• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/07/01
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 1 مهر ماه 1383

 پایان جشنواره نمایش عروسكی تهران

جشنواره‎ بین‎‎المللی‎‎ تئاترعروسكی درتهران

تهران - مراسم اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسكی تهران«مبارك» برگزار شد .

به‎‎ گزارش‎ شبكه خبر، در این‎ مراسم‎ تنـدیس‎- جشنواره‎‎‎‎ به 16گروه خارجی‎ حاضر در جشنواره اهدا شد.

در مراسم‎ اختتامیه‎‎ این‎‎ جشنواره همچنین از مهدی‎ مسعود شاهی‎‎ مدیرعامل‎ بنیاد رودكی به‎ علت‎‎ فعالیت مستمر برای‎‎ اجراهای نمـایـش‎- عروسكی‎ و حسن‎‎ دادشكر كـارگـردان بـه‎ علـت‎ اجرای‎‎ نمایش‎ عروسكی‎ برای كودكان‎ تقدیر شد.

در ایـن‎‎ مـراسـم‎ هـمچـنیـن از 10 نفـر از هنرمندان‎ تهرانی‎‎ و شهـرستـانـی حـاضـر در جشنواره‎‎‎ به علت‎ حضور فعالانـه و تـوأم‎ بـا خلاقیت‎ آنها تجلیل‎ شد.

در دهمین‎‎ جشنـواره‎ بیـن المـللـی‎ نمـایش‎ عروسكی‎ تهران‎« مبارك»‎ 16 كشور بـا 17 گـروه‎ نمایشی‎ به‎‎ همراه 110 هنرمند از ایران‎ آثار خود را روی‎ صحنه‎ بردند.

بخش‎ خیابانی‎ این‎ جشنـواره‎ 31 هـزار و 400 نفر و بخش‎ صحنه‎ای‎ آن‎ 18 هزار نفر تماشاگر داشت‎.

ایـن‎ جـشنـواره‎ از 22 تـا 29 شهـریـور در تالارهای‎‎ نمایش‎ و بوستان های تهران‎ برگزار شد.

UserName