• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 12283
 • پنج شنبه 1387/11/10
 • تاريخ :

هذلولی

هذلولی

توضیح:

در شکل زیر نمودار یک هذلولی را می بینید، که می توان با حرکت دادن نقاط سبز a و b و c در آن تغییر ایجاد کرد.

 

فعالیت:

 

نقطه ی آبی روی نمودار را جا به جا کنید، به مختصات نقاط توجه کنید.

1. چه رابطه ای بین مؤلفه های نقاط و فرمول قرمز رنگی که در کنار هذلولی نوشته شده، وجود دارد؟

با جا به جا کردن نقاط متغیّر، مقدار پارامترهای a ، b , c را تغییر داده و تغییرات به وجود آمده را بررسی کنید.

2. نمودارهایی با معادله ی؛ f(x) = a/(x-b)+c، چه تفاوت ها و چه شباهت هایی دارند؟

3. علامت a، چگونه روی نمودار تأثیر می گذارد؟

4. چه رابطه ای میان مقدارهای a , b , c و معادله ی خطوط موازی هذلولی، وجود دارد؟

5. معادله ی مجانب های سهمی چگونه به دست می آید؟

 

دریافت پاسخ

توابع درجه دو

توابع درجه دو

در این محیط تعاملی می توانید انواع مختلف سهمی ها را بسازید و با مفهوم سهمی آشنا شوید....
تابع آفین

تابع آفین

در شکل زیر، خط راستی را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های سبز m و n در آن تغییر ایجاد کرد....
توابع درجه دو

توابع درجه دو

در شکل زیر، نمودار یک تابع درجه دو را می بینید، که می توان با حرکت دادن نقاط سبز a و b و c در آن تغییر ایجاد کرد......
UserName