• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1387/11/10
  • تاريخ :

هذلولی

هذلولی

توضیح:

در شکل زیر نمودار یک هذلولی را می بینید، که می توان با حرکت دادن نقاط سبز a و b و c در آن تغییر ایجاد کرد.

 

فعالیت:

 

نقطه ی آبی روی نمودار را جا به جا کنید، به مختصات نقاط توجه کنید.

1. چه رابطه ای بین مؤلفه های نقاط و فرمول قرمز رنگی که در کنار هذلولی نوشته شده، وجود دارد؟

با جا به جا کردن نقاط متغیّر، مقدار پارامترهای a ، b , c را تغییر داده و تغییرات به وجود آمده را بررسی کنید.

2. نمودارهایی با معادله ی؛ f(x) = a/(x-b)+c، چه تفاوت ها و چه شباهت هایی دارند؟

3. علامت a، چگونه روی نمودار تأثیر می گذارد؟

4. چه رابطه ای میان مقدارهای a , b , c و معادله ی خطوط موازی هذلولی، وجود دارد؟

5. معادله ی مجانب های سهمی چگونه به دست می آید؟

 

دریافت پاسخ

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName