌شود و باید در زمان تعیین شده توسط صاحبان آن اصلاح یا تكمیل شود.

مدد با اظهار امیدواری نسبت به اینكه تا پیش از اجرای فرآیند پرداخت نقدی یارانه‌ها اشكالات موجود در اطلاعات برطرف شده باشد، ادامه داد: سایت نحوه‌ پرداخت یارانه‌ها باید در كمیسیون تحول اقتصادی مشخص شود، بنابراین ممكن است برای افرادی كه اطلاعات غلط یا ناقص داده‌اند یارانه نقدی منظور بشود، ولی اجازه دریافت آن تا زمان اصلاح اطلاعات به تعویق بیفتد، به هر حال نگرانی از این بابت وجود ندارد.

وی با تاكید بر اینكه سایت مربوط به اصلاح اطلاعات طراحی شده و آماده راه‌اندازی است گفت: موضوع باید در كمیسیون تحول اقتصادی مطرح و تصویب شود تا زمان راه‌اندازی آن مشخص شده و به اطلاع مردم برسد.

رییس مركز آمار ایران در ادامه با بیان اینكه هزینه‌ درآمد خانوار بر اساس دهك‌های مختلف جامعه توسط این مركز مشخص شده و میانگین كل كشوری به تفكیك شهری و روستایی هم استخراج شده است، گفت: این اعداد محاسبه شده و به وزارت رفاه اعلام می‌شود.

وی افزود: بنابر تفاهم ایجاد شده در دولت قرار است محاسبات توسط مركز آمار انجام شده و در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد. سپس كارهای فنی توسط وزارت رفاه روی آن انجام شده و در نهایت به صورت عمومی اعلام شود، بنابراین مركز آمار به تنهایی نمی تواند این ارقام را اعلام كند.

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName