• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/07/06
  • تاريخ :

قهرمانان سواركاری بانوان مشخص شدند


هشتمین دوره رقابتهای پرش بااسب بانوان استان تهران باشناخت قهرمانان پایان یافت.

دراین دوره ازرقابتها كه درباشگاه سواركاری پورشاسب برگزارشد. بانوان تهرانی ازهشت باشگاه و دررده های سنی مبتدی، نونهالان ونوجوانان وبزرگسالان بمدت دوروزبه رقابت پرداختند كه درنهایت نتایج زیربدست آمد:

رده مبتدی:

1- نسرین پاراو، باشگاه شهدا( اسب روشن)

2- مهسا رفیعی، باشگاه آزمون( اسب گرانوس)

رده نونهالان:

1- آذین امام بخش- باشگاه اسواران( اسب كویر)

2- نغمه خانجانی- باشگاه آریاسب ( اسب آرارات)

3- سپنتا مهاجر( اسب دون خوان)

رده نوجوان:

1- مهسا مجتبایی فر- باشگاه فرهان آرا( اسب روژست)

2- زهرا احتشامی- باشگاه فرهان آرا( اسب سوفیا)

3- پرستو سلیمانی- باشگاه آزمون( اسب طلا)

بزرگسالان:

1- سارا رخش- باشگاه فرمان آرا

از روز گذشته آغاز شد

رقابتهای قایقرانی بانوان درمجموعه آزادی


مسابقات قایقرانی قهرمانی بانوان ایران ازصبح دیروزدرمجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد.

این دوره ازمسابقات بمدت سه روزدردوره رده سنی جوانان وبزرگسالان پیگیری خواهد شد كه دربخش جوانان ورزشكاران درمواد كایاك 50 متریك نفره، دونفره وچهارنفره، كایاك 100 متریك ودونفره به رقابت پرداختند.

دربخش بزرگسالان نیزمسابقات درموارد تورینگ 50 متریك نفره و2 نفره وكایایك20 و50 و100 متر یك نفره وچهارنفره انجام خواهد شد.

نتایج چهارمین دوره مسابقات قهرمانی هاكی دسته اول بانوان كشور

چهارمین دوره رقابتهای هاكی قهرمانی دسته اول بانوان كشور با انجام چنددیدار پیگیری شد.

این مسابقات با شركت 8 تیم در2 گروه 4 تیمی وبصورت دوره ای درحال انجام است كه روزگذشته 2 بازی درسالن چند منظوره مجموعه ورزشی انقلابی تهران برگزارشد.

نتایج دیدارهای انجام شده:

خراسان 1 زنجان 2

لرستان 3 آذربایجان غربی صفر

تهران 2 لرستان 1

تهران 1 همدان صفر

خراسان 4 فارس صفر

همدان 1 آذربایجان غربی صفر

كهكیلویه و بویراحمد 9 فارس صفر

كهكیلویه و بویراحمد 6 زنجان صفر

UserName