• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/07/06
  • تاريخ :

تیم هاى پرسپولیس و استقلال تهران اول آبان ماه به مصاف هم مىروند


دو تیم استقلال و پرسپولیس تهران در هفته ششم رقابتهاى فوتبال باشگاههاى برتر ایران به مصاف هم مىروند.

این دیدار روز جمعه اول آبانماه سال جارى و راس ساعت ۳۰ / ۱۸ دقیقه درورزشگاه آزادى تهران برگزار مىشود.

فدراسیون فوتبال عصر شنبه با اعلام این خبر، برنامه كامل مسابقات هفته هاى پنجم تا دهم لیگ برتر باشگاههاى ایران را به شرح زیر اعلام كرد:

این فدراسیون همچنین برگزارى دیدار معوقه دو تیم ملوان انزلى و فجرشهید سپاسى شیراز از هفته اول این رقابتها را به ساعت ۱۵ روز جمعه (17 مهرماه) در ورزشگاه تختى بندر انزلى موكول كرد.

**هفته پنجم **

جمعه ۲۴ / ۰۷ / ۸۳

..............

ملوان انزلى - ابومسلم خراسان ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه تختى انزلى *

فولاد مباركه سپاهان پگاه گیلان ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه نقش جهان *

پیكان تهران - ذوب آهن اصفهان ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه ایران خوردو *

استقلال اهواز فجر شهید سپاسى، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه تختىاهواز *

صباباطرى - سایپا تهران ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه شهید درخشان *

یكشنبه ۲۶ / ۰۷ / ۸۳

برق شیراز - فولاد خوزستان ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه حافظیه شیراز *

شموشك نوشهر - پیروزى تهران ،ساعت ۱۵ ، ورزشگاه شهداى نوشهر *

استقلال تهران - پاس تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۸ ، ورزشگاه آزادى تهران *

**هفته ششم **

جمعه ۰۱ / ۰۸ / ۸۳

............

سایپا تهران - برق شیراز، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه شریعتى كرج *

ابومسلم خراسان شموشك نوشهر، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه تختى مشهد *

ذوب آهن اصفهان ملوان انزلى، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه فولاد شهر *

پگاه گیلان - استقلال اهواز، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه شهید عضدى رشت *

فولاد خوزستان - پیكان تهران ، ساعت ۱۵ ورزشگاه تختى اهواز *

پاس تهران - فولاد مباركه سپاهان ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه شهید دستگردى *

فجر شهید سپاسى شیراز - صبا باطرى تهران ، ساعت ۱۵ ، حافظیه شیراز *

پیروزى تهران - استقلاال تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۸ ، ورزشگاه آزادى *

**هفته هفتم **

پنجشنبه ۰۷ / ۰۸ / ۸۳

فجر شهید سپاسى شیراز- سایپا، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه حافظیه شیراز *

استقلال اهواز - پاس تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه تختى اهواز *

ملوان انزلى - فولاد خوزستان ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه تختى انزلى *

صباباطرى - پگاه گیلان ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه شهید درخشان تهران *

پیكان تهران - برق شیراز، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه ایران خودرو *

جمعه ۰۸ / ۰۸ / ۸۳

..............

شموشك نوشهر - ذوب آهن اصفهان ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه شهداى نوشهر *

فولاد مباركه سپاهان - پیروزى تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه نقش جهان *

استقلال تهران - ابومسلم خراسان ، ساعت ۳۰ / ۱۸ ، ورزشگاه آزادى تهران *

**هفته هشتم **

یكشنبه ۱۷ / ۰۸ / ۸۳

سایپا تهران - پیكان تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه شریعتى كرج *

ابومسلم خراسان - فولاد مباركه ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه تختى مشهد *

فولاد خوزستان - شموشك نوشهر، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه تختى اهواز *

برق شیراز - ملوان انزلى، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه حافظیه شیراز *

پگاه گیلان - فجر شهید سپاسى، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه شهید عضدى رشت *

پاس تهران - صبا باطرى، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه شهید دستگردى *

دوشنبه ۱۸ / ۰۸ / ۸۳

ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، فولاد شهر *

پیروزى تهران - استقلال اهواز، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه آزادى تهران *

**هفته نهم **

شنبه ۲۳ / ۰۸ / ۸۳

.............

پگاه گیلان - سایپا تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه شهید عضدى رشت *

استقلال اهواز - ابومسلم خراسان ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه تختى اهواز *

شموشك نوشهر - برق شیراز، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه شهداى نوشهر *

فجر شهید سپاسى شیراز - پاس تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، حافظیه شیراز *

ملوان انزلى - پیكان تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، ورزشگاه تختى انزلى *

فولاد مباركه سپاهان - ذوب آهن اصفهان ، ساعت ۳۰ / ۱۴ ، نقش جهان *

استقلال تهران - فولاد خوزستان ، ساعت ۳۰ / ۱۸ ، آزادى تهران *

یكشنبه ۲۴ / ۰۸ / ۸۳

صبا باطرى تهران - پیروزى تهران ، ساعت ۳۰ / ۱۸ آزادى تهران *

**هفته دهم **

پنجشنبه ۲۸ / ۰۸ / ۸۳

سایپا تهران - ملوان انزلى، ساعت ۲۰ / ۱۴ ، ورزشگاه شریعتى كرج *

پیكان تهران - شموشك نوشهر، ساعت ۲۰ / ۱۴ / ، ورزشگاه ایران خودرو *

ذوب آهن اصفهان - استقلال اهواز، ساعت ۲۰ / ۱۴ ، فولاد شهر اصفهان *

جمعه ۲۹ / ۰۸ / ۸۳

.............

ابومسلم خراسان صبا باطرى، ساعت ۲۰ / ۱۴ ، ورزشگاه تختى مشهد *

برق شیراز - استقلال تهران ، ساعت ۲۰ / ۱۴ ، حافظیه شیراز *

پاس تهران - پگاه گیلان ، ساعت ۲۰ / ۱۴ ، ورزشگاه شهید دستگردى *

فولاد خوزستان - فولاد مباركه سپاهان ، ساعت ۲۰ / ۱۴ ، تختىاهواز *

پیروزى تهران - فجر شهید سپاسى، ساعت ۲۰ / ۱۶ ،ورزشگاه آزادى تهران *

UserName